Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Finantatori:

– contributia Guvernului Romaniei – 20%;

– contributia Uniunii Europene – 80%.

Prezentarea programului:

Obiectiv general – cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Obiectivele specifice se refera la:

1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.
Obiectivele operationale se refera la:

Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practicin principal activitati agricole – activitate principalconform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situatpe teritoriul tarii, are o dimensiune egalsau mai mare de 2 UDE, si care este inregistratin Registrul fermelor/Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Persoana fizica;

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza Legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau infiintata in baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);

Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);

Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);

Asociatie familiala (infiintatin baza legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate in nume colectiv – SNC (infiintatin baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate in comanditsimpla – SCS (infiintatin baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate pe actiuni – SA (infiintatin baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate in comanditpe actiuni – SCA (infiintatin baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintatin baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate comercialcu capital integral privat (infiintatin baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate agricola (infiintatin baza Legii nr. 36/1991);

Societate cooperativagricola (infiintatin baza Legii nr. 1/2005);

Grup de producatori (recunoscut in baza Legii nr. 338/2005), conditia fiind ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;

Cooperativagricola (infiintatin baza Legii nr. 566/2004), conditia fiind ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Investitii eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale5, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;

2. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

3. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.

4. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;

5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;

8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;

9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;

10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;

11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;

12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;

13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);

15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;

16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Termen limita: 2 octombrie 2009

Termenele lunii septembrie:

21 septembrie 2009 ora 13:00 Fondul European pentru Refugiati – Programul anual 2008
22 septembrie 2009 Programul Operational Comun ENPI CBC Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina 2007 – 2013
25 septembrie 2009 Programul URBACT II
25 septembrie 2009 Proiect-pilot „Coordonare la nivel paneuropean a metodelor de integrare a rromilor” – Integrarea rromilor
25 septembrie 2009 Politici si practici bazate pe date concrete: cerere de propuneri pentru dezvoltarea retelelor de initiative privind intermedierea de cunostinte
28 Septembrie 2009, orele 16:00 Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei
28 septembrie 2009 Programul Romania Ucraina Republica Moldova 2007- 2013

Prioritatea 3: Promovarea activitatilor “people to people”

30 septembrie 2009

“Tineret in actiune” – Actiunea 4.4 “Proiecte care incurajeaza creativitatea si inovarea in sectorul tineretului”

30 septembrie 2009 Actiuni inovatoare „Cetateni activi pentru Europa” – Programul „Europa pentru cetateni” – actiunea 1, masura 1.6
30 septembrie 2009

Finantari acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiecte de cercetare in cadrul programului EIBURS – directii de cercetare:

Dezvoltarea serviciilor publice electronice in Europa;

– Evaluarea financiara si economica a impactului asupra mediului.

30 septembrie 2009, ora 16:00 Romania. O guvernare pentru cetatean
30 septembrie 2009, ora 16:00 Romania transparenta
30 septembrie 2009, ora 16:00 Romania europeana. Traditie si identitate


Nou pe site:
1. Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare RuralaAxa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”, Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Axa 4 – LEADER, Masura 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

3. Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritorialePrioritatea 1 Cercetare aplicata in domeniul dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii teritoriale)

4. Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritorialePrioritatea 2 Analize focalizate spatial, realizate la cererea utilizatorilor/Etapa 1

5. Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale, Prioritatea 2 – Etapa 2 – Apel pentru propuneri de proiecte de analiza focalizata – Relansare

6. Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritorialePrioritatea 3 – Platforma si instrumente stiintifice – Apel pentru propuneri de proiecte privind Platforma stiintifica ESPON

7. Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritorialePrioritatea 4 – Valorificarea rezultatelor cercetarilor, consolidarea spiritului de proprietateasupra rezultatelor, cresterea participarii la procesul de luare a deciziei – Apel pentru propuneri de proiecte transnationale in cadrul Retelei Punctelor de Contact ESPON

8. Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

9. Granturi acordate de Fundatia Alexandrion

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.