PNDR 2014 – 2020 – 19.4: Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare

euro.jpg

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta, in perioada 10 martie – 08 aprilie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADERProgramul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, depuse de potentialii beneficiari. Submasura 19.4 – Sprijin pentru costurile de functionare si animare.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 8 aprilie 2016
Buget: 123.399.902 Euro Euro

Descrierea tipului operatiunii

Sprijinul din cadrul acestei sub-masuri este acordat pentru costurile de functionare si activitatile de animare ale GAL-urilor selectate.

Grupul de Actiune Locala este responsabil de reusita implementarii SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzatoare. In acest context, desfasurarea eficienta a activitatii GAL-urilor reprezinta un aspect important al sprijinului acordat in cadrul acestei masuri.

Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta trebuie axate pe valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

Pe langa sarcina principala de implementare a strategiei, GAL preia functiile administrative principale, respectiv:

• pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL;
• animarea teritoriului; • analiza, evaluarea si selectia proiectelor;
• monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;
• verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); • monitorizarea proiectelor contractate;
• intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si animare;
• aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Activitatile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locala si trebuie sa fie proportionale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL trebuie sa utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile de granturi existente pentru finantarea proiectelor (intalniri si evenimente publice, mass media locala, pliante si publicatii proprii, pagini de internet) inclusiv prin intermediul membrilor GAL).

Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv

• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013.

Beneficiari

Grupuri de Actiune Locala autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014- 2020.

Costuri eligibile

Pentru functionarea GAL, sunt eligibile costurile legate de managementul implementarii strategiei, respectiv costurile de functionare, costurile de personal, costurile de instruire, costurile legate de comunicare, costurile financiare, precum si costurile legate de monitorizarea si evaluarea strategiei, conform articolului 34 (3) (g) Regulamentul 1303/2013.

In acest context, pentru functionarea GAL, sunt eligibile urmatoarele:

• cheltuieli de personal;
• cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara si expertiza legata de implementarea strategiei GAL, • cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (inchiriere si dotarea) din teritoriul GAL;
• cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare functionarii GAL;
• cheltuieli pentru organizarea intalnirilor GAL si ale comitetului de selectie,
• cheltuieli pentru comunicare, transport si utilitati;
• costuri de audit;
• costuri legate de monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;
• cheltuieli de participare la activitatile retelei nationale si Retelei Europene De Dezvoltare Rurala;
• cheltuieli cu achizitia unui singur mijloc de transport de catre fiecare GAL (autovehicul sau ambarcatiune pentru zona Delta Dunarii) cu o valoare maximum 18.000 euro fara TVA;
• cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea, asigurarea mijlocului de transport achizitionat, precum si orice alte cheltuieli conexe;instruirea si/sau dezvoltarea competentelor angajatilor GAL privind implementarea SDL;
• instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru;
• cheltuieli pentru animare (activitati de promovare sau informare).

Conform articolului 35 (1) (e) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, costurile eligibile pentru animare sunt costurile pentru facilitarea schimbului intre partile interesate, pentru furnizarea de informatii, pentru promovarea strategiei si pentru sprijinirea beneficiarilor in vederea pregatirii cererilor de finantare.

Conditii de eligibilitate

• Costurile de functionare si cheltuielile de animare trebuie sa fie asociate direct implementarii SDL.
• Costurile de functionare si cheltuielile de animare sunt eligibile doar dupa aprobarea strategiei de dezvoltare locala. Costurile pentru functionare si activitatile de animare, vor fi suportate pe teritoriul GAL, cu exceptia participarii la activitatile Retelei Nationale si Retelei Europene de Dezvoltare Rurala si activitatilor de instruire/dezvoltarea competentelor, unde costurile sunt eligibile si daca se realizeaza in afara teritoriului GAL.

Costurile de functionare vor viza si activitati specifice pentru a consolida capacitatea GAL. GAL trebuie sa prevada proceduri si instructiuni cu privire la evaluarea/ monitorizarea proprie a SDL; acestea reprezinta un instrument care contribuie la managementul GAL si la colectarea de date utile la nivelul programului.

Cheltuielile de functionare se vor acorda in functie de performanta GAL-ului in procesul de implementare a strategiei, care va fi stabilita pe baza evaluarii activitatii acestuia.

Principii in ceea ce priveste stabilirea de criterii de selectie

Nu se aplica.

Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil este de 100%.

La nivelul fiecarei strategii de dezvoltare locala, costurile de functionare si de animare pentru fiecare SDL nu trebuie sa depaseasca 20% (25% pentru Delta Dunarii) din costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie. In cazul Deltei Dunarii, procentul de 25% acordat pentru costurile de functionare si animare are in vedere particularitatile acestui teritoriu, cu o densitate redusa a populatiei si cu costuri de transport si logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei.

Urmare a semnarii contractului de finantare, GAL-ul selectat poate solicita Agentiei de Plati plata unui avans aferent costurilor de functionare si animare.

Cuantumul avansului nu poate depasi 50% din sprijinul public legat de costurile de functionare si de animare.

Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, in intervalul orar 08.30 – 16.30.

Termenul limita de depunere a SDL-urilor este 08.04.2016, ora 16.30.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Sursa: MADR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.