PNDR 2014-2020 – 4.2a: Investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

nuca.jpg

Reprezentantii MADR au publicat ghidul solicitantului pentru sub-masura 4.2aInvestitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol“, aferenta noului PNDR 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 18.12.2015
Buget: 93.489.144 euro

Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru:

 • Modernizarea si crearea de unitati de procesare si comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
 • Cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii;
 • Cresterea numarului de locuri de munca;
 • Scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

nuciDe asemenea, investitiile in industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea de noi metode de pastrare a productiei agroalimentare, pentru cresterea sigurantei alimentare, produse adaptate mai bine cerintelor pietei, metode de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea cladirilor.

Solicitantiii eligibili sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Respectarea incadrarii in categoria de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii se realizeaza conform legislatiei, astfel:

 • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei
 • intreprinderi mijlocii – care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.
 • intreprindere mare – intreprinderile care nu indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM.

Investitii eligibile

(1) Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE;
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare;
 • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie;
 • actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele doar pe marketing);

(2) Investitii in active necorporale pentru:

 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale

 • infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • unitati mobile de procesare.

Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.

Atentie! Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris in proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

Pentru operatiunea de receptie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.

Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte.

Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.

Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. etichetare, ambalare, magazin la poarta unitatii, automate).

Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale.

 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute:

 • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; 
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare marca inregistrata/brand.

Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5000 de euro.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
– Pentru costurile generale ale proiectului (costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, inclusiv studii de fezabilitate, constand in cheltuieli pentru consultanta, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, proiectare, monitorizare si management, inclusiv taxele pentru eliberarea certificatelor conform art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consiliere pentru intocmirea dosarului cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. Acestea constau in mod obligatoriu si in servicii de asistenta pe perioada implementarii proiectului.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si 40% pentru intreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

1. intreprinderi micro si mici:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

2. intreprinderi mijlocii:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.000.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.

3. intreprinderi mari:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

4. Producerea de bauturi alcoolice:

Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Exceptie de la cele sus-mentionate fac retelele locale de colectare unde lantul alimentar integrat este reprezentat de colectare – depozitare – conditionare-comercializare.

Solicitantii care realizeaza partial lantul alimentar integrat (de exemplu doar investitii in colectare – procesare sau colectare – comercializare) vor beneficia de suma aferenta proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Proiectele se depun pana la data de 18 decembrie 2015, orele 16.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Sursa: AFIR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.