PNDR 2014-2020 – 7.2: Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

drum-rural.jpg

MADR au publicat ghidul solicitantului pentru sub-masura 7.2Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica“, aferenta noului PNDR 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 18.12.2015
Buget: 1.103.236.678 euro

drum-ruralPrin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care vor duce la imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala.

Fondurile nerambursabile pentru investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale din aglomerarile umane intre 2.000 – 10 000 l.e., investitii in infrastructura educationala si sociala, vor duce si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Cine poate depune proiecte?

  • Comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare.
  • ONG-uri-pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Lista de cheltuieli eligibile:

• Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata:
» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

• Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala:
» infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;
» extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
» infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

  • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate inaintea aprobarii finantarii,  sunt eligibile daca respecta prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si / sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii ‐ montaj.

Costurile generale cu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea / documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, se vor incadra in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj.

Bugetul total alocat este de 1.103.236.678 euro.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei sub-masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de profit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa / apa uzata, si nu va depasi:
1.000.000 euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
2.500.000 euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusive comune, proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima / comuna / tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Sub-Masuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R(UE) nr. 1407 / 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 euro/ beneficiar.

Schema 7.2 – Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniile educational si social – R (UE) nr. 1407/2013 – de minimis, se va aplica doar pentru proiectele generatoare de profit.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Sursa: AFIR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.