PNDR Masura 10 – Agro-mediu si clima 2014-2020

agromediu-clima.jpg

Aceasta fisa este in stadiul de DRAFT si nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificarile de rigoare.

agromediu-climaDescriere generala si obiective principale

Plata de agro-mediu este elementul central pentru protectia mediului, obiectiv cuprins in Politica Agricola Comuna. De asemenea, aceste plati sprijina dezvoltarea durabila a zonelor rurale, conservarea biodiversitatii (specii salbatice si habitalele acestora, rase locale de animale), protectia solului si a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sechestrarea carbonului in biomasa dar si un management durabil al resurselor naturale.

Prin urmare obiectivele pricipale sunt urmatoarele:

 • incurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale;
 • incurajarea fermierilor sa deserveasca societatea ca intreg prin introducerea sau continuarea aplicarii unor metode agricole compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, a peisajului si caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului, precum si cu cu mentinerea diversitatii genetice;
 • promovarea practicilor agricole traditionale, extensive, bazate pe o utilizare redusa a inputurilor.

Datorita amplorii acestei masuri, ea cuprinde patru directii principale si opt versiuni de pachete, dupa cum urmeaza: 

1. Mentinerea si imbunatatirea biodiversitatii si a valorii de mediu a suprafetelor agricole;

2. Protejarea unor specii prioritare;

3. Protectia solului si apei;

4. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Masura 10 promoveaza si urmatoarele versiuni de pachete si variante ale acestor pachete: 

 • Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV) (contribuie in principal la domeniul de interventie 4A, dar in secundar contribuie si la domeniile de interventie 4B şi 5D);
 • Pachetul 2 – practici agricole traditionale (contribuie in principal la domeniul de interventie 4A, dar in secundar contribuie si la domeniul de interventie 5D);
  varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete;
  varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete.
 • Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari (contribuie in principal la domeniul de interventie 4A, dar in secundar contribuie si la domeniile de interventie 4B si 5D);
  varianta 3.1 – Crex crex;
  varianta 3.2 – Lanius minor si falco vespertinus.
 • Pachetul 4 – culturi verzi (contribuie in principal la domeniul de interventie 4C, dar in secundar contribuie si la domeniile de interventie 4B, 5D si 5E);
 • Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice (contribuie in principal la domeniul de interventie 5A, dar in secundar contribuie si la domeniul de interventie 4C);
 • Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) (contribuie în principal la domeniul de intervenţie 4A, dar în secundar contribuie şi la domeniile de intervenţie 4B şi 5D);
 • Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) (contribuie in principal la domeniul de interventie 4A, dar in secundar contribuie si la domeniul de interventie 4B);
 • Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon (contribuie in principal la domeniul de interventie 4A).

PNDR Pachetul 1 – Pajisti cu inalta valoare naturala

Obiectiv: prin acest pachet se urmareste implementarea angajamentelor de agro-mediu si clima adaptate gestionarii zonelor HNV cu scopul de a conserva biodiversitatea, a proteja apele si solul, de a reduce emisiile de gaz cu efect de sera din activitatile agricole precum si sechestrarea carbonului in biomasa.

Conditii:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa;
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha);
 • cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m);
 • pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar.

Tipul de sprijin: de tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV) de 139 €/ha/an.

Platile se pot cumula pe aceeasi suprafata agricola (parcele agricole) cu platile acordate prin Pachetul 2 – practici agricole traditionale. Nu sunt posibile alte combinatii de pachete pe aceleasi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

PNDR Pachetul 2 – Practici agricole traditionale

Pachetul 2 poate fi aplicat doar aditional, in combinatie cu Pachetul 1.

Pachetul 2 propune 2 variante aplicabile pe suprafetele de pajisti permanente sau livezi traditionale utilizate extensiv prin cosit:

 • varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete;
 • varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete.

Cerinta specifica Pachetului 2 – practici agricole traditionale – varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete:

 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor si a livezilor traditionale aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala.

Cerinta specifica Pachetului 2 – practici agricole traditionale – varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete.

 • cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate, fiind interzisa folosirea utilajelor grele.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera
integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 2 – practici agricole traditionale:

 • varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete – 107 €/ha/an
 • varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete – 21 €/ha/an

Platile se pot cumula pe aceeasi suprafata agricola (parcele agricole) cu platile acordate prin Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV). Nu sunt posibile alte combinatii de pachete pe aceleasi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

PNDR Pachetul 3 – Pajisti importante pentru pasari

Obiectivul acestui pachet este acela de a conserva speciile importante de pasari la nivel comunitar, national si international, prin programele: “Action plan for the corncrake (Crex crex) in Europe“, “International Single Species Action Plan for the Conservation of the Corncrake“, “European Species Action Plan for the Red-footed Falcon Falco vespertinus Linnaeus, 1766“. 

Pachetul 3 propune 2 variante aplicabile pe suprafetele de pajisti importante pentru pasari:

 • varianta 3.1 – Crex crex;
 • varianta 3.2 – Laniu minor şi falco vespertinus.

Cerinte specifice Pachetului 3 – pajisti importante pentru pasari – varianta 3.1 – Crex crex:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa;
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha);
 • cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie;
 • cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;
 • o banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele (poate fi cosita dupa data de 1 septembrie),
 • pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar;
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala.

Cerinte specifice Pachetului 3 – pajisti importante pentru pasari – varianta 3.2 – Laniu minor si falco vespertinus:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa;
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha);
 • cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie;
 • o banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele (poate fi cosita dupa data de 1 septembrie);
 • pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala sau a celor operate cu cu utilaje mecanizate de mica capacitate.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera
integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari:

 • varianta 3.1 – Crex crex – 244 €/ha/an
 • varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus – 171 €/ha/an

PNDR Pachetul 4 – Culturi verzi

Obiectiv: acest pachet vizeaza adoptarea unor practici de agro-mediu ce vizeaza conservarea solului si a apei. Acesta are de asemenea potentialul de a diminua riscul scurgerilor de nutrienti, in special a azotului, in timpul iernii. Pachetul poate astfel contribui la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa de a asigura o buna stare ecologica si chimica a tuturor apelor.

Cerinte: 

 • semănarea culturilor verzi trebuie realizata pana la 30 septembrie, utilizandu-se: mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina;
 • utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa, doar fertilizantii organici putand fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi;
 • biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol cel tarziu pana la 31 martie.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera
integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 4 – culturi verzi – 126 €/ha/an.

Pachetul 4 al masurii de agro-mediu si clima se poate combina pe aceeasi suprafata agricola cu pachetele 1 si 2 ale fiecarei submasuri de agricultura ecologica.

PNDR Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Obiectiv: Pentru reducerea vulnerabilitatii fata de efectul prognozat al schimbarilor climatice asupra recoltelor este necesara schimbarea comportamentului actual al fermierilor in sensul flexibilizarii structurii de culturi prin care sa se contracareze efectele induse de schimbarile climatice.

Cerinte specifice

 • pentru fiecare cultura de primavara (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajata pe suprafata cultivata se vor utiliza in proportii egale 2 hibrizi/soiuri cu precocitati diferite (unul timpuriu sau semi-timpuriu, celalalt semi-tardiv sau tardiv);
 • utilizarea metodelor de lucrare minima a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafetelor angajate;
 • aplicarea gunoiului de grajd sub forma compostata (cantitatea maxima de gunoi de grajd care se aplica pe teren trebuie sa fie în acord cu Standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite in “Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati”).

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera
integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 5 – adaptarea
la efectele schimbarilor climatice – 126 €/ha/an.

Pachetul 5 al masurii de agro-mediu si clima se poate combina pe aceeasi suprafata agricola cu pachetele 1 si 2 ale fiecarei submasuri de agricultura ecologica.

PNDR Pachetul 6 – Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Obiectiv: Avand in vedere ciclul biologic al acestei specii de fluturi, bine studiat atat in zona Clujului, cat si in zona Bucuvinei, este recomandata inceperea cositului numai dupa data de 25 august a fiecarui an. Este necesar a fi mentionat ca implementarea acestui pachet va contribui indirect la conservarea unor habitate importante specifice pajistilor naturale si seminaturale, dar si a unor specii prioritare a caror ecologie este legata de aceste tipuri de habitate.

Cerinte specifice

 • utilizarea fertilizantilor chimici şi a pesticidelor este interzisa;
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha;
 • cositul poate incepe doar dupa data de 25 august;
 • cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mica capacitate, fiind interzisa folosirea utilajelor grele;
 • pasunatul se efectueaza cu maxim 0,7 UVM pe hectar;
 • sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acoperă integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 €/ha/an.

PNDR Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis)

Obiectiv: mentinerea terenurilor cu grau de toamna si a punctelor de hranire cu porumb in apropierea zonelor de innoptare pentru gaste este o masura ce poate asigura supravietuirea speciei la nivel global. Implementarea angajamentelor de agro-mediu si clima adaptate cerintelor etologice specifice acestei specii vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite prin “International Single Species Action Plan for the Conservation of the Red-breasted Goose”.

Cerinte specifice: 

 • in fiecare an de angajament, dupa data de 15 septembrie, trebuie infiintata o cultura de cereale de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau de rapita;
 • insamantarea cerealelor de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau a rapitei trebuie finalizata inainte de data de 15 octombrie;
 • parcelele angajate vor putea fi insamantate cu porumb, dar nu mai tarziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat inainte de data de 15 septembrie;
 • la recoltarea culturii de porumb este lasata o suprafata nerecoltata de minim 5 % si maxim 10 % sau in situatia in care nu este infiintata o cultura de porumb, in anul respectiv de angajament fermierul este obligat sa asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, in cel putin un punct de hranire situat pe suprafata fiecarei parcele angajate;
 •  in situatia in care se infiintează o cultura de porumb, in anul respectiv, pe parcela angajata, cultura de toamna este incorporata in sol pana cel tarziu la finalul lunii martie;
 • pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie infiintarea in cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii;
 • pesticidele si fitostimulatorii (ingrasamintele naturale) nu pot fi folosite in perioada cuprinsa intre insamantarea culturii de toamna si 15 martie,
 • se interzic lucrarile agricole si/sau pasunatul in perioada 15 octombrie – 15 martie,
 • este interzisa folosirea metodelor de alungare a pasarilor in perioada cuprinsa intre 15 octombrie si 31 martie.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera
integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 7 – terenuri
arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 288 €/ha/an.

PNDR Pachetul 8 – Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon

Obiectiv

Acest pachet isi propune sa produca si sa utilizezeanumite specii si rase cu un inalt potential productiv, precum si mentinerea si utilizarea raselor de animale aflate in pericol de abandon. Toate acestea in scopul de a constitui o sursa valoroasa de gene adaptate la conditiile de mediu dar si pastrarea identitatii locale si valoarea cultural-istorica a acestora. 

Cerinte specifice: 

 • beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANARZ în baza art. 2(10 j) din HG nr.834/2010;
 • beneficiarul se angajeaza sa mentina, pe o perioada de 5 ani, numarul de animale femele adulte de reproductie prevăzut la incheierea angajamentului, precum si descendentii femele necesari pentru inlocuirea acestor animale pana la sfarsitul programului. Daca efectivul angajat se reduce, datorita unor cauze cum ar fi imbolnavirea, sacrificarea, moartea sau vanzarea animalelor, beneficiarul are obligatia de a notifica imediat Agentia de Plati si de a reface efectivul de femele adulte de reproductie, prin trecere de la tineret sau prin cumparare.

In cazul in care efectivul de animale adulte nu se va reface in maximum 6 luni de la momentul notificarii, sprijinul va fi redus proportional.

Tipul de sprijin: tip compensatoriu

Plata compensatorie se acorda pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este plătita anual, ca suma fixa. Sprijinul este acordat in cadrul acestei masuri in urma incheierii pe o perioada de 5 ani a unor angajamente voluntare. Dupa incheierea perioadei initiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, pana la incheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

Beneficiari: fermierii (utilizatorii de terenuri agricole), care se angajeaza in mod voluntar sa respecte cerintele de agromediu si clima.

Sume si rate de sprijin

Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare pachet/varianta, acopera integral pierderile de venituri estimate, fiind pentru pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon:

 • Ovine – 13 €/cap;
 • Caprine – 6 €/cap;
 • Bovine (inclusiv taurine si bubaline) – 200 €/cap;
 • Ecvidee – 200 €/cap;
 • Porcine – 88 €/cap.

Ghidul solicitantului

Sursa: MADR

[caseta-final-fise]

One thought on “PNDR Masura 10 – Agro-mediu si clima 2014-2020”

 1. samson mitica spune:

  Daca ,am o zona impadurita din doua ha ,ca zona de protectie(perdea de protectie ca liziera de protectie) cam 5ari zona de inverzire si impadurire .POT sa trec la subventie
  si aceasta suprafata. SI MAI AM 400m patrati din curte care are plante ornamentale si flori plus citiva pomi fructiferi pe aceiasi suprafata,o pot trece si pe aceasta la subventia pe suprafata. tel 0726895832,astept un raspuns.Va multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.