POC: Ghidul Solicitantului pentru Actiunea 1.1.2 – “PROIECTE DE TIP CLOUD si DE INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE”

competitivitate-proiecte.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate si Ministerul Cercetarii si Inovarii – Organismul Intermediar pentru Cercetare anunta lansarea spre consultare publica a Ghidului Solicitantului pentru Actiunea 1.1.2 – Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale “PROIECTE DE TIP CLOUD si DE INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE” in perioada 23 noiembrie – 10 ianuarie 2018.

Status: Lansat
Depunere: 10 ianuarie 2018
Buget: 55.229.410 lei

Obiectiv specific

Cresterea capacitatii de CDI in domeniile de specializare inteligenta si in sanatate

Actiunile sprijinite si activitati

Comisia a identificat urmatoarele domenii prioritare1 pentru TIC, care constituie totodata componentele tehnologice esentiale ale pietei unice digitale: cloud computing, tehnologii ale volumelor mari de date (big data technologies), internetul obiectelor (IO), comunicatiile 5G si securitatea cibernetica. Planul de actiune de standardizare al COM, care se va aplica asupra acestor prioritati va avea un impact semnificativ asupra multor domenii tehnologice diferite. Domenii precum e-sanatatea, energia inteligenta, sistemele de transport inteligente si vehiculele conectate si automate, inclusiv trenurile, sistemele avansate de fabricatie, casele si orasele inteligente, agricultura inteligenta vor avea de castigat in mod semnificativ de pe urma prioritizarii propuse a standardelor, intrucat acestea se bazeaza pe componentele esentiale identificate.

Descrierea tipului de proiect

Obiectivul principal al acestui tip de proiect este cresterea capacitatii de cercetare in scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international al universitatilor si institutelor de cercetare, prin crearea si/sau modernizarea de infrastructuri CLOUD / data centers cu performanta inalta, care sa fie integrate in structuri internationale de tip CLOUD si INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE.

Proiectele contribuie la dezvoltarea sistemului national prin dezvoltarea resurselor de tip “data centers”, extinderea capacitatii de calcul de la procesare si stocare spre deservirea de sisteme si servicii pervasive pentru arhitecturi de tip internetul obiectelor, orase inteligente, managementul situatiilor de urgenta si altele, eficientizarea interconectarii resurselor astfel dezvoltate in vederea asigurarii calitatii serviciilor la nivel de retea si realizarea de aplicatii necesare pentru colectare si procesare de date, accesibilitate, utilizare, control eficient, monitorizare, asigurarea tolerantei la defecte si a securitatii si nu in ultimul rand pentru dezvoltarea serviciilor si aplicatiilor.

Serviciile de tip cloud au urmatoarele caracteristici:

  • Utilizatorul poate sa aiba acces mai rapid la aceste servicii comparativ cu cele traditionale TI prin simpla acceptare (signing) a acestor servicii;
  • Utilizatorul poate avea acces la servicii prin platforme multiple cum sunt laptop, desktop, telefon mobil etc;
  • Resursele (calculatoarele, bazele de date si serverele) sunt impartite (accesate) intre mai multi utilizatori;
  • Exista posibilitatea de scalabilitate si flexibilitate pentru cresetrea capacitatii, odata cu cresterea cererii.

Prezentul apel are ca scop oferirea suportului pentru dezvoltarea de infrastructuri de tip CLOUD, folosind solutii de CLOUD tip privat, dar fiind incurajate si proiecte care dezvolta solutii de infrastructura conectabila cu alte resurse existente de Cloud, intr-un model hibrid.

Activitati eligibile

1. Achizitia de echipamente IT, echipamente pentru comunicatii si echipamente conexe necesare pentru functionarea centrului de resurse CLOUD si a INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE
2. Achizitia de aplicatii informatice si licente pentru software specifice functionarii CLOUD si INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE (inclusiv middleware)
3. Realizarea de servicii si aplicatii informatice necesare pentru administrarea si functionarea centrelor de resurse CLOUD si pentru INFRASTRUCTURILE MASIVE DE DATE (altele decat cele achizitionate pe proiect)

Solicitanti eligibili

Solicitantii trebuie sa fie organizatii de drept public de cercetare si diseminare a cunostintelor, cu personalitate juridica, numite in continuare organizatii de cercetare. Din aceasta categorie fac parte
institutii de drept public, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii pot fi :

  • institutii de invatamant superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora
  • institutii CD de drept public:
    o institute nationale de cercetare-dezvoltare, o institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetaredezvoltare ale academiilor de ramura, o institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public o centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale.

Solicitantii trebuie sa respecte definitia organizatiei de cercetare (care, in acest caz, poate fi doar de drept public) conform Comunicarii Comisiei Cadrul privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01).

Grup tinta

La nivelul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor tinta, cuantificarea grupului tinta (cu mentionarea sursei de informatii), precum si informatii referitoare la efectul proiectului asupra grupului tinta, acolo unde este cazul.

Se vor indica grupurile/entitatile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Buget

Buget alocat: 55.229.410 lei,

  • pentru regiuni mai putin dezvoltate: 32.329.410 lei
  • pentru regiuni mai dezvoltate (Bucuresti-Ilfov):22.900.000 lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor si depunerea cererilor de rambursare) este de maximum 24 de luni si se stabileste de fiecare solicitant in functie de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 24 luni, in baza unei justificari temeinice a beneficiarilor, rezultata din procesul de implementare.

Durata proiectului nu poate depasi data de 30 decembrie 2023.

DOCUMENTATIE

Website

Ghidul Solcitantului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.