POCU: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Sistem de educatie si formare profesionala corelat cu nevoile si tendintele pietei muncii”

1.jpg

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publica, in consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Sistem de educatie si formare profesionala corelat cu nevoile si tendintele pietei muncii”, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea 10 iv. Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare duala si programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.16 ”Cresterea numarului de oferte furnizate de sistemul de educatie si formare profesionala adaptate la nevoile si tendintele de dezvoltare ale pietei muncii”.

Status: Activ
Depunere:
Buget: 13.776.687 euro.

Obiectiv specific

Cresterea numarului de oferte furnizate de sistemul de educatie si formare profesionala adaptate la nevoile si tendintele de dezvoltare ale pietei muncii.

Rezultate asteptate in urma implementarii operatiunilor finantate in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vizeaza: – Numar de oferte furnizate de sistemul de educatie si formare profesionala adaptate la nevoile si tendintele de dezvoltare ale pietei muncii.

Activitati eligibile

Tipurile de activitati eligibile care vor fi finantate in contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt, in principal, cele care vizeaza implementarea masurilor destinate imbunatatirii utilitatii pe piata muncii a sistemelor de educatie si formare profesionala, in stransa colaborare cu actorii interesati, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si consolidarea formarii la locul de munca. In plus, vor fi finantate masuri menite sa asigure cresterea calitatii si atractivitatii sistemelor de educatie si formare profesionala.

Scopul apelului de proiecte

Scopul apelului de proiecte consta in acordarea unui grant nerambursabil DEDICAT EXCLUSIV implementarii masurilor destinate imbunatatirii utilitatii pe piata muncii a sistemelor de educatie si formare profesionala, in stransa colaborare cu actorii interesati, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si consolidarea formarii la locul de munca. In plus, vor fi finantate masuri  menite sa  asigure cresterea calitatii si  atractivitatii sistemelor de educatie si formare profesionala.

Solicitanti si parteneri eligibili

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte solicitantul eligibil este:

 • CNDIPT

Partenerii eligibili pot fi:

 • MENo MMJSo Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN/ MMJS si alte organisme publice cu atributii in domeniul formarii profesionale;
 • Autoritatea Nationala pentru Calificari;
 • ANOFM si structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridica;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale;
 • Organizatii sindicale;o Patronate;
 • Asociatii profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/ certificare a invatarii anterioare;
 • Furnizori de FPI autorizati, publici si privati;
 • Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Unitatile de invatamant acreditate/autorizate;
 • Camere de comert, industrie si agricultura.
 • Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale.

Grupul tinta

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul tinta cuprinde urmatoarele categorii:
Pentru realizarea OS 6.16:

 • Personalul din comisiile de specialitate ale MEN/ agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN/ MMJS si alte organisme publice cu atributii in domeniul formarii profesionale
 • Personal si membri al/ ai organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale si asociatiilor profesionale
 • Personal al Comitetelor Sectoriale si al membrilor acestora.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de minim 36 luni. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mica de 36 luni vor fi respinse. La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Buget

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii non-competitive si lansat in contextul Axei Prioritare 6, PI 10.iv., 6.16., din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este:
Regiuni mai putin dezvoltate (7 regiuni)Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia – 12.941.176 euro. Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov – 835.511 euro. TOTAL alocare pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte – 13.776.687 euro.

In vederea indeplinirii OS 6.16, va fi finantata prin FSE implementarea masurilor de mai jos:

 • Dezvoltarea si implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare profesionala pe termen scurt, mediu si lung, precum si de monitorizare a tranzitiei de la educatie si formare profesionala la piata muncii;
 • Revizuirea calificarilor si a curriculum-ului, precum si elaborarea de calificari noi (cu accent pe competentele antreprenoriale si sectoarele economice prioritare identificate prin SNC[1]);
 • Extinderea mecanismelor de recunoastere si validare/certificare a competentelor si calificarilor dobandite in context nonformal si informal pentru sistemul de formare profesionala (FPI);
 • Elaborarea/validarea/implementarea unui sistem de asigurare a calitatii la nivel de sistem si invatare la locul de munca;
 • Alte actiuni inovative pentru cresterea participarii la FP, inclusiv activitati de cooperare transnationala.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.