POCU: Ghidul solicitantului privind masurile integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii

por-ghid.jpg

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Status: Lansat
Depunere:
Buget total:  78.000.000 euro

Obiective

Interventiile sustinute prin acest apel au in vedere actiuni complementare de educatie prin oportunitati de invatare formala si nonformala adresate elevilor din invatamantul obligatoriu aflati in situatii de risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv prin dezvoltarea si furnizarea de curriculum la decizia scolii orientat spre valorificarea potentialului socioeconomic, cultural local si a parteneriatelor cu actori relevanti, precum si prin imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului didactic in vederea implicarii directe in masuri de educatie locala in sprijinul cresterii sanselor de acces la o educatie de nivel superior si a angajabilitatii viitorilor absolventi.

O.S.6.3. – Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. – Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare;
O.S.6.6. – imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Solicitanti eligibili

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte categoriile de solicitanti eligibili sunt:

 • Agentii, structuri/ alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei şi formarii profesionale – de la nivel judetean, 13
 • Institutii de invatamant (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reteaua şcolara nationala,
 • Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar.

In cadrul acestei cereri de proiecte vor fi sustinute in mod corelat si unitar activitati din cadrul OS 6.3., menite sa contribuie la dezvoltarea alfabetizarii functionale/ a competentelor cheie la elevii aflati in situatii de risc de parasire timpurie a scolii, din cadrul OS 6.5. in vederea realizarii si furnizarii unor abordari curriculare locale, la decizia scolii, precum si cele din cadrul OS 6.6. menite sa asigure perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar care va asigura expertiza in cadrul dezvoltarii si furnizarii programelor integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii.

In vederea indeplinirii OS 6.3. vor fi sustinute activitati menite sa reduca riscul de PTS, in special pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevi din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic, fiind finantata prin FSE implementarea urmatoarelor actiuni principale:

 • Promovarea masurilor integrate de prevenire prin programe de tip zone prioritare de educatie, informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor in risc de parasire timpurie a scolii, cat şi parintilor acestora, programe de tip scoala dupa scoala, programe care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie, masuri care vizeaza desegregarea scolara, actiuni care contribuie la cresterea stimei de sine, educatie interculturala etc.;
 • Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse şi materiale noi de invatare, inclusiv activitati de includere in invatamantul de masa a copiilor cu cerinte educationale speciale si programe de tipul scoala non-restrictiva (cu accent pe incluziunea copiilor cu cerinte educative speciale etc.).

Partenerii pot fi institutii similare categoriilor de solicitanti eligibili si/sau categorii de organizatii detaliate mai jos:

 • MEN,
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolara şi servicii alternative, publici şi privati,
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale),
 • Institutii de cult şi asociatii religioase,
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor şi institutii subordonate,
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni in interiorul carora sunt cuprinse obligatoriu trei semestre scolare. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 24 luni vor fi respinse.
La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Grupul tinta cuprinde urmatoarele categorii:

Pentru realizarea OS 6.3.:

1. Elevi (din invatamantul preuniversitar, ISCED 1-3), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii Roma, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate socio-economic;
2. Parinti/tutori ai elevilor in risc de parasire timpurie a scolii.

Pentru realizarea OS 6.5.4:

1. Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit

Pentru realizarea OS 6.6.:

1. Personal didactic din invatamantul preuniversitar,
2. Manageri scolari,
3. Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.

Buget

Valoarea totala alocata in cadrul acestui apel este de 78.000.000 euro, reprezentand cofinantare UE si nationala.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.