POIM: Ghidul solicitantului pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii

ghid-consultare.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta finalizarea Ghidului solicitantului pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii precum si lansarea apelului de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii.

Status: Activ
Depunere: 30.06.2018, ora 10
Buget:  66,35 mil. euro

Obiectiv

Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate” promoveaza actiuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii 2014 – 2020, ce iau in considerare nevoile concrete de protectie a biodiversitatii din Romania.

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestui obiectiv specific vor finanta urmatoarele activitati orientative:

 • Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare/planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finantate din alte programe (prevazute in OUG nr. 57/2007, cu modificarile ulterioare);
 • Implementarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare/planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate in mediul marin);
 • Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul OS 4.1., pe categoriile de actiuni finantate se incadreaza in urmatoarele categorii, dupa cum urmeaza:

 • Custozilor/Administratorilor ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridica;
 • Organizatiilor neguvernamentale (asociatii si fundatii) care sunt organizate si functioneaza in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare in România/institute de cercetare/universitati/muzee – care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii precum si autoritati ale administratiei publice centrale/locale/alte structuri in coordonarea/subordonarea autoritatilor centrale/locale, doar in parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate;
 • Agentia pentru Protectia Mediului/institutia care este responsabila pentru asigurarea managementului ariei protejate;
 • Universitatilor, institute de cercetare/muzee care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului, Ministerului Mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, alte institutii publice;
 • Ministerului Mediului, individual sau in parteneriat cu institutii publice centrale/universitati/ institute de cercetare/ONG-uri.

Activitati specifice

Activitatile specifice actiunilor eligibile in cadrul POIM vor fi completate cu urmatoarele activitati cu caracter general, care vor avea si o bugetare distincta, conform categoriilor de cheltuieli identificate in Anexa 6:

 • Activitati de informare si publicitate referitoare la proiect, conform Manualului de Identitate Vizuala (altele decât cele de constientizare legate de protectia biodiversitatii);
 • Managementul de proiect (activitate derulata de echipa de proiect, diferita de activitatile derulate de catre personalul organizatiei solicitante);
 • Auditul de proiect, pentru certificarea cheltuielilor inainte de plata finala; • Pentru actiunea A, se va include in mod obligatoriu activitatea legata de elaborarea evaluarii strategice de mediu (SEA);• Activitati de intarire a capacitatii administrative doar pentru solicitantii /partenerii care au calitatea de custozi administratori (inclusiv APM, ANPM, MM, ANANP – doar daca au in gestiune o arie protejata / specie / habitat) implicati in proiect.

Actiuni sprijinite

 • Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate
 • Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Buget

Bugetul limita al apelului este de 300,9 milioane de euro, reprezentând nivelul maxim pâna la care AM POIM primeste cereri de finantare (cca. 150% din alocarea neta la nivel de POIM) din care actiunile finantabile in cadrul ITI Delta Dunarii au alocare distincta in valoare de 66,35 mil. euro.

AM POIM va primi cereri de finantare cu o valoare eligibila ce reprezinta aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limita pe apel) si va putea contracta pâna la 150% din alocarea bruta la nivelul Obiectivului Specific 4.1., intr-o anumita marja, in functie de nivelul de supracontractare de la nivelul intregii axe prioritare 4.

Depunere

Data deschiderii apelului de proiecte: 17.08.2017

Data si ora incepere depunere de proiecte: 28.08.2017, ora 10

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 30.06.2018, ora 10

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului.

DOCUMENTATIE

Website

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.