POR: Ghidul solicitantului 2.1 B, privind incubatoarele de afaceri in zona Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii

proiecte-europene.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 14 aprilie 2017 spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 – „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, 2.1.B ITI-Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii.

Status: Activ
Depunere: 5 feb 2018 – 07 mai 2018
Buget:  11,71 mil. milioane euro

Obiective

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. Prioritatea de investitie 2.1 va sprijini dezvoltarea microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte.

Regiuni de implementare: Mediul urban sau rural, inclusiv arealul din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, cu exceptia Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov..

Solicitanti eligibili

Entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri:

 • autoritatea publica a administratiei publice locale;
 • institutia sau consortiul de institutii de invatamant superior acreditate;
 • institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare;
 • camerele de comert;
 • societatile, societatile cooperative;
 • asociatiile si fundatiile, patronatele, sindicatele;

parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Este eligibila inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat si dotarea acestuia cu active corporale si necorporale, in scopul crearii unui incubator de afaceri.

Nu sunt eligibile:

 • Cheltuielile pentru procurarea de bunuri, care conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar;
 • Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare;
 • Cheltuielile privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020, cum ar fi: achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand; amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
 • Achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
 • Costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
 • Costuri administrative;
 • Costuri de personal;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
 • Contributia in natura, amortizarea, cheltuielile cu leasingul;
 • Cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport;
 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic;
 • Cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente pentru proiectare si asistenta tehnica de mai sus.

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect si se refera la:

 • Rata de supravietuire a firmelor incubate la 3 ani de la finalizarea investitiei (componentei) finantabile prin ajutor de stat regional – numarul firmelor active, la 3 ani de la finalizarea investitiei finantabile prin ajutor de stat regional, din cele atrase in incubator in primii 2 ani
 • Gradul de ocupare a incubatorului (suprafata ocupata/utilizata de rezidenti – firme incubate, raportata la capacitatea totala a incubatorului, exclusiv spatii administrative si/sau ocupate de administratorul incubatorului), la 2 ani de la finalizarea proiectului. Spatiile administrative pot include acele spatii in care sunt prestate servicii suport/ conexe/ generale (altele decat cele specifice incubatorului), cum ar fi: cafenea, restaurant etc., destinate de regula utilizatorilor incubatorului de afaceri (personal angajat, colaboratori etc).

Buget

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 7 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât si, daca este cazul, in ajutor de minimis.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 11,71 mil. milioane euro, din care 9,95 mil. euro asigutati din bugetul Fondului European de Dezvoltare Regionala, iar 1,76 mil. euro, din bugetul de stat.

 

Documtantie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.