POR: S-a lansat apelul de proiecte pentru infrastructuri de inovare si transfer tehnologic

proiecte-PNDR.jpg

In data de 20 iulie 2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a aprobat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1 – Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Cererile de finantare pot fi depuse in perioada 20 august 2018 (ora 12.00) – 20 februarie 2019 (ora 12.00), prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS.

Alocarea financiara pentru Regiunea Vest este de 7,7 mil. euro (FEDR+BS).

Nota: Prin hotararea CMPOR nr. 96/26.06.2018 a fost aprobata diminuarea alocarii financiare mai sus mentionate.

Proiectul/activitatile principale ale acestuia trebuie sa fi constituit obiectul scrisorilor de intentie care au parcurs etapa 2 (Apel pentru scrisori de intentie din partea ITT) si 3 (Prioritizarea proiectelor conform informatiilor din scrisorile de intentii) ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

Prezentul ghid constituie documentul in baza caruia se demareaza etapa 4 a mecanismului de implementare – Depunerea cererilor de finantare de catre ITT, prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020.

Pentru proiectele in care sunt incluse doar activitati ce intra sub prevederile ajutorului de stat regional, precum si in cazul in care sunt incluse pe langa acestea si activitati ce intra sub incidenta ajutorului de minimis, valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, si maximum de 3 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte, astfel:

  • Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferenta ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, si maximum de 3 milioane euro;
  • Pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro si si maximum de 200.000 euro.

In cadrul acestui apel pot depune proiecte entitati de inovare si transfer tehnologic, constituite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si parteneriatele intre entitatile de inovare si transfer tehnologic, care au parcurs etapele 2 si 3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1 mentionate mai sus.

In conformitate cu prevederile legale, initiativa constituirii unei entitati din infrastructura de inovare si transfer tehnologic poate apartine autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, unitatilor de cercetare, universitatilor, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu sediul in Romania.

Nu sunt eligibile parcurile stiintifice si tehnologice si entitatile de inovare si transfer tehnologic din cadrul acestora, fiind un apel separat dedicat acestora din urma.

Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului trebuie sa fie autorizati provizoriu/acreditati ca entitate de transfer tehnologic, cel mai tarziu in etapa precontractuala.

Toate conditiile pe care solicitantul de finantare trebuie sa le indeplineasca, inclusiv in ceea ce priveste vechimea ITT-ului, domeniile de activitate eligibile, drepturile asupra imobilului necesare realizarii investitiei, sunt mentionate in cadrul Ghidului specific, la sectiunea 4.2 Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor (daca este cazul).

Contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului pentru componenta de ajutor de stat regional este de 45%, 55% sau 65% in functie de tipul solicitantului (respectiv incadrarea in categoria intreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari), iar pentru componenta de minimis este de 10% din valoarea eligibila aferenta acestei componente.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), implicit si a centrelor de competenta, in concordanta cu Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare si a documentelor regionale de specializare inteligenta, respectiv:

  • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv, constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare, prin raportare la definitia investitiei initiale in sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional si ale prevederilor Ghidului specific;
  • achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice, activitati de internationalizare, drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic.

Proiectul va implementa un rezultat al cercetarii in domeniile de specializare inteligenta nationale si/ sau regionale detaliate in cadrul Anexei 10.3 la Ghidul specific.

Sursa: ADR VEST

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.