POSDRU: DMI 6.3 – Cerere de propuneri de tip grant “Sanse egale si respect”

femeie_afaceri_1.jpg

Prin aceasta componenta a POSDRU se finanteaza operatiuni care urmaresc o mai buna promovare a femeilor pe piata muncii pentru a obtine slujbe mai multe si mai bune, inclusiv in domenii ocupate in mod traditional de barbati.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 5.07.2013
Suma minima: 50.000 euro
Suma maxima: 499.999 euro

femeie_afaceri Obiective generale

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, incluzand intreg personalul, experti, intreprinzatori etc.;
 • Cresterea constientizarii asupra problematicii privind hartuirea sexuala la locul de munca;
 • Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive;
 • Prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane.

Solicitanti eligibili

Pentru a primi finantare prin acest program, solicitantul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania si sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii:

 1. ONG-uri;
 2. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
 3. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
 4. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 5. MMFPSPV si structuri/agentii subordonate/coordonate de acesta;
 6. Agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale;
 7. Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane;
 8. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 9. Organizatii mass-media;
 10. Cooperative sociale;
 11. Organizatii sindicale si patronate;
 12. Autoritati ale administratiei publice centrale si locale (unitati administrativ-teritoriale);
 13. Institute de cercetare in domeniul pietei muncii;
 14. Universitati acreditate, publice si private;
 15. Asociatii profesionale;
 16. Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare.
 17. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali. Partenerii transnationali trebuie sa apartina acelorasi categorii de beneficiari eligibili.

Grupuri-tinta

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

Grupul tinta eligibil va fi format din minimum 168 persoane/1 an de implementare si de minimum 252 persoane/18 luni de implementare. Pentru proiectele cu durata de implementare fractie de an/ani de implementare, se va calcula marimea grupului tinta proportional, luandu-se in considerare minimum 14 persoane/luna.

De exemplu la un proiect cu durata de implementare de 16 luni, grupul tinta minim va fi de 16 luni x 14 persoane = 224 persoane.

Grupul tinta al proiectelor este eligibil daca apartine uneia din categoriile urmatoare:

 1. Femei;
 2. Victime ale traficului de persoane;
 3. Alte grupuri vulnerabile;
 4. Experti si operatori mass-media;
 5. Personal al autoritatilor publice locale si centrale, inclusiv conducerea acestora;
 6. Personal al organizatiilor societatii civile.

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 1. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificare si recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor;
 2. Dezvoltarea si implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor in vederea dezvoltarii carierei acestora;
 3. Sesiuni de formare pentru expertii si operatorii mass-media, care sa urmareasca eliminarea stereotipurilor de gen in societate si in special in mass-media;
 4. Formare profesionala si asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri;
 5. Activitati de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen adresate autoritatilor publice centrale si locale si partenerilor sociali;
 6. Activitati care urmaresc combaterea inegalitatilor, mai ales a celor bazate pe etnie, dizabilitati si varsta;
 7. Dezvoltarea/consolidarea comitetelor si/sau functiilor pentru garantarea respectarii si aplicarii principiului egalitatii de sanse in politicile locale (pregatire privind principiile egalitatii de sanse si egalitatii de gen si urmarirea modalitatii de respectare a acestora in deciziile adoptate de catre autoritatile locale, companii, scoli etc.);
 8. Sprijin pentru crearea de retele profesionale si inter-profesionale pentru femei;
 9. Activitati pentru promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social;
 10. Sprijin pentru infiintarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii pentru egalitatea de sanse etc.) in cadrul carora sa fie examinate bunele practici privind egalitatea de sanse dezvoltate de administratiile locale si de sectoarele productive locale (inclusiv la nivel national si transnational);
 11. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale concentrate pe bunele practici in domeniul egalitatii de sanse;
 12. Activitati de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru femei si pentru grupurile vulnerabile;
 13. Programe specifice centrate pe implicarea femeilor in politici de dezvoltare durabila.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru activitati care se desfasoara total sau partial in afara regiunii de implementare stabilite in cadrul proiectului nu trebuie sa depaseasca 10% din valoarea totala eligibila a proiectului. Aceasta prevedere nu este aplicabila cheltuielilor efectuate in cadrul activitatilor de cooperare transnationala sau a activitatilor de management de proiect.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 4.000.000 euro, pentru fiecare regiune de dezvoltare. La nivel national, alocarea totala se ridica la 32.000.000 de euro.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim 217.190 lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.171.895 lei (echivalentul a 499.999 euro).

Contributia proprie a solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Valoarea contributiei proprii pentru proiect se stabileste in functie de tipul solicitantului:

 • 11,22% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 5% pentru beneficiarii persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
 • 2% pentru beneficiarii:
 1. Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 2. Ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entitati finantate integral din bugetele acestora;
 3. Entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;
 4. Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

Termene-limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU (inclusiv bugetul detaliat) se completeaza si se transmit on-line in limba romana; in acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 17 iunie 2013 orele 10:00, pana la data de 5 iulie 2013 orele 16:00.

Dupa transmiterea on-line a cererii de finantare, sistemul informatic genereaza automat Anexele 1-5 si 7-9, in format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tiparite de catre solicitant.

Acestea vor fi insotite, daca este cazul, de Anexa 56 – Acordul de parteneriat. Anexele 1 – 9 vor primi numar de inregistrare/data de la solicitant si vor fi datate si semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise de catre solicitant pe suport de hartie, cu respectarea regulilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIR POSDRU de care apartine solicitantul.

 DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

CPP 145 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Est (PDF)
CPP 146 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Est (PDF)
CPP 147 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud Muntenia (PDF)
CPP 148 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Vest Oltenia (PDF)
CPP 149 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Vest (PDF)
CPP 150 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Vest (PDF)
CPP 151 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Centru (PDF)
CPP 152 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Bucuresti-Ilfov (PDF)
CPP 144 – DMI 6.3 sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip strategic (PDF)
Lista intrebari si raspunsuri – Ghid Conditii Generale si DMI 6.3 Strategic/Grant (PDF)

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU


Derulati proiecte prin POSDRU ? Promovati-le in reteaua site-urilor Arhipelago!

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.