PNDR: Masura 121 “Modernizarea exploatatilor agricole”

Introducere

Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in Axa I “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”.

Obiectivele programului

Obiectivul general al acestei masuri este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.

Obiective specifice:

 • Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
 • Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.
Solicitanti eligibili

Solicitantii pot fi:


 • Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii – definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane euro – definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii 566/2004;
 • Societati cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005;
 • Asociatii familiale – constituite conform Legii nr. 300/2004;
 • Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice:

  – societati comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990;

  – cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004.

Activitati eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole:

  – Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

  – Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

  – Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;

  – Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing;

  – Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 • Investitii in active necorporale:

  – Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;

  – Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;

  – Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 , cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);

  – Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Conditii de finantare

Fondurile disponibile pentru Masura 121 sunt de 57.856.627 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 2.000.000 Euro. Fondurile alocate sunt aferente sesiunii aprilie 2008.

Termene limita

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte este: 25 aprilie 2008, ora 16.00.

Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR
Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.