Fii intreprinzator!, AP 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care urmaresc promovarea culturii antreprenoriale, dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor si retelelor intre intreprinderile mici si mijlocii pentru facilitarea transferului de bune practici, dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru incurajarea antreprenoriatului, inclusiv dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru initierea unei afaceri.

Obiectivele programului

Principalul obiectiv operational al acestui DMI este dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri.

Aceasta AP urmareste imbunatatirea adaptabilitatii, atat a intreprinderilor, in special a microintreprinderilor si IMM-urilor, cat si a angajatilor, la mediul economic in schimbare si la provocarile globalizarii. in cadrul acestei AP sunt abordate: nevoia de forta de munca mai bine calificata pentru a face fata introducerii pe scara larga a tehnologiilor noi si moderne; noi forme de organizare a muncii; flexibilitatea si mobilitatea ocuparii fortei de munca, inclusiv aplicarea reglementarilor europene privind sanatatea si securitatea la locul de munca.

Acest DMI are ca scop promovarea culturii antreprenoriale in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Aceasta include creativitate, inovatie si capacitatea de a-si asuma riscul, precum si abilitatea de a planifica si gestiona proiecte cu scopul de a-si atinge obiectivele. Din acest punct de vedere, obiectivul acestor interventii este de a face din
antreprenoriat o optiune de cariera pentru fiecare, prin furnizarea programelor de formare profesionala care sa dezvolte competente manageriale si antreprenoriale.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Micro-intreprinderi si IMM-uri;
 • Universitati publice si private acreditate;
 • Furnizori autorizati de FPC;
 • Centre sau institute de cercetare cu atributii specifice in domeniul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului;
 • Organismele si agentiile aflate in coordonarea/subordonate MECT si MMFES sau structurile teritoriale ale acestora;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Autoritati publice locale;
 • Asociatii profesionale, alte organizatii non profit;
 • Camere de comert si industrie;
 • ONG-uri (asociatii si fundatii).
Activitati eligibile

Activitati eligibile:

 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului;
 • Organizarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si formare profesionala si in intreprinderi pentru a promova cultura antreprenoriala, cu accent pe oportunitatile de dezvoltare in noile domenii de ocupare;
 • Activitati de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile, precum constientizarea asupra aspectelor referitoare la prevenirea poluarii si mediul inconjurator etc;
 • Sprijin pentru realizarea analizelor si studiilor privind dezvoltarea oportunitatilor antreprenoriale in activitati noi in sectoarele productive privind, in special, domeniile noi de ocupare si dezvoltare economica si sectoarele emergente, precum sectorul turistic
  durabil;
 • Dezvoltarea activitatilor de cercetare si analiza in vederea conectarii resurselor si serviciilor existente, cu scopul de a sprijini initierea de noi afaceri;
 • Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, cercetari de piata si analize privind cererea in mediul de afaceri;
 • Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu;
 • Promovarea activitatilor dedicate implementarii interventiilor pilot privind schemele de ajutoare si stimulente financiare, precum vouchere tehnologice si pentru pregatire pentru persoanele care initiaza o afacere si pentru intreprinzatori;
 • Activitati de formare profesionala pentru a sprijini si sustine reorganizarea IMM-urilor, in sprijinul inovatiilor de natura tehnologica si organizationala, pentru dezvoltarea sectoarelor inovatoare;
 • Asistenta acordata IMM-urilor in vederea reorganizarii afacerilor si studierii noilor structuri organizatorice;
 • Activitati de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii de competente necesare pentru cresterea competitivitatii lor in raport cu piata de referinta si cresterea economiei locale;
 • Activitati integrate cuprinzand consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, formare profesionala, activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu;
 • Activitati de formare profesionala/asistenta pentru crearea si consolidarea noilor intreprinderi;
 • Asistenta in afaceri oferita companiilor nou infiintate de catre companiile cu experienta sau de catre experti specializati, cu posibilitatea transferarii povestilor de succes si a bunelor practici nationale sau europene;
 • Activitati de actualizare a calificarilor/competentelor pentru angajatii micro-intreprinderilor si ai IMM-urilor dedicate dobandirii de noi competente cu scopul de a garanta diseminarea inovarii, o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei;
 • Activitati de formare profesionala dezvoltate pentru asociatii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice;
 • Activitati de formare specifice si consiliere/tutoriat cu scopul facilitarii interactiunii intre universitati, centre de afaceri si cercetare, cu accent pe diseminarea expertizei in tehnologiile eco-inovatoare si transferul bunelor practici in domeniul energiei si mediului;
 • Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate informationala, servicii personale/individualizate etc.);
 • Activitati de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
 • Activitati pentru consolidarea capacitatii de a dezvolta si promova parteneriate, inclusiv in relatie cu cerintele pietii interne si transnationale;
 • Activitati de sprijin pentru noile companii prin dezvoltarea parteneriatului intre noile companii si companiile consolidate, la nivel national sau transnational;
 • Implementarea masurilor pentru crearea de servicii suplimentare noi, precum: consiliere si asistenta personalizata, utilizarea asistentei informationale si electronice, materiale educationale adecvate, adoptarea de metode de formare si proiectarea de instrumente organizationale pentru a indeplini nevoile specifice;
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru personalul implicat in activitatile de asistenta tehnica si serviciile de consiliere pentru antreprenori;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea promovarii culturii antreprenoriale.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 40.860.683,60 lei din care 94% din Fondul Social European si 6% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei solicitantului este:

 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de drept public;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de drept privat, altele decât cele fara scop patrimonial.
Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora 17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.