Programul de Vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006

Obiectivele programului

Obiectivul global al Programului de Vecinatate 2004 – 2006 este “imbunatatirea integrarii transfrontaliere dintre regiunile de granita, prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economica durabila”.

Obiectivul general, din care decurg Prioritatile 1, 2 si 3, este atingerea unui grad mai ridicat de integrare, coeziune economica si sociala si de dezvoltare a solidaritatii intre comunitatile urbane si rurale din Romania si Ucraina, prin cooperare transfrontaliera.

Obiective specifice:

 1. Consolidarea valorilor comune deja existente, in vederea sustinerii unui nou ciclu integrat al dezvoltarii durabile;
 2. Sprijinirea unui nou ciclu al dezvoltarii durabile prin intermediul unor proiecte cheie de infrastructura;
 3. Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere in vederea relevarii mostenirii comune socio-culturale, legata de istoria si mediul local;
 4. Intarirea domeniului operational al cooperarii transfrontaliere.
Solicitanti eligibili

In aceasta categorie pot intra organizatiile ce indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Sa fie organizatii non-profit, infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Sa fie autoritati publice locale/regionale, operatori din sectorul public, organizatii non-guvernamentale/asociatii si fundatii si
 • Sa fie inregistrate si/sau sa opereze in zonele eligibile pentru Romania : Judetele Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Tulcea; daca solicitantul este o reprezentanta regionala a unei organizatii nationale, iar sediul organizatiei nationale nu este situat in zona eligibila, dar reprezentanta regionala are personalitate juridica, reprezentanta regionala va fi cea care va solicita finantarea, iar in cazul contractarii, va fi Beneficiarul de finantare nerambursabila si
 • Sa fie direct responsabila pentru pregatirea si managementul proiectului si sa nu actioneze ca intermediar si
 • Sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea de a gestiona activitatile corespunzatoare marimii proiectului pentru care este cerut sprijin financiar nerambursabil si
 • Sa aiba surse de finantare suficiente si stabile pentru a asigura continuitatea existentei organizatiei in intervalul derularii proiectului si, daca este necesar, sa participe la finantarea lui;
 • Sa nu beneficieze / sa nu fi beneficiat pentru aceasta propunere de proiect, de sprijin financiar provenit din alte programe de finantare si sa nu fi inaintat, cu acelasi proiect, cereri de finantare in cadrul altor programe;
 • Sa nu beneficieze / sa nu fi beneficiat de sprijin financiar din cadrul altor programe de finantare pentru proiecte similare in ceea ce priveste obiectivele, activitatile sau rezultatele;
 • Sa aiba cel putin un partener pe cealalta parte a granitei, care trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantul /partenerul principal.
Activitati eligibile

Prioritati si Masuri:

 1. Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii socio-economice locale
  • Masura 1.1: Extinderea si consolidarea sectorului turistic
  • Masura 1.2: Cooperarea economica transfrontaliera

 2. Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructura transfrontaliera
  • Masura 2.1: Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si de granita
  • Masura 2.2: Imbunatatirea activitatilor de management a mediului in zona transfrontaliera

 3. Prioritatea 3: Actiuni “People to people”.
  • Masura 3.1: Fondul Comun al Proiectelor Mici

Masura 1.1 Extinderea si consolidarea sectorului turistic

Actiuni posibile:

 • Marketing comun (marketing general si pe domenii, ca de exemplu pentru turismul religios, montan, pentru activitati speologice etc.);
 • Instruiri in managementul turismului;
 • Dezvoltarea unei retele comune de rezervare;
 • Reabilitarea traseelor turistice;
 • Programe educative pentru dezvoltarea turismului durabil;
 • Studii de fezabilitate, programme comune de observare, monitorizare, cercetare sau reabilitarea dotarilor (birouri de administrare, puncte de informare, imbunatatirea accesului, etc.).

Masura 1.2 Cooperarea economica transfrontaliera

Actiuni posibile:

 • Realizarea sau dezvoltarea centrelor de afaceri si comerciale;
 • Instruiri pentru consultanta financiara;
 • Organizarea de targuri;
 • Dezvoltarea si intretinerea bazelor de date economico-sociale;
 • Studii de piata pentru produsele regionale;
 • Formarea clusterelor (grupurilor/retelelor) industriale transfrontaliere;
 • Campanii regionale comune de promovare si marketing;
 • Instruiri generale si profesionale;
 • Instruiri in managementul afacerilor;
 • Studii de fezabilitate, programme comune de observare, monitorizare, cercetare sau reabilitarea dotarilor (birouri de administrare, puncte de informare, imbunatatirea accesului, etc.).

Masura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si de granita

Actiuni posibile:

 • Proiecte comune de dezvoltare institutionala;
 • Programe de instruire care sa permita personalului sa faca fata problemelor generate de contrabanda, trafic, crima organizata (incluzand amenintarile teroriste) si de imigratia ilegala (incluzand migratia de tranzit);
 • Sprijin in pregatirea proiectelor (colectarea de date referitoare la retelele de transport, documente de analiza si planificare pentru transporturi, studii de evolutie in perspectiva a transporturilor etc.), inclusiv studii de fezabilitate;
 • Studii care sa contribuie la pregatirea proiectelor majore de dezvoltare a infrastructurii, destinata imbunatatirii comertului si circulatiei transfrontaliere, precum si dezvoltarii teritoriale, studii de impact asupra mediului, programe commune de observare-monitorizare, cercetare;
 • Actiuni complementare cu alte programe implicate in dezvoltarea si managementul infrastructurii de frontiera (de exemplu, proiecte de management a vamilor);
 • Infrastructuri de transport de mici dimensiuni, imbunatatirea cailor de acces;
 • Reabilitarea drumurilor secundare (nu si nationale), reabilitarea facilitatilor (birouri de administrare, puncte de informare).

Masura 2.2 Imbunatatirea activitatilor de management a mediului in zona transfrontaliera

Actiuni posibile:

 • Realizarea sau reinstalarea retelelor comune de monitorizare a calitatii apei si aerului in regiunile de granita;
 • Managementul comun al rezervatiilor naturale;
 • Programe educative locale in domeniul mediului;
 • Reabilitarea facilitatilor (birouri de administrare, puncte de informare, imbunatatirea accesului);
 • Imbunatatirea dotarilor si a resurselor umane in managementul apei si apararea impotriva inundatiilor;
 • Dezvoltarea unui sistem efectiv de monitorizare a calitatii aerului, apei si solului (incluzand masuri impotriva grindinei);
 • Vizite de cercetare, planificare, de studiu, studii la nivel sectorial sau regional, studii de impact asupra mediului, studii de fezabilitate sau activitati de pregatire pentru proiecte de mari dimensiuni, cu un puternic impact transfrontalier, programe comune de observare/cercetare/monitorizare.

Masura 3.1: Fondul Comun al Proiectelor Mici

Actiuni posibile:

 • Proiecte de cercetare asupra mostenirii culturale comune;
 • Seminarii;
 • Programe de schimb intre scoli/universitati;
 • Expozitii de arta;
 • Evenimente culturale;
 • Evenimente sportive;
 • Targuri;
 • Programe educative pentru mediu;
 • Parteneriate (infratiri regionale in domeniul afacerilor).;
Conditii de finantare

Marimea alocatiei financiare nerambursabile:

Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii socio-economice locale (Masura 1.1 si Masura 1.2). Marimea finantarilor nerambursabile pentru Romania: minimum 50.000 EUR, maximum: 500.000 EUR.

Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructura transfrontaliera (Masura 2.1 si Masura 2.2). Marimea finantarilor nerambursabile pentru Romania: minimum 50.000 EUR, maximum: 800.000 EUR.

Prioritatea 3 Actiuni la nivel interuman (Masura 3.1). Marimea finantarilor nerambursabile pentru Romania: minimum 10.000 EUR, maximum: 50.000 EUR.

Cerintele minime privind cofinantarea sunt urmatoarele:

 • Proiecte “People to people” – 10 % co-finantare din partea solicitantului;
 • Proiecte de dezvoltare institutionala – ca regula generala, 10% co-finantare din partea solicitantului si/sau din fonduri publice;
 • Pentru proiecte de investitii – minimum 25% co-finantare din fonduri publice.

Actiunile trebuie sa se desfasoare in una sau mai multe dintre urmatoarele regiuni eligibile ale programului: judetele Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Tulcea.

Solicitantii trebuie sa actioneze impreuna cu organizatiile partenere din regiunile de granita.

Tipuri de parteneriate:

 • Parteneriatul obligatoriu: Organizatia solicitantului trebuie sa aiba cel putin un partener de proiect de cealalta parte a granitei. Aplicantii fara nici un partener de cealalta parte a granitei nu vor fi eligibili.
  Solicitantul va fi partenerul principal (« Solicitant ») si, in cazul selectiei, va fi parte contractanta(“Beneficiarul”). Partenerii solicitantului participa la pregatirea si implementarea actiunii, iar cheltuielile pe care le efectueaza sunt eligibile in acelasi mod ca si cheltuielile Beneficiarului de finantare nerambursabila. De aceea, acestia trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si Solicitantii.
 • Parteneriate optionale: Organizatia solicitanta poate sa actioneze si in parteneriat cu alte organizatii din tara solicitantului. Acesti parteneri pot participa la elaborarea si implementarea actiunii, iar cheltuielile efectuate sunt eligibile in acelasi mod ca si cheltuielile efectuate de beneficiarul de finantare nerambursabila. In acest sens, ei trebuie sa fie situati in zona de frontiera eligibila si sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii. Solicitantul va fi partenerul principal (organizatia coordonatoare) si, in cazul selectarii, va fi parte contractanta (“Beneficiarul”).
Termene limita

Cererile de finantare nerambursabila trebuie expediate in plic sigilat prin posta recomandata, mesagerie sau inmanate personal (aducatorului i se va elibera o confirmare de primire semnata si datata) la urmatoarea adresa:
Adresa postala, adresa de primire a cererilor inmanate personal sau prin mesagerie :

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava

Secretariatul Tehnic Comun

Strada Mihai Eminescu nr. 8

Cod : 720 183, Suceava

Judetul Suceava, Romania

Tel/fax : 0230 – 530 049

Cererile de finantare nerambursabila trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail), sau trimise la alte adrese, vor fi respinse.

Plicul exterior trebuie sa poarte numarul de referinta si numele Solicitarii de propuneri de proiecte, numele complet si adresa Solicitantului si mentiunea “Not to be opened before the opening session” si “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SEDINTA DE DESCHIDERE”.

Solicitantii trebuie sa verifice daca dosarul de cerere de finantare nerambursabila este complet. Dosarele incomplete vor fi respinse.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor:

 • Pentru masurile Masura 1.1, Masura 1.2, Masura 2.1 si Masura 2.2 termenul limita de depunere a proiectelor este de 90 zile de la data publicarii, si anume 1 August 2006 la 16:00, ora locala.
 • Pentru Masura 3.1, termenul limita de depunere a proiectelor este de 90 zile de la data publicarii, si anume 1 August 2006 la 16:00, ora locala.
Finantator: Comisia Europeana
Sursa: Ministerul Integrarii Europene
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.