Calificari europene, AP1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.4 “Calitate in formarea profesionala continua”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor, dezvoltarea si
implementarea sistemului de management si asigurare a calitatii in formarea profesionala
continua in concordanta cu Cadrul European de Asigurare a Calitatii, dezvoltarea mecanismelor
de validare a invatarii anterioare, sustinerea abordarii de tipul pe tot parcursul vietii in educatie si
formare si flexibilizarea furnizarii ofertelor de FPC care sa asigure competente relevante pentru
piata muncii.

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Dezvoltarea si implementarea CNC;
 • Dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in FPC;
 • Sustinerea abordarii de tip “pe tot parcursul vietii” in educatie si formare.

Aceasta prioritate isi propune sa contribuie la realizarea obiectivelor
“Lisabona” prin restructurarea si imbunatatirea sistemelor de educatie si formare. Prin
proiectele care vor fi finantate in cadrul acestei axe prioritare se urmareste sa sprijine
dezvoltarea unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca
accesul la educatie si formare prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna
si de calitate, incluzand invatamantul superior si cercetarea.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
 • Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MECT/MMFES si alte
  organisme publice cu atributii in domeniul formarii profesionale continue, inclusiv
  asigurarea calitatii si CNC;
 • Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) – Autoritatea Nationala
  pentru Calificari (ANC);
 • Centrul National de Dezvoltare a invatamântului Profesional si Tehnic;
 • Comitetele Sectoriale;
 • ANOFM.
Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Elaborarea/actualizarea/descrierea/validarea calificarilor profesionale in FPC si a
  competentelor la nivel national si sectorial, inclusiv elaborarea si actualizarea termenilor
  de referinta pentru definirea calificarilor, a standardelor si profilelor ocupationale, precum
  si a procedurilor pentru validarea acestora;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea procedurilor, metodologiilor si
  mecanismelor pentru formarea, evaluarea si certificarea competentelor si calificarilor;

 • Dezvoltarea/actualizarea/imbunatatirea/testarea/implementarea instrumentelor pentru
  managementul CNC;
 • Sprijin pentru comitetele sectoriale, inclusiv formarea membrilor acestora, in vederea
  consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor si procedurilor
  pentru validarea/recunoasterea si certificarea invatarii anterioare;
 • Realizarea analizelor ocupationale si integrarea/transferarea acestora in standardele
  ocupationale, in vederea asigurarii relevantei calificarilor;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea standardelor de pregatire
  profesionala;
 • Sprijin pentru dezvoltarea capacitatii institutionale a centrelor de validare a achizitiilor de
  invatare anterioare dobandite in contexte nonformale si informale de invatare, inclusiv
  dezvoltarea personalului acestora;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor si procedurilor
  pentru evaluarea externa si autorizarea furnizorilor si programelor de FPC;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor si procedurilor
  pentru transpunerea sistemelor de asigurare a calitatii la nivel de furnizor de FPC;
 • Formarea si perfectionarea personalului din grupurile tinta in vederea asigurarii calitatii in
  FPC;
 • Realizarea de studii, cercetari si analize pentru imbunatatirea FPC;
 • Dezvoltarea, actualizarea si intretinerea de baze de date pentru asigurarea si
  managementul calitatii in FPC, inclusiv privind cererea de FPC si calificarile solicitate pe
  piata muncii;
 • Schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu,
  organizarea de seminarii, conferinte in domeniul asigurarii calitatii in FPC;
 • Integrarea principiilor privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si
  respectarea diversitatii si dezvoltarea durabila in activitatile si procesele dezvoltate;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru asigurarea calitatii in FPC.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 41.051.303,9 lei, din
care 81% din FSE si 19% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.