Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

Obiectivele programului

Obiectivele Programului sunt cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si apropierea marimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si infiintarea de noi parcuri, scuare si aliniamente plantate, precum si reabilitarea celor existente.

Solicitanti eligibili

Programul se adreseaza autoritatilor publice locale care aplica voluntar, pentru realizarea proiectelor de dezvoltare si modernizare a spatiilor verzi din localitati, precum si infiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate sau reabilitarea celor existente.

Conditii de finantare
Suma ce va fi alocata sesiunii de finantare este de 92.442.224,38 lei.

Dosarul de finantare trebuie sa cuprinda:
– cererea de finantare, in original;
– hotararea consiliului local /judetean privind aplicarea la Program, insotita de expunerea de motive si referatul directiei /comisiei de specialitate, in copii certificate “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
– documentul care atesta regimul juridic al terenului pe care se realizeaza proiectul, in copie certificata “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
– declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal contrasemnata de secretar, din care trebuie sa rezulte ca terenul pus la dispozitie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
– studiu de fezabilitate;
– proiectul tehnic; in situatia in care acesta nu este depus in cadrul sesiunii de depunere organizate, poate fi depus pana la incheierea contractului de finantare;
– copia certificatului de inregistrare fiscala, corespunzator formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/2, prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile ulterioare;
– dispozitia primarului /presedintelui consiliului judetean de desemnare a persoanei care reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatia cu Ministerul Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu, daca aceasta nu este reprezentata de insusi reprezentantul legal.

Termene limita

Sesiunea de depunere a dosarelor va avea loc in perioada 21.09.2009 – 12.10.2009.

Finantator: Ministerul Mediului si Padurilor
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.