Programul Tineret in Actiune

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Prioritatile Programului Tineret in Actiune sunt:

 • Cetatenia europeana;
 • Participarea activa a tinerilor;
 • Diversitatea culturala;
 • Incluziunea tinerilor cu oportunitati reduse.

Urmatoarele prioritati tematice nationale completeaza lista de mai

sus:

 • Promovarea si utilizarea a diferitelor tipuri de educatie non-formala;
 • Protectia mediul inconjurator si educatia ecologica.
Solicitanti eligibili

In aceasta categorie intra:

 • Organizatii neguvernamentale infiintate conform ordonantei nr. 26/2000
  cu privire la asociatii si fundatii;
 • Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii;
 • Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv
  contractual) de una din categoriile de organizatii mentionate mai sus
  Doar pentru Serviciul European de Voluntariat;
 • O structura care se ocupa cu organizarea unui eveniment in domeniul
  tineretului, sportului si culturii, daca este structura

  coordonatoare.

Activitati eligibile

Prioritati specifice actiunii 1.1 – Schimburi de tineret sunt:

 • Propunerile de proiect in care vor fi implicati tineri cu posibilitati

  reduse;

 • Propunerile de proiect pentru schimburi de tineri bilaterale ce vor fi
  derulate de catre organizatiile solicitante care se afla la prima experienta
  in organizarea unui proiect de schimburi sau includ tineri cu sanse reduse;
 • Propunerile de proiect pentru schimburile de tineri trilaterale si
  multilaterale care vor fi derulate de catre organizatii cu experienta;
 • Propunerile de proiect care vor fi derulate de catre organizatii mici si

  /sau locale.

Prioritati specifice actiunii 1.2 – Initiative ale tinerilor sunt

urmatoarele:

 • Participarea tinerilor la viata comunitatii;
 • Egalitatea sanselor pentru toti tinerii care doresc sa candideze la
  programul Tineret in Actiune;
 • Includerea tinerilor cu posibilitati reduse;
 • Promovarea conceptelor de cetatenie europeana si constiinta
  europeana;
 • Incurajarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor.

Prioritati specifice actiunii 1.3 – Proiecte pentru democratie sunt

urmatoarele:

 • Promovarea si incurajarea implicarii tinerilor in structuri

  participative;

 • Desfasurarea activitatilor care incurajeaza orice tip de dialog intre tineri

  si autoritatile publice;

 • Sprijinirea mecanismelor necesare dezvoltarii tuturor tipurilor de dialog in
  scopul apropierii tinerilor de sfera politica decizionala;
 • Incurajarea dialogului intre tinerii care nu sunt membrii intr-o

  organizatie;

 • Identificarea si depasirea obstacolelor pe care le intampina diferitele
  grupuri de tineri care vor sa participe la dialog, precum si stimularea
  mecanismelor menite sa incurajeze tinerii sa participe in procesul
  decizional.

Prioritatile specifice actiunii 2 sunt:

 • Implicarea tinerilor cu sanse reduse;
 • Organizatii care aplica pentru prima data intr-un proiect SEV;
 • Proiecte care dezvolta parteneriate ulterioare si imbunataesc calitatea
  serviciului de voluntariat;
 • Parteneriate in care sunt implicati parteneri din alte tari partenere ale

  lumii, din Africa, Caraible, Pacific, America Latina si Asia.

Prioritatile specifice actiunii 3.1 sunt:

 • Consolidarea societatii civile, a cetateniei active si a democratiei;
 • Lupta impotriva rasismului si a xenofobiei;
 • Dialogul inter-etnic si inter-religios;
 • Solutionarea si reconstructia situatiilor post-conflict;
 • Rolul activ al femeii in societate;
 • Drepturile minoritatilor;
 • Protectia mediului si a patrimoniului;
 • Schimburilor de tineret multilaterale li se acorda prioritate datorita

  valorii europene adaugate care pentru aceste tipuri de schimburi este mai
  mare.

Prioritatile specifice actiunii 4.3 sunt:

 • In cazul proiectelor de formare si in retea dezvoltate in legatura cu
  indeplinirea obiectivului 1, se va acorda prioritate acelor proiecte care
  reflecta in modul cel mai bun teme legate de prioritatile politice
  identificate in politicile de tineret la nivel european;
 • In cazul proiectelor de formare si in retea care urmaresc indeplinirea
  obiectivului 2, se va acorda prioritate acelor proiecte care reflecta in
  modul cel mai bun prioritatile generale ale programului, cum ar fi
  participarea tinerilor, diversitatea culturala, cetatenia europeana si
  incluziunea sociala.

Prioritati specifice actiunii 5.1 sunt:

 • Promovarea si incurajarea implicarii tinerilor in structuri

  participative;

 • Desfasurarea activitatilor care incurajeaza orice tip de dialog intre tineri

  si autoritatile publice;

 • Sprijinirea mecanismelor necesare dezvoltarii tuturor tipurilor de dialog in
  scopul apropierii tinerilor de sfera politica decizionala;
 • Incurajarea dialogului intre tinerii care nu sunt membrii intr-o

  organizatie;

 • Identificarea si depasirea obstacolelor pe care le intampina diferitele

  grupuri de tineri care vor sa participe la dialog, precum si stimularea

  mecanismelor menite sa incurajeze tinerii sa participe in procesul

  decizional.

Conditii de finantare

Criterii de eligibilitate specifice actiunii 1.1

 • Partenerii: sunt implicate organizatii partenere din cel putin 2 tari participante la program, din care cel putin una este stat membru in Uniunea Europeana.
 • Participantii au varsta cuprinsa intre 13 si 25 de ani si sunt rezidenti in

  tarile participante la program.

 • Durata proiectului este de pana la 15 luni, iar durata activitatilor este cuprinsa intre 6 si 21 de zile, inclusiv zilele de calatorie.

Criterii de eligibilitate specifice actiunii 1.2

 • In cazul Initiativelor transnationale ale tinerilor sunt implicate organizatii din cel putin 2 tari participante la program, din care cel putin una este stat membru in UE.
 • Participantii au varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani si sunt rezidenti in

  una din tarile participante la program; tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani pot participa daca sunt insotiti de o persoana care lucreaza in
  domeniul tineretului (youth worker) sau instructor (coach);

 • Durata proiectului este cuprinsa intre 3 si 18 luni;
 • Proiectul contine un program si un tabel de activitati bine structurat.

Criterii de eligibilitate specifice actiunii 1.3

 • Sunt implicati parteneri din cel putin 2 tari participante la program, iar din fiecare tara trebuie sa existe minim 2 organizatii partenere;
 • Varsta participantilor trebuie sa fie cuprinsa intre 13 si 30 de ani;
 • Numarul participantilor trebuie sa fie de minimum 16 de persoane din
  fiecare tara;
 • Durata proiectului este curprinsa intre 6 si 18 luni;
 • Tema proiectului corespunde prioritatilor generale ale programului Tineret
  in Actiune si criteriile specifice acestei actiuni.

Criterii de eligibilitate specifice actiunii 2

 • Cererile de finantare trebuie depuse de catre organizatiile legal constituite;
 • Limitele de varsta ale voluntarilor in proiectele de SEV sunt: de la 18 la 30 de ani. Exceptie fac voluntarii care se incadreaza in categoriile prevazute in ghidul programului;
 • Fiecare proiect precum si activitatile de voluntariat trebuie sa implice un
  parteneriat intre: unul sau mai multi voluntari; una sau mai multe organizatii de trimitere; una sau mai multe organizatii de gazduire;
 • Organizatia coordonatoare (candidata) poate fi (desi nu in mod obligatoriu)
  una din organizatiile de trimitere sau una din organizatiile de gazduire in
  cadrul proiectului;
 • Organizatia coordonatoare (candidatul) trebuie sa fie: o organizatie sau asociatie non-profit legal constituita in Romania; o autoritate locala, regionala sau nationala din Romania; o structura organizatoare a unui eveniment in domeniul tineretului, sportului sau culturii de tip non profit sau o organizatie internationala guvernamentala cu sediul in Romania care are filiale in mai multe tari ale programului;
 • Organizatiile partenere in proiect trebuie sa fie: o organizatie non-profit sau o asociatie legal constituita intr-o tara a programului sau intr-o tara asociata; o institutie locala regionala sau nationala apartinand unei tari a
  programului sau a unei tari partenere; o organizatie internationala guvernamentala constituita intr-o tara a programului sau intr-o tara asociata.
 • Fiecare proiect SEV si fiecare activitate de voluntariat trebuie sa implice

  cel putin o tara membra a Uniunii Europene;

 • Intr-un proiect, numarul partenerilor care provin din tari asociate nu poate
  depasi numarul partenerilor care provin din tarile programului;
 • In cadrul unui proiect, voluntarul trebuie sa fie trimis de o organizatie

  legal constituita ca atare in tara de rezidenta a acestuia;

 • Orice organizatie situata intr-o tara a programului sau intr-o tara din Europa de Sud-Est care doreste sa trimita sau sa gazduiasca voluntari SEV sau care doreste sa coordoneze un proiect de voluntariat trebuie sa fie acreditata;
 • Durata unui proiect SEV nu poate depasi 24 de luni (inclusiv perioada de
  pregatire, evaluare si continuare – follow-up) iar activitatatile pot avea o
  durata cuprinsa intre 2 luni si maxim 12 luni (exclusiv perioada de pregatire,

  si evaluare). Exceptie fac proiectele care implica voluntari cu sanse reduse ale
  caror activitatati pot fi cuprinse intre minim 2 saptamani si maxim 2 luni.

Criterii de eligibilitate specifice actiunii 3.1
1.Partenerii

Pentru Actiunea 3.1.a – Schimburi de tineri, Sunt implicati cel putin 1 partener dintr-o tara asociata la program prin politica europeana de vecinatate si 1 partener dintr-un stat membru UE. Exceptie: in cazul schimburilor multilaterale sunt implicati cel putin 2 parteneri din tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 1 partener dintr-un stat membru UE (proiectele cu Rusia pot fi reprezentate de doua regiuni diferite din aceasta tara in locul a 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate).

Pentru Actiunea 3.1.b – Formare si retele

Activitatea 1 – Formare prin experienta practica (job shadowing): Sunt implicati cel putin 1 partener dintr-o tara asociata la program prin politica europeana de vecinatate si 1 partener dintr-un stat membru UE.

Activitatea 2 – Vizita de fezabilitate: Sunt implicati cel putin 1 partener dintr-o tara asociata la program prin politica europeana de vecinatate si 1 partener dintr-un stat membru UE.

Activitatea 3 – Intalniri de evaluare: Sunt implicate organizatii partenere din 4 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Activitatea 4 – Vizite de studiu: Sunt implicate organizatii partenere din 4 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Activitatea 5 – Activitate de construire de parteneriate: Sunt implicate organizatii partenere din 4 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Activitatea 6 – Seminar: Sunt implicate organizatii partenere din 4 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Activitatea 7 – Curs de formare: Sunt implicate organizatii partenere din 4 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Activitatea 8 – Retea: Sunt implicate organizatii partenere din 6 tari (cel putin 2 tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate si 2 tari participante la program din care 1 stat membru UE).

Criteriile de eligibilitate specifice actiunii 4.3 sunt:

 • Un proiect de formare sau in retea se bazeaza pe parteneriatul intre
  minim doi parteneri din tari diferite participante la program;
 • Proiectul contine un program si un orar al activitatilor in concordanta cu: Obiectivul 1: Promovarea schimburilor, cooperarii si formarii in lucrul cu
  tineri la nivel european si Obiectivul 2: Sprijinirea dezvoltarii proiectelor in cadrul programului Tineret in Actiune;
 • Durata proiectului este de maxim 18 luni;
 • Activitatile se desfasoara in tara solicitantului, exceptie facand proiectele in retea care se pot desfasura in oricare din tarile partenerilor implicati.

Criteriile de eligibilitate specifice actiunii 5.1 sunt:

 • Numarul participantilor atat in cadrul intalnirilor nationale, cat si in

  cadrul intalnirilor transnationale trebuie sa fie de minimum 60 de persoane;

 • Numarul participantilor din cadrul fiecarui grup national implicat in proiect trebuie sa fie echilibrat (exceptie: grupul din tara gazda/ Romania poate fi mai numeros);
 • Varsta participantilor trebuie sa fie cuprinsa intre 15 si 30 de ani;
 • Sunt implicati parteneri din cel putin 5 tari participante la program (numai

  in cazul intalnirilor transnationale);

 • In cazul intalnirilor nationale, este necesara existenta cel putin a unei
  organizatii partenere din Uniunea Europeana;
 • Durata proiectului este de maximum 9 luni;
 • Durata unei intalniri transnationale sau nationale este cuprinsa intre 3 si 6 zile (exclusiv zilele de calatorie).

Nu se vor aproba mai mult de 2 proiecte pe an pe organizatie in cadrul
programului Tineret in Actiune.

NOTA! Datorita faptului ca anul 2007 este unul in care se aplica o serie de masuri tranzitorii si procedurile de implementare nu sunt finalizate, in acest an Romania nu va finanta proiecte de tip multi-measures.

Sumele alocate pentru Romania pentru fiecare actiune sunt:

 • Actiunea 1.1 Schimburi de tineri, 796.729 Euro;
 • Actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor, 292.598 Euro;
 • Actiunea 1.3 Proiecte pentru democratie, 234.607 Euro;
 • Actiunea 2 Serviciul european de voluntariat, 1.032.985 Euro;
 • Actiunea 3.1 Cooperare cu tarile asociate la program prin politica europeana de vecinatate, 168.167 Euro;
 • Actiunea 4.3 Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului si organizatiilor de tineret, 358.063 Euro (din care 40% pentru proiecte si 60% pentru planul de formare si cooperare);
 • Actiunea 5.1 Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de tineret, 77.146 Euro.
 • Termene limita

  Termenele limita de depunere a dosarelor de candidatura in anul 2007 sunt:

  • 1 aprilie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 iulie – 30 noiembrie;
  • 1 iunie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 septembrie – 31 ianuarie;
  • 1 septembrie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 decembrie – 30 aprilie (2008);
  • 1 noiembrie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 februarie (2008) – 31 iulie (2008).
  Finantator: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei (ANPCDEFP)
  Sursa: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei
  Informatii suplimentare
  Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
  Nu exista nici un instrument.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.