Fii activ pe piata muncii in Regiunea Vest!

Bani pentru reducerea somajului in Regiunea Vest!
“Fii activ pe piata muncii in Regiunea Vest!”

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:
• Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii;
• Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective;
• Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive.

Solicitanti eligibili

Categoriile de beneficiari eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
1. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (Conform Ordonantei nr. 129/ 2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale (Legea nr. 202/2006 republicata, privind organizarea si functionarea ANOFM cu modificarile si completarile ulterioare);
3. Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati (conform HG nr. 277 / 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare).
4. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala (lista acestora este disponibila la adresa: http://www.cciat.ro/stp/index.php?meniuId=7&viewCat=382).
5. MMFPS si structuri/agentii subordonate/coordonate de acesta;
6. Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii;
7. Camere de Comert si Industrie
8. Intreprinderi, inclusiv Cabinetele Individuale de Psihologie, Cabinetele Asociate de Psihologie, Societatile Civile Profesionale de Psihologie (cf. Legii nr. 213/2004). Nu sunt considerate eligibile pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte urmatoarele categorii: PFA, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale sau echivalentul acestora, reglementate de OUG 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare);
9. ONG-uri, (conform OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare), inclusiv asociatii profesionale;
10. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
11. Patronate si organizatii sindicale (conform Legii 356/2001 – Legea patronatelor si Legea 54/2003 – Legea sindicatelor);
12. Membri (cu personalitate juridica) ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica.

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati desfasurate in Regiunea Vest:
1. Activitati pentru facilitarea accesului la informatii relevante privind piata muncii pentru grupurile tinta;
2. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor de locuri de munca, care sa includa:
a. informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora;
b. corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;
c. preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora;
3. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup, care sa includa:
a. informare privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b. stabilirea traseului profesional;
c. evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
d. dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
e. instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentare la interviuri in vederea ocuparii;
4. Furnizarea programelor de formare profesionala, la locul de munca sau in afara locului de munca, care sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii;
5. Activitati care conduc la consolidarea increderii in sine si la motivarea persoanelor in cautarea unui loc de munca in vederea integrarii active pe piata muncii;
6. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala personalizate in functie de specificul grupului tinta, incluzand aspecte privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii;
7. Activitati pentru stimularea mobilitatii geografice si ocupationale;
8. Promovarea initiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii, inclusiv campanii de informare;
9. Servicii de consiliere si formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor in cautarea unui loc de munca de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor, in vederea facilitarii accesului la ocupare;
10. Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care sa includa servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de
consultanta;
11. Formare profesionala, inclusiv prin tehnici si metode moderne, in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare;
12. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca, prin implementarea planurilor individuale de actiune, adresate in special persoanelor amenintate de pierderea locului de munca si somerilor de lunga durata;
13. Sprijin pentru programele inovatoare, in special programele inovatoare privind combaterea somajului de lunga durata, si activitati interregionale si transnationale;
14. Activitati de acompaniere adresate somerilor, inclusiv somerilor de lunga durata, precum servicii de ingrijire a persoanelor dependente de acestia, in vederea facilitarii participarii la serviciile de ocupare oferite;
15. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte la nivelul Regiunii Vest este de 51.184.800 lei.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:
– minim 213.270,00 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
– maxim 2.132.695,00 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Termene limita

Sistemul informatic Action Web va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare, prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 10/12/2010, ora 17.00!

IMPORTANT: Fondurile alocate acestei linii de finantare au fost epuizate.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.