Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – DMI 5.2

“Mediul rural – mai mult decat agricultura”
DMI 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:
• imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole;
• asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole;
• facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale;
• cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale.

Principalele operatiuni orientative ale acestui domeniu major de interventie sunt:
1. Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta;
2. Masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitatile de ocupare existente si pentru cresterea coeziunii regionale;
3. Masuri pentru imbunatatirea mediului inconjurator in zonele rurale si a starii de sanatate a populatiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivatia, disponibilitatea si oportunitatile de participare pe piata muncii;
4. Sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii;
5. Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole.

Solicitanti eligibili

In conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare pentru POSDRU 2007 – 2013 aprobat prin Ordinul comun nr. 547/1984/2010, categoriile de beneficiari eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

1. Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati;
2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale;
3. Autoritati ale administratiei publice locale, unitati-administrativ-teritoriale sau asociatii de dezvoltare comunitara;
4. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
5. MMFPS si structuri/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta;
6. Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii;
7. Ministerul Sanatatii si structurile/agentiile subordonate/coordonate;
8. Organizatii sindicale;
9. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
10. ONG-uri;
11. Intreprinderi, inclusiv Cabinetele Individuale de Psihologie, Cabinetele Asociate de Psihologie, Societatile Civile Profesionale de Psihologie.
12. Patronate;
13. Membri (cu personalitate juridica) ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
14. Asociatii profesionale;
15. Institute de cercetare si dezvoltare.

Activitati eligibile

Activitati principale:

1. Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv instruire in management, precum si asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala acordata femeilor;

2. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, consiliere in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de servicii de sprijin, cu precadere pentru persoanele nou intrate pe piata muncii si pentru membrii familiilor acestora, in vederea facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice;

3. Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, in scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor pentru activitati non-agricole;

4. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural in urmatoarele domenii: constructii, turism, servicii complementare, mestesuguri specifice, servicii sociale sau de ingrijire a sanatatii, tehnologia informatiei/telecomunicatii, cu exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea dobandirii de competente suplimentare (utilizare TIC, module de limbi straine etc.);

5. Furnizarea programelor de formare profesionala in sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si / sau persoanele din mediul rural, in vederea reorientarii profesionale a acestor persoane; furnizarea programelor de formare profesionala va avea in vedere oportunitatile existente pe piata muncii locala sau regionala;

6. Furnizarea de programe de formare profesionala care sa integreze module privind asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca (incluzand limitarea factorilor de risc la locul de munca);

7. Programe de formare profesionala pentru manageri si specialisti in managementul resurselor umane din mediul rural, care sa includa aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protectia muncii si a mediului inconjurator, egalitatea de sanse si respectul diversitatii la locul de munca;

8. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural;

9. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor care sa permita fortei de munca din mediul rural sa beneficieze de oportunitatile oferite de managementul si protectia mediului inconjurator;

10. Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare precum activitati de informare, cresterea constientizarii, orientare, consiliere, activitati motivationale, sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de locuri de munca, job-cluburi organizate in zonele rurale.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 328.774.600 lei (echivalentul in lei a 77.000.000 euro). Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 213.490,00 lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.134.895,73 lei (echivalentul a 499.999 euro).

Durata de implementare a proiectului va fi cuprinsa intre minim sase luni si maxim doi ani.

Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea bugetului alocat.

IMPORTANT: Fondurile alocate acestei linii de finantare au fost epuizate.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.