Programele Autoritatii Nationalepentru Tineret pe 2005

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT), finanteaza in baza bugetului aprobat pe programe, actiuni de tineret ale Directiei Generale Programe si Relatii Internationale (DGPRI), dupa cum urmeaza:
actiuni de tineret proprii si in parteneriat ale DGPRI/ Compartimentelor pentru Tineret (CT);
actiuni de tineret ale structurile de/pentru tineret (ST), selectate la concursul national, concurs care face obiectul unei metodologii specifice;
actiuni de tineret ale Structurilor de/pentru tineret propuse in parteneriat Directiei Generale Programe si Relatii Internationale DGPRI/ Compartimentelor pentru Tineret (CT).

Scopul acestui program este de a dezvolta si diversifica oferta de servicii si programe pentru tineret.

Obiectivele programului

Obiectivul acestui program il reprezinta crearea infrastructurii specifice serviciilor si programelor pentru tineret.

A. Prioritati si masuri pentru actiunile pentru tineret proprii si in parteneriat ale DGPRI/ Compartimentelor pentru Tineret (CT):

1) Participarea economica:
a) dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale la tineri;
b) acordarea de consiliere pentru orientare profesionala.
2) Participarea civica
a) promovarea voluntariatului;
b) stimularea asociativitatii tinerilor;
c) dezvoltarea de parteneriate si implicarea tinerilor in viata comunitatii.
3) Participarea culturala
a) cresterea consumului cultural la tineri.
4) Participarea la educatie
a) dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineri;
b) formarea de formatori in domeniul educatiei nonformale;
c) informare si educare cu privire la valorile nationale si internationale, protectia mediului si incurajarea sportului si turismului pentru tineri.
5) Factori de risc si grupuri vulnerabile
a) prevenirea actiunii factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala;
b) reducerea numărului de tineri vulnerabili la actiunea factorilor de risc.
6) Creativitatea
a) stimularea potenÅ£ialului creativ si dezvoltarea activitatilor tehnico – aplicative.
7) Cadrul instituţional;
a) dezvoltarea de parteneriate;
b) promovarea si sustinerea de programe alternative in domeniu;
c) sustinerea activitatii centrelor de tineret;
d) promovarea activitatii si imaginii centrelor de tineret;
e)evaluarea centrelor de tineret;
f)fundamentarea centrelor de tineret pe baza cercetarii sociale.

B. Prioritati si masuri pentru actiuni de tineret ale structurile de/pentru tineret (ST), selectate la concursul national, concurs care face obiectul unei metodologii specifice:

1) Participarea economică
a) dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale la tineri;
b) acordarea de consiliere pentru orientare profesională.
c) facilitarea mobilităţii tinerilor ++�–�ntre sistemul de ++�–�nvăţăm++�-+�nt ÅŸi piaÅ£a muncii.
2) Participarea civică
a) sensibilizarea instituţiilor publice asupra problematicii specifice tinerilor;
b) promovarea voluntariatului;
c) stimularea asociativităţii tinerilor;
d) dezvoltarea de parteneriate ÅŸi implicarea tinerilor ++�–�n viaÅ£a comunităţii;
e) optimizarea fluxului informaţional privind politicile de tineret;
f) facilitarea accesului tinerilor la infrastructuri ÅŸi servicii publice specifice.
3) Participarea culturală
a) creÅŸterea consumului cultural la tineri;
b) promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente.
4) Participarea la educaţie
a) dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri;
b) formarea de formatori ++�–�n domeniul educaÅ£iei nonformale;
c) promovarea cunoaşterii culturii şi tradiţiilor naţionale
d) marcarea unor evenimente specifice tinerilor;
e) informare ÅŸi educare cu privire la valorile naÅ£ionale ÅŸi internaÅ£ionale, protecÅ£ia mediului ÅŸi ++�–�ncurajarea sportului ÅŸi turismului pentru tineri.
5) Factori de risc ÅŸi grupuri vulnerabile
a) prevenirea acţiunii factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială;
b) reducerea numărului de tineri vulnerabili la acţiunea factorilor de risc.
6) Creativitatea
a) promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerilor cu potenţial creativ ridicat;
7) Mobilitatea internaţională şi integrare europeană:
a) ++�–�ncheierea de protocoale ÅŸi sau parteneriate ale autorităţilor responsabile ++�–�n domeniul politicii de tineret/ ST din Rom++�-+�nia cu cele similare din alte ţări;
b) schimburi interculturale;
c) informare ÅŸi educare cu privire la valorile internaÅ£ionale, protecÅ£ia mediului ÅŸi ++�–�ncurajarea sportului ÅŸi turismului pentru tineri;
d) atragerea de manifestări internaţionale ale tinerilor;
e) facilitarea participării la acţiuni cu caracter internaţional;
f) promovarea imaginii Rom++�-+�niei ++�–�n lume.
8) Cadrul instituţional
a) ajustarea politicilor in domeniu;
b) dezvoltarea de parteneriate;
c) promovarea ÅŸi susÅ£inerea de programe alternative ++�–�n domeniu;
d) armonizarea legislaÅ£iei ++�–�n domeniu;
e) dezvoltarea de centre de resurse pentru tineri;
f) promovarea acţiunilor de tineret;
g) fundamentarea acţiunilor de tineret pe baza cercetării sociale.

C. Prioritati si masuri pentru actiuni de tineret ale Structurilor de/pentru tineret propuse in parteneriat Directiei Generale Programe si Relatii Internationale DGPRI/ Compartimentelor pentru Tineret (CT):

1) Cadrul instituţional
a) ajustarea politicilor ++�–�n domeniu, fundamentate pe cercetare.
b) promovarea ÅŸi susÅ£inerea de programe alternative ++�–�n domeniu, fundamentate pe cercetare;
c) evaluarea acÅ£iunilor de tineret ÅŸi a programelor ++�–�n domeniu tineretului.

Solicitanti eligibili

Pot depune cereri pentru finantarecei care:
Sunt (ST) structuri asociative de si pentru tineret si fundatii:

A) persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare ai care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
scopul si sau obiectivele din actul constitutiv si statut vizeaza activitati in domeniul tineretului;
cel putin 2/3 din numarul total de membri sunt tineri cu varsta cuprinsa intre 14 ÅŸi 29 de ani;
conducerea este asigurata de adunarea generala.

B) structuri asociative pentru tineret: persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, care functioneaza, ++�–�n conditiile OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
scopul si sau obiectivele din actul constitutiv si statut vizeaza activitati in domeniul tineretului, indiferent de varsta membrilor;
conducerea este asigurata de adunarea generala.
Programele in domeniul tineretului: set de actiuni/proiecte de tineret, denumite ++�–�n continuare actiuni/proiecte de tineret, in realizarea masurilor/obiectivelor in domeniul tineretului;

C) actiuni/proiecte de tineret: activitati de si pentru tineret in implementarea programelor in domeniul tineretului;
a) activitati de tineret: activitati in beneficiul tinerilor, al comunitatii, al societatii in general, in care sunt implicati in principal tineri;
b) activitati pentru tineret: activitati in beneficiul tinerilor, al comunitatii, al societatii in general, in care nu sunt implicati in principal tineri;
Parteneriate: relatii de cooperare/colaborare intre persoane fizice si/sau juridice, statuata prin conventie/ protocol/ contract in care se precizeaza responsabilitatile fiecarui partener in realizarea actiunii de tineret.

Structurile de/pentru tineret trebuie sa aibe minimum 80% dintre participanti si minimum 80% dintre beneficiari cu varste cuprinse intre 14 si 29 ani.

Sunt eligibile structurile de/pentru tineret (ST) care au depus urmatoarele documente:
copie dupa hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;
copii dupa statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;
copii dupa hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care s-au admis modificari ale statutului si actului constitutiv;
copie dupa situatia financiara pe anul anterior inregistrata la organul fiscal competent, cu exceptia Structurilor de/pentru tineret infiintate in anul in curs;
copie dupa dovada de sediu.

Activitati eligibile

Sunt finantate:
Programe in domeniul tineretului: set de actiuni/proiecte de tineret in vederea realizarii masurilor/obiectivelor in domeniul tineretului;
Actiuni/proiecte de tineret: activitati de si pentru tineret in implementarea programelor in domeniul tineretului;
a) activitati de tineret: activitati in beneficiul tinerilor, al comunitatii, al societatii in general, in care sunt implicati in principal tineri;
b) activitati pentru tineret: activitati in beneficiul tinerilor, al comunitatii, al societatii in general, in care nu sunt implicati in principal tineri;
Parteneriat: relatie de cooperare/colaborare intre persoane fizice si/sau juridice, statuata prin conventie/ protocol/ contract in care se precizeaza responsabilitatile fiecarui partener in realizarea actiunii de tineret.

Activitatile trebuie sa fie depuse de Structuri de/pentru tineret care asigura contributia (in bani si/sau valorizata) de cel putin 20% din valoarea actiunii de tineret.

Conditii de finantare
Fondurile ramase in urma unor eventuale renuntari la finantare si/sau decontari incomplete se pot utiliza pentru suplimentarea unor actiuni de tineret deja aprobate sau pentru realizarea altor actiuni de tineret care nu au fost prevazute in calendar, dar numai cu aprobarea conducerii ANT.
Se recomanda ca minimum 80% dintre participanti si minimum 80% dintre beneficiari sa aiba varsta cuprinsa intre 14 si 29 ani.
La actiunile de tineret proprii si in parteneriat ale ANT- DGPRI/(CT), precum si la actiunile de tineret ale Structurilor de/pentru tineret propuse in parteneriat ANT- DGPRI/ Compartimentelor pentru Tineret (CT) salariatii ANT – DGPRI/(CT) desemnati sa participe, beneficiaza de prevederile HG 806/2001.

In vederea finantarii actiunilor de tineret sunt necesare:
Cerere de finantare pentru actiunile de tineret ale Structurilor de/pentru tineret;
1.1) Cererea de finantare se insoteste obligatoriu de documentele enumerate la criteriile de eligibilitate, de curriculum vitae al responsabilului de actiune de tineret, de imputernicirea responsabilului de actiune de tineret pentru derularea acesteia precum si de o succinta descriere a actiunilor de tineret derulate.
Nota de oportunitate, pentru actiunile de tineret ale ANT-DGPRI/(CT);
Referat;
Documente privind achizitii publice;
Contract/ nota de comanda;
Propunere de angajare;
Ordonantare de plata;
Decont de cheltuieli, pentru Structurile de/pentru tineret.

Pentru realizarea actiunii de tineret se pot acorda Structurilor de/pentru tineret si/sau prestatorilor de servicii, avansuri de pana la 30% din valoarea contractului, in conditiile legii.
Se pot face decontari partiale, pe baza documentelor justificative legal intocmite, daca actiunea de tineret se deruleaza pe o perioada mai mare de 30 de zile.

Actiunea de tineret se monitorizeaza/ evalueaza de catre reprezentanti ai Autoritatii Nationale (ANT) pentru Tineret – Directiei Generale Programe si Relatii International (DGPRI)/ Compartimentelor pentru Tineret (CT).
Evaluarea actiunii de tineret constituie criteriu pentru acordarea de finantari ulterioare.
Plata sumelor decontate se va face de catre ANT in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii decontului.

Informatii suplimentare

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Tineret
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Tineret
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.