Programe de finantare dedicate romanilor din strainatate

ochelari_revista.jpg

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni, a lansat programe de finantare dedicate romanilor care traiesc in strainatate.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 29.02.2016
Buget alocat: nespecificat

1. Cultura  – “Constantin Brancusi”

 • Organizarea de conferinte, seminarii, simpozioane, manifestatii culturale, expozitii, spectacole s.a., in scopul promovarii limbii, culturii si civilizatiei romane;
 • Infiintarea si sustinerea activitatii curente a bibliotecilor de carte romaneasca;
 • Organizarea de concursuri si premierea unor creatii ale artistilor romani de peste hotare; promovarea creatiilor premiate;
 • Organizarea de concerte in tara si in strainatate, cu participarea unor solisti romani sau de origine romana;
 • Organizarea, in Romania si in strainatate, de cursuri de excelenta pentru artistii comunitatilor romanesti;
 • Organizarea de tabere de creatie, in Romania si in strainatate, cu participarea unor artisti romani de pretutindeni;
 • Publicarea operelor si a unor materiale referitoare la personalitatile culturii romane de peste hotare;
 • Sustinerea dezvoltarii unor retele profesionale ce cuprind specialisti romani din strainatate si personalitati sau institutii specializate din Romania;
 • Recuperarea, restaurarea si intretinerea de muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arta, placi comemorative, etc.;
 • Realizarea de studii si cercetari de etnografie si folclor, sociologie, dialectologie, istorie, arheologie etc., privind patrimoniul comunitatilor romanesti din afara granitelor, care sa se materializeze prin publicarea acestora;
 • Realizarea de studii, documente audio-video si website-uri care dezvolta subiecte relevante din Istoria Romanilor, cu accent pe cele care trateaza teme referitoare la comunitatile istorice din vecinatatea Romaniei.

ochelari_revista2. Mass-media – “Mihai Eminescu”

 • Promovarea si sprijinirea mass-media de expresie romaneasca din comunitatile romanesti de peste hotare;
 • Organizarea de cursuri de perfectionare, in domeniul managementului organizational si a managementului de program pentru jurnalistii din institutiile de media ale comunitatilor romanesti de peste hotare;
 • Incurajarea aparitiei si sprijinirea functionarii presei identitare in mediu virtual, precum si aparitia website-urilor, care au ca obiect pastrarea identitatii culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;
 • Sprijinirea posturilor locale de radio si televiziune destinate romanilor de peste hotare;
 • Realizarea de emisiuni si programe romanesti in vederea difuzarii sau a retransmisiei, in colaborare cu institutiile de profil;
 • Facilitarea accesului la spatii de emisie in limba materna la posturile publice de radio si televiziune;
 • Organizarea, in colaborare cu SRTV si SRR, a unor stagii de pregatire profesionala pentru jurnalistii din afara granitelor;
 • Sprijinirea realizarii de emisiuni si programe de prezentare a realitatilor din tara si din comunitatile romanesti;
 • Sprijinirea crearii de parteneriate intre institutii media din Romania (SRTV, SRR, etc) si mass-media de limba romana din afara granitelor;
 • Crearea unui parteneriat intre institutiile mass-media apartinand comunitatilor romanesti din Europa si cele apartinand etnicilor romani/aromani din statele invecinate in scopul cunoasterii si mediatizarii problemelor specifice ale acestora.

3. Educatie – “Nicolae Iorga”

 • Organizarea de cursuri de limba, cultura si civilizatie romana in centre universitare si scoli din tari cu comunitati romanesti semnificative;
 • Sprijinirea infiintarii de institutii de invatamant, scoli sau clase – pilot cu predare in limba romana, in state cu comunitati romanesti numeroase;
 • Constructia, repararea si dotarea unor scoli si gradinite pentru copiii romani din alte tari;
 • Organizarea, dotarea si functionarea unor scoli de week-end, parohiale etc.;
 • Organizarea de concursuri tematice de limba, cultura si civilizatie romaneasca;
 • Organizarea de expozitii sau alte manifestari culturale ale copiilor si tinerilor romani din afara tarii;
 • Organizarea de tabere si scoli de vara in Romania si in strainatate;
 • Organizarea de cursuri de vara, vizite de documentare si schimburi de experienta pentru cadre didactice care predau cursuri de limba, cultura si civilizatie romana;
 • Sprijinirea realizarii si functionarii website-urilor care sustin si promoveaza limba, cultura si civilizatie romaneasca.

4. Spiritualitate si traditie – “Andrei Saguna”

 • Construirea, reparatia, conservarea si dotarea bisericilor romanesti din localitati in care exista comunitati semnificative de romani practicanti;
 • Completarea patrimoniului bisericilor romanesti prin donatii de carti, obiecte si vesminte de cult;
 • Finantarea unor actiuni caritabile initiate de biserici si asociatii ale romanilor din afara granitelor;
 • Sustinerea activitatilor spirituale, sociale si educationale ale unitatilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane, care se afla in afara granitelor Romaniei,
 • Organizarea, in cadrul parohiilor, a unor evenimente traditionale cu ocazia sarbatorilor, precum si a unor manifestari culturale, sub forma de prelegeri, vizionari de filme, expozitii;
 • Organizarea, in masura spatiilor disponibile in cadrul parohiilor, a unor biblioteci cu un fond de carte romaneasca, in special literatura pentru copii si manuale scolare.

5. Societatea civila – “Dimitrie Gusti”

 • Organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, congrese, reuniuni si alte asemenea, in tara si in strainatate;
 • Organizarea si participarea la cursuri, schimburi de experienta, vizite de documentare, programe de pregatire profesionala, perfectionare,
 • Sustinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoasterii si a respectarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
 • Sustinerea colaborarii personalitatilor romanesti de peste hotare si a organizatiilor reprezentative ale romanilor din afara granitelor, in scopul conturarii unui cadru adecvat comunicarii pe segmente socioprofesionale distincte;
 • Incurajarea consolidarii mediului asociativ romanesc din afara granitelor care are ca obiect acordarea de asistenta si consiliere pentru romanii din afara granitelor;
 • Asistenta pentru infiintarea organizatiilor si asociatiilor romanilor de pretutindeni;
 • Achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
 • Incurajarea si sprijinirea activitatii mediului asociativ online;
 • Valorificarea mediului online pentru facilitarea accesului membrilor comunitatilor romanesti la resurse privind traditia romaneasca si spiritualitate crestina;
 • Stimularea cresterii prezentei asociatiilor in mediul online.

Criterii de eligibilitate

Cererea de finantare (inclusiv anexele la formularul cererii de finantare) completata de catre solicitant face obiectul verificarii eligibilitatii solicitantului si a proiectului, pe baza criteriilor enumerate in continuare.

Eligibilitatea solicitantului

 • Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, este asociatia, fundatia, organizatia, institutia, persoana fizica sau juridica din strainatate si din Romania, legal constituite, in conditiile in care dezvolta programe si/sau proiecte in sprijinul romanilor de pretutindeni.
 • Nu pot fi considerati eligibili solicitantii care:

a)  se afla  in incapacitate de plata;
b)  au platile/conturile blocate in baza unei hotarâri judecatoresti definitive;
c)  au incalcat prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;
d)  sunt vinovati de declaratii false cu privire la situatia economica;
e)  au folosit ori au prezentat  documente  sau date false, inexacte ori incomplete,  in scopul obtinerii de finantare nerambursabila din fonduri publice;
f)  nu si-au indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante, sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
g) sunt condamnati pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare  sau luare de mita, marturie  mincinoasa,  fals, uz de fals sau deturnare  de fonduri, obtinere ilegala de fonduri.

 • Situatiile care impun conditii suplimentare pentru solicitantul finantarii:

a) In cazul proiectelor care implica executia de lucrari, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

 • titlul  de  proprietate/extras  de carte  funciara  (care atesta  calitatea  de  proprietar) asupra terenului si/sau infrastructurii (ex: contractul de vânzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca)/sau  un alt act care atesta dreptul de folosinta al bunului imobil (ex: contract de concesiune, folosinta gratuita sau inchiriere pentru o perioada de minim 10 ani), insotit de acordul din partea titularului de drept cu privire la executia lucrarilor de constructii;
 • avizul/autorizatia de construire;
 • dovada  starii  de  degradare  a  imobilului ce urmeaza a  fi  renovat/reconditionat (fotografii, imagini).
  Nota: In cazul proiectelor care vizeaza constructii, se vor accepta doar titluri de proprietate
  sau acte de concesiune, cu privire la terenurile pe care se va construi.

b) Infrastructura si terenul pe care se face investitia trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare (numai pentru proiecte care implica executia de lucrari):

 • nu sunt grevate de sarcini;
 • nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare;
 • nu  fac  obiectul  revendicarilor  potrivit  unor  legi  speciale  in  materie sau dreptului comun din tara in care se executa lucrarea.

c) In cazul in care proiectul implica achizitionarea de bunuri de natura mijloacelor fixe, solicitantul trebuie sa prezinte dovada folosintei spatiului;

d) In cazul proiectelor care implica crearea si dezvoltarea unui site/platforma online, beneficiarul este obligat sa faca dovada titlului de inregistrare a domeniului pentru site-ul deja existent si sa prezinte specificatiile tehnice minimale (structura, utilizatori, descrierea continutului  site-ului),  un  concept  de  design  grafic  minimal  (home  page) pentru crearea unui site nou, precum si strategia de promovare.

Eligibilitatea proiectelor

Proiectul propus prin cererea de finantare este considerat eligibil, daca este depus in perioada anuntata de catre  DPRRP,  daca  este  in  acord  cu  Strategia  nationala,  Programul  anual  de  finantare  si legislatia  in domeniu si:

 • Vizeaza pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase, prin:
  1. editarea, publicarea, distribuirea si difuzarea publicatiilor destinate romanilor de pretutindeni;
  2. realizarea, difuzarea si retransmisia de emisiuni si programe prin mass-media audiovizuale si prin cablu, destinate romanilor de pretutindeni, in colaborare cu institutii sau organizatii specializate, inclusiv Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune;
  3. sprijinirea redactiilor de radio si televiziune in limba romana care realizeaza programe si emisiuni destinate romanilor de pretutindeni;
  4. infiintarea,  dotarea  si modernizarea  unor  posturi  locale  de  radio  si televiziune  destinate romanilor de pretutindeni;
  5. dotarea si intretinerea editurilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
  6. achizitia,  constructia,  reparatia,  intretinerea  si dotarea  facultatilor,  scolilor,  gradinitelor  si cluburilor sportive ale romanilor de pretutindeni;
  7.  achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bisericilor romanilor de pretutindeni;
  8. achizitia,  constructia,  reparatia,  intretinerea  si  dotarea  sediilor  centrelor  culturale  ale romanilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii si culturii romane;
  9. achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bibliotecilor romanilor de pretutindeni;
  10. achizitia,  constructia,  reparatia,  intretinerea  si dotarea  sediilor organizatiilor  romanilor  de pretutindeni;
  11. proiecte educationale pentru romanii de pretutindeni;
  12. organizarea  manifestarilor  culturale,  in  tara  si  in  strainatate,  destinate  romanilor  de pretutindeni;
  13. organizarea  si participarea  la seminarii,  colocvii,  simpozioane,  conferinte,  mese rotunde, congrese, reuniuni si altele asemenea, in tara si in strainatate;
  14. organizarea si participarea, in tara si in strainatate, la cursuri, schimburi de experienta, vizite de documentare, programe de pregatire profesionala, perfectionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
  15. infiintarea, recuperarea, restaurarea si intretinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice,  monumente  de arta, monumente  funerare,  placi  comemorative,  cimitire  si altele asemenea, protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor romanesti;
  16. efectuarea de studii si cercetari de sociologie, istorie, arheologie, etnografie si folclor, dialectologie si altele asemenea, precum si publicarea acestora;
  17. colaborarea cu alte institutii si organizatii, din tara si din strainatate, pentru realizarea de proiecte in beneficiul romanilor de pretutindeni;
  18. infiintarea si dotarea centrelor educationale interdisciplinare ale romanilor de pretutindeni;
  19. finantarea serviciilor de internet si de realizare a paginilor si website-urilor asociatiilor, fundatiilor, organizatiilor, institutiilor, persoanelor fizice sau juridice romanesti din strainatate si din Romania, legal constituite, in conditiile in care dezvolta programe, proiecte sau actiuni in sprijinul romanilor de pretutindeni;
  20. transmiterea fluxurilor de stiri, difuzate de agentiile de presa romanesti, catre organizatiile comunitatilor romanesti de pretutindeni;
  21. asistenta pentru infiintarea organizatiilor si asociatiilor romanilor de pretutindeni;
  22. promovarea  si sustinerea  oportunitatilor  de afaceri, in tara si in strainatate,  in beneficiul romanilor de pretutindeni;
  23. promovarea si sustinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoasterii si respectarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
  24. donarea de bunuri si materiale diverse romanilor de pretutindeni.
 • Grupul/grupurile tinta si activitatile proiectului sunt in concordanta cu conditiile specifice si  programele pentru care s-au organizat sesiunile de proiecte.
 • Activitatile acestuia au legatura cu statutul/obiectul de activitate al solicitantului.
 • Nu vor fi considerate eligibile proiectele:
  a) care au ca obiect activitati generatoare de profit;
  b) exceptie fac publicatiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de productie, care desfasoara programe, proiecte sau actiuni pentru sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni  si a organizatiilor  reprezentative  ale acestora,  in cazul in care finantarea este utilizata pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau actiuni.

Conform Legii anuale a bugetului de stat, DPRRP ii este alocat un buget pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor şi actiunilor pentru sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni şi a organizatiilor reprezentative ale acestora, in baza Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni şi a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate.
Finantarile nerambursabile se acorda pe baza evaluarii proiectelor sau actiunilor de catre o comisie de evaluare şi se realizeaza efectiv prin contracte incheiate cu solicitantii ce au intrunit conditiile cumulative prevazute de prezentul Ghid, in conditiile Legii nr. 321/2006.

Cererile de finantare se pot depune fie pe platforma online,  fie personal, fie prin corespondenta recomandata sau curier, la sediul Departamentului Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni, B-dul. Primaverii, nr. 22, sector 1, cod postal 011972, Bucuresti, Romania. Termenul limita de depunere este 29 februarie 2016.

 

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul de finantare

Cerere de finantare

Deviz estimativ

Declaratie de eligibilitate

Declaratie privind apartenenta la identitatea culturala romana

Angajament privind contributia proprie

Model de contract

Manual de identitate vizuala

Raport de activitate

Model de decont

Sigla DPRRP

 

Finantator: DPRRP
Sursa: DPRRP

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.