Programul Casa Verde – persoane juridice

casa-verde.jpg

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor a lansat, Programul Casa Verde Clasic urmare a publicarii Ghidului de Finantare in Monitorul Oficial si dispozitiei AFM privind perioadele in care se pot depune proiectele in vederea obtinerii finantarii.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 14.11.2016
Buget: 34 milioane lei

Obiective

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, denumit in continuare program.

Obiectul programului il reprezinta finantarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Obiectivul il reprezinta cresterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Solicitanti eligibili

Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau unitatile de cult pot depune proiecte de finantare in cadrul programului pentru imobilele aflate in proprietatea ori in administrarea lor.

In cadrul programului se pot realiza proiecte privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Pentru a participa la program, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale in vigoare;
b) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
c) sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie in vederea implementarii proiectului;
e) sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul, teren si constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
f) sa nu faca parte dintr-o intreprindere unica, asa cum este ea definita in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
g) in constructia/constructiile pentru care se solicita finantare exista sistem de alimentare cu apa, functional.

Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii programului se face anual, in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Autoritatii, aprobat conform legii.

Un solicitant poate depune in cadrul unei sesiuni de finantare o singura cerere de finantare. Unitatile administrativ-teritoriale/Institutiile publice/Unitatile de cult pot solicita finantare pentru mai multe imobile/obiective in cadrul aceleiasi cereri de finantare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicita finantare este obligatorie intocmirea unei documentatii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv in parte).

Cuantumul finantarii

 1. Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
 2. Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat impreuna cu cheltuielile neeligibile constituie contributia proprie a solicitantului, asigurata din surse financiare proprii.
 3. Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului. 
 4. Finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
 5. Cuantumul finantarii pentru institutiile publice nu poate depasi valoarea de 2.000.000 lei.
 6. Cuantumul finantarii pentru unitatile de cult nu poate depasi valoarea de 500.000 lei.
 7. Cuantumul finantarii in cazul unitatilor administrativ-teritoriale nu poate depasi urmatoarele valori:
  a) 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
  b) 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 50.000 si 100.000;
  c) 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 20.000 si 50.000;
  d) 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 3.000 si 20.000;
  e) 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.  
 8. Cuantumul finantarii reprezinta insumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicita finantare de catre un solicitant.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile urmatoarele cheltuieli efectuate in cadrul programului:

a) cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
c) taxa pe valoarea adaugata (TVA); d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare si consultanta nu se vor reporta pentru executie lucrari si se vor diminua in mod corespunzator din valoarea contractului de finantare.

Cheltuieli neeligibile

Sunt considerate neeligibile urmatoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate pana la semnarea contractului de finantare, excluzand cheltuielile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. d);
b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contributiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferentele de curs valutar;
c) costurile de exploatare a instalatiilor existente sau realizate in cadrul proiectului;
d) cheltuielile realizate in regie proprie;
e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;
f) cheltuielile cu orice fel de amenda sau cheltuielile de judecata generate de lucrarile de instalare a sistemului;
g) cheltuielile aferente profitului.

Persoanele juridice pot depune dosarele de finantare in intervalul 17 octombrie -14 noiembrie 2016.

AICI poate fi consultata prezentarea firmei Q care ofera consultanta si management
de proiect, proiectare si asistenta tehnica si servicii de montaj, monitorizare, mentenanta,   
inscriere ANRE,OPCOM, valorificarea energiei si a certificatelor verzi. logo_sc-q-srl-96x96

   

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Ministerul Mediului

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.