Programul de finantare PACT pentru COMUNITATE

pact_pentru-comunitate.jpg

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Obiectivul general

Programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” este un instrument flexibil, strategic si sustenabil al Fundatiei PACT, menit sa stimuleze participarea cetatenilor care traiesc in localitati mici-medii (pana in 30.000 de locuitori) din mediul rural si urban din sudul Romaniei, pentru ca acestia sa se asocieze si sa lucreze impreuna prin actiuni colective in cadrul unor structuri organizate la nivel comunitar si judetean, in beneficiul comunitatilor de origine si al celor invecinate sau al (micro)regiunii.

Solicitanti eligibili:

a. Organizatii comunitare dezvoltate prin programele Fundatiei PACT – fie ele grupuri de initiativa din comunitate fara personalitate juridica sau organizatii non-profit locale, infiintate conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 246/2005 (inclusiv ONG care au infiintat structuri locale de tip intreprindere sociala, afacere comunitara sau activitati generatoare de venit / AGV)

In acceptiunea Fundatiei PACT, o organizatie comunitara este o organizatie neguvernamentala sau un grup informal de cetateni constituit(a) din membrii unei comunitati locale (geografice) care se asociaza pentru a initia activitati, in mod participativ, care sa contribuie la dezvoltarea comunitatii din care fac parte, raspunzand la nevoile identificate local de membrii acesteia.

b. Alte organizatii non-profit locale mici ale societatii civile din sudul tarii, inclusiv ONG care au infiintat structuri locale de tip intreprindere sociala, afacere comunitara sau AGV.

c. Grupuri de initiativa noi constituite la nivel de comunitate locala (geografica), care nu au mai participat pana in prezent la programele Fundatiei PACT

1. Componenta I – Proiecte in parteneriat

Prin aceasta componenta se vor finanta proiecte care sprijina dezvoltarea capacitatii de lucru in parteneriat a organizatiilor comunitare dezvoltate prin programele Fundatiei PACT si a altor organizatii locale mici ale societatii civile din sudul tarii (retele emergente), pe teme de dezvoltare comunitara, antreprenoriat social sau cultural, economie sociala, initiate si realizate in comun de organizatii comunitare si/sau locale mici, preferabil cu implicarea altor actori relevanti la nivel local sau regional.

In cadrul acestei componente, solicitantii nu pot actiona individual, ci pot aplica doar in parteneriat cu alte ONG-uri, institutii etc. Partenerii pot fi:

 • Organizatii comunitare dezvoltate prin programele PACT sau alte organizatii mici ale societatii civile din sudul tarii, care pot fi atat grupuri de initiativa din comunitate – fara personalitate juridica, cat si organizatii non-profit locale, infiintate conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr. 246/2005.
 • Autoritati publice locale si regionale (primarii, consilii locale, consilii judetene etc.), institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local, reprezentate de conducatorii acestora.
 • Agenti economici locali si regionali.

Organizatia care solicita finantare va semna acorduri de parteneriat cu toate organizatiile implicate in implementarea proiectului, care sa mentioneze rolul si responsabilitatile fiecarei parti. Aceste acorduri de parteneriat pot fi semnate de aplicant cu fiecare partener in parte sau poate fi semnat un acord comun de parteneriat cu toate organizatiile implicate.

Un format de contract de parteneriat este pus la dispozitia solicitantilor de catre Fundatia PACT, atat pentru parteneriate incheiate numai intre entitati legal constituite (Anexa 4b) , cat si pentru parteneriate incheiate cu grupuri de initiativa (Anexa 4a).

Solicitantul va avea rolul de organizatie conducatoare pentru implementarea proiectului si, daca va fi selectat, va reprezenta toti partenerii si va semna contractul de finantare nerambursabila cu reprezentantii Fundatiei PACT.

Partenerii pot avea parte din buget si pot aduce contributie la bugetul proiectului.

Suma alocata prin programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” pentru fiecare proiect inscris in aceasta componenta poate fi de maxim 3000 USD.

2. Componenta II – Schimburi de experienta si vizite de studiu

Prin aceasta componenta a Programului de finantare “PACT pentru COMUNITATE” vom finanta vizite de studiu sau schimburi de experienta intre comunitati locale, la nivel national, in beneficiul organizatiilor comunitare sau locale mici, implicate in proiecte aflate in derulare sau urmand a fi implementate, care vizeaza dezvoltarea comunitatii.

Temele vizitelor de studiu sau schimburilor de experienta pot consta sau pot fi cuprinse in urmatoarele domenii: practici de participare civica si eficienta lor, antreprenoriat social sau cultural, economie sociala etc. (dar nu se limiteaza la acestea, atata timp cat ele vizeaza dezvoltarea organizatiilor participante, a persoanelor si grupurilor implicate, in beneficiul comunitatii locale).

Vizitele de studiu sau schimburile de experienta trebuie sa aiba loc fie in timpul unui proiect deja aflat in derulare la nivel de comunitate, fie sa preceada un proiect ce urmeaza a fi implementat (finantat din alte surse); astfel, cererile de finantare pentru vizite de studiu sau schimburi de experienta trebuie sa demonstreze ca aduc un plus de valoare proiectului aflat sau care se va afla in derulare in viitorul apropiat, in comunitatea solicitantului.

Schimbul de experienta sau vizita de studiu efectiv/efectiva poate dura cel mult cinci zile, incluzand zilele de calatorie. Grupurile implicate trebuie sa fie formate din maxim 10 participanti din fiecare comunitate, sa fie echilibrate ca numar de participanti si sa includa atat membri ai echipei de proiect, diversi actori din comunitati, cu un profil relevant pentru tema aleasa, cat si beneficiari directi ai proiectelor aflate in derulare in comunitatile implicate.

Suma alocata prin programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” pentru fiecare proiect inscris in aceasta componenta poate fi de maxim 2000 USD.

3. Componenta III – Servicii

Prin proiectele realizate de solicitanti in cadrul acestei componente a Programului de finantare “PACT pentru COMUNITATE” avem in vedere dezvoltarea capacitatii organizationale (interne si de lucru participativ cu comunitatea, cu factori relevanti la nivel local/judetean si micro-regional) a organizatiilor comunitare active dezvoltate prin programele Fundatiei PACT sau a altor organizatii locale mici ale societatii civile din sudul Romaniei.

CT poate oferi servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanta, facilitare (ateliere, seminarii). Solicitantul poate identifica si indica alti furnizori de servicii in vederea prestarii lor in beneficiul organizatiilor beneficiare, cu sustinere financiara prin programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE”.

Solicitarea de finantare pentru servicii de dezvoltare organizationala va trebui sa demonstreze ca serviciile prestate adauga plus valoare activitatilor sau proiectelor organizatiei – aflate in derulare sau planificate a se derula in continuare. Astfel, solicitantul va avea in vedere ca, dupa furnizarea serviciilor solicitate, sa genereze un proiect nou la nivel local, asigurand astfel sustenabilitatea demersului.

Serviciile ce pot fi furnizate la cerere comunitatilor locale de catre Fundatia PACT acopera urmatoarele arii tematice de dezvoltare:

 • evaluarea participativa a nevoilor si resurselor (identificare, analiza, prioritizare);
 • planificare participativa, scriere si management de proiect;
 • strangere de fonduri din surse private (indivizi – persoane fizice si sector de afaceri) si mobilizare de resurse proprii comunitatii sau accesibile la nivel local/regional;
 • comunicare si promovare organizationala (intern si extern) si lucru in echipa;
 • planificare pentru dezvoltare organizationala si management organizational;
 • planificare (strategica) participativa pentru dezvoltare locala (realizarea de strategii sau planuri de dezvoltare locala, utilizand metode si instrumente participative);
 • dezvoltare de competente antreprenoriale (cunostinte, abilitati, motivatie, context);
 • dezvoltare si management de activitati generatoare de venit, afaceri comunitare, intreprinderi sociale, initiative de antreprenoriat social sau cultural (analiza de pre/fezabilitate, plan de afaceri, managementul afacerii, marketing);
 • educatie socio-financiara;
 • advocacy.

Daca aplicatul solicita servicii in afara ariilor tematice prezentate mai sus, Fundatia PACT va putea contracta formatori sau consultanti cu expertiza care sa furnizeze serviciul sau aplicantul insusi poate identifica si propune astfel de persoana/persoane – resursa de specialitate.

Suma alocata prin programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” pentru fiecare proiect inscris in aceasta componenta poate fi de maxim 2500 USD.

4. Componenta IV – Antreprenoriat social & economie sociala

Datorita modului lor specific de a face afaceri, care asociaza performantele economice, functionarea democratica si solidaritatea intre membri, cooperativele, asociatiile cu activitati generatoare de venituri pentru sustinerea misiunii sociale, organizatiile comunitare, intreprinderile de economie sociala contribuie deopotriva la punerea in aplicare a obiectivelor comunitare importante, in special in domeniul incluziunii sociale, dezvoltarii rurale, protectiei mediului etc.

De la fermieri din sat care au infiintat o cooperativa pentru a comercializa produsele lor mai eficient, la grupul de deponenti care a infiintat un fond mutual, pentru a se asigura ca fiecare primeste o pensie decenta, prin modul de caritate si al organizatiilor care ofera servicii de interes general, economia sociala atinge o gama foarte mare de persoane.

Prin aceasta componenta a Programului de finantare “PACT pentru COMUNITATE” vom sprijini:

 • initiative de antreprenoriat social si economie sociala ale organizatiilor comunitare (constituite legal sau inca avand statut informal) dezvoltate prin programele Fundatiei PACT si ale altor ONG mici locale din sudul tarii;
 • de asemenea, pot depune aplicatii si grupuri de initiativa emergente de la nivel local, constituite din membri ai comunitatii care se asociaza pentru a organiza o initiativa antreprenoriala cu obiectiv social, de a promova fie interesele comune ale membrilor, fie un interes public general
 • inclusiv persoanele fizice cu experienta relevanta in domeniul vizat de initiativa economica pot fi eligibile pentru aceasta componenta, in proiecte de tip “Da mai departe!”, in care coopereaza strans intre ele, asociindu-se unele cu altele; astfel de antreprenori sociali sunt persoane cu solutii inovatoare pentru rezolvarea unor probleme sociale majore si ofera noi idei de schimbare pe scara larga
 • vor fi incurajate, in mod deosebit, initiativele tinerilor si ale femeilor din mediul rural.

In oricare din cazurile de mai sus, afacerea sociala propusa trebuie sa aiba legatura cu misiunea organizatiei, respectiv profilul social si profesional al grupului informal si al membrilor sai – fie ca acestia se asociaza pentru un scop comun sau in scopuri proprii convergente (cum este cazul initiativelor de tip “da mai departe”).

In cadrul apelului nr. 1 de proiecte, pe anul 2012, se finanteaza numai proiecte de start-up pe aceasta componenta de finantare, iar nu si proiecte operationale sau de dezvoltare a afacerii.

Va rugam sa utilizati si pentru proiectele din cadrul acestei componente acelasi format de buget din anexa 2 – adaptat nevoilor planului de afaceri dezvoltat de dvs. Specific acestei componente, in cadrul cererii de finantare veti regasi si un model de buget pentru plan de afaceri, cu linii si categorii bugetare specifice, care se incadreaza insa in formatul standard din Anexa 2 – Bugetul proiectului.

Suma alocata prin programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” pentru fiecare proiect inscris in aceasta componenta poate fi de maxim 3000 USD.

Durata maxima a unui proiect depus pentru componentele I si IV poate fi de maxim 6 luni, incepand cu 1 octombrie 2012.

Durata maxima a unui proiect depus pentru componentele II si III poate fi de maxim 4 luni, incepand cu 1 octombrie 2012.

Locatia proiectelor depuse spre finantare:

 • In cazul componentelor I, III si IV – proiectele trebuie sa fie implementate in judetele din sud (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman), sud-est (Buzau, Braila, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) si sud-vest (Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt) ale Romaniei.
 • In cazul componentei II – vizitele de studiu sau schimburile de experienta la nivel national pot avea loc oriunde pe raza teritoriului Romaniei, insa proiectele aflate deja in derulare sau urmand a fi derulate de solicitanti in preajma vizitelor de studiu sau schimburilor de experienta organizate trebuie sa fie implementate in aceleasi zone prevazute pentru componentele I si III.

Solicitantul si partenerii vor putea asigura cofinantarea proiectului printr-o contributie proprie care poate fi in numerar sau in natura (voluntariat, materiale etc.). Programul de finantare “PACT pentru COMUNITATE” pune accent pe contributia locala, aceasta constituind un avantaj, incat proiectele care evidentiaza o contributie semnificativa a solicitantului si/sau a partenerilor (ex. in cuantum de 10% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului) vor avea intaietate la finantare.

Valoarea totala a finantarilor pentru anul 2012 este de 40.000 USD. Fondurile se acorda sub forma de finantare nerambursabila (grant, start-up) si/sau servicii livrate in baza Cererii de finantare (anexa 1).

Estimam ca fondurile alocate urmeaza a fi utilizate astfel:

 • in procent de minim 50% – maxim 70% pentru acordarea de granturi si start-up-uri in comunitati
 • si respectiv minim 30% – maxim 50% pentru servicii complementare la nivelul comunitatilor locale, dupa cum urmeaza a fi descris in continuare.

Cererile de finantare, impreuna cu restul anexelor necesare, se depun electronic (exclusiv) la adresa [email protected] cel tarziu miercuri, 5 septembrie 2012 (inclusiv), pana la ora limita 24.00. Cererile primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

Fiecare componenta a Programului de finantare “PACT pentru COMUNITATE” are cate un format specific al cererii de finantare, toate fiind atasate acestui Ghid al solicitantului.

Va rugam sa mentionati la subiectul emailului:

 • Pentru proiecte depuse pe componenta I: Parteneriat: titlul proiectului
 • Pentru proiecte depuse pe componenta II: Schimb experienta / Vizita studiu: titlul proiectului
 • Pentru proiecte depuse pe componenta III: Servicii: titlul proiectului

Dosarul cererii de finantare trebuie sa cuprinda:
1) Cererea de finantare (anexa 1a, anexa 1b, anexa 1c sau anexa 1d, in functie de componenta)
2) Bugetul proiectului (anexa 2)
3) Declaratia de eligibilitate (anexa 3)
4) Acord/uri de parteneriat intre toate organizatiile implicate in implementarea proiectului (fie acorduri bilaterale intre solicitant si fiecare partener, fie un acord comun al solicitantului cu toti partenerii implicati), care sa mentioneze rolul si responsabilitatile fiecarei parti (anexele 4a, 4b).

Finantator: Fundatia PACT
Sursa: Fundatia PACT

Website-ul programului
Ghidul aplicantului

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.