Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare

Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare, Ed. ArtPress, Timişoara, 2008, ISBN 978-973-108-148-9 (292 p., unic autor).

 

Politica fiscală comunitară este strict legată de piaţa internă, iar Comunitatea Europeană se bazează pe uniunea vamală. Comerţul între cele 27 de state membre nu mai întruneşte vechile caracteristici care permiteau încadrarea în conceptul clasic de “comerţ exterior”.

            Anul 2007 face ca responsabilităţile serviciilor vamale române să se schimbe, în sensul că se trece de la protejarea “frontierelor vamale” naţionale la protejarea “frontierei vamale” a Comunităţii. Pe lângă aplicarea procedurilor vamale ale Comunităţii, serviciile vamale din România au un rol aparte în implementarea mai multor politici comunitare, precum Politica Comercială Comună (ex. taxele antidumping, cotele pentru produsele textile, protecţia proprietăţii intelectuale…), Politica Agricolă Comună, precum şi prohibiţiile şi restricţiile referitoare la protecţia mediului (ex. specii de animale şi plante pe cale de dispariţie), sănătatea publică (precursori de stupefiante) etc.

Evoluţiile ulterioare în direcţia realizării complete a sistemului e-customs (gestionarea electronică a operaţiunilor vamale) în întreaga Europă sunt esenţiale din acest punct de vedere şi reprezintă elementul central al Codului Vamal Modernizat, care se află în prezent în pregătire.

            Din perspectivă fiscală, apreciem că renunţarea la finanţarea în avans a cotei TVA aferente importurilor constituie un avantaj economic apreciabil pentru toate Statele Membre care desfăşoară activităţi economice în cadrul Uniunii Europene.

            În lucrarea de faţă noi abordat – din perspectivă juridico-financiară – următoarele elemente: Abordarea teoretică a comerţului internaţional, Tehnici şi instrumente de creditare a operaţiunilor de comerţ internaţional, Aplicarea unor principii şi reguli în materie de circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor, în contextul liberalizării competiţiei pe piaţa europeană, Regimul aplicabil activităţii de import-export în spaţiul comunitar şi metamorfozele normative ale cadrului derulării comerţului exterior românesc generate de aderarea ţării noastre la UE, Analiza normelor şi practicilor privind impozitarea activităţii comerciale şi evitarea dublei impuneri în statele membre ale UE, Influenţele cadrului financiar-fiscal asupra performanţei activităţii de comerţ internaţional şi atragerii investiţiilor străine directe.

            Evident, politica fiscală şi vamală joacă un rol vital în realizarea obiectivelor de genul arătat mai sus. Să mai amintim doar că, prin recenta extindere, Uniunea Europeană a devenit cea mai mare piaţă internă competitivă din lume, cu 485 de milioane de consumatori. Şi de aceea, apreciem noi, impozitarea n-ar trebui să împiedice, ci să promoveze buna funcţionare a acestei pieţe uriaşe.

            Priorităţile în acest domeniu sunt: eliminarea birocraţiei, reducerea costurilor de conformitate, precum şi eliminarea dublei impozitări. Apoi, ar trebui asigurate reguli mai simple, transparente şi previzibile pentru companiile care operează în mai multe state membre.

            În domeniul impozitării directe, una dintre priorităţile Comisiei este crearea unei baze de impozitare consolidate comune în Uniunea Europeană. În prezent, companiile trebuie să aplice 27 de seturi diferite de reguli dacă au activităţi impozabile în cele 27 de state membre, ceea ce duce la costuri de conformitate semnificative.

            În privinţa sistemului de impozitare indirectă prin TVA, Comisia urmăreşte realizarea strategiei de simplificare, modernizare şi aplicare mai uniformă a actualului sistem de TVA în funcţie de destinaţie. Aceasta este cea mai bună metodă de a reduce birocraţia cu care se confruntă mediul de afaceri şi este în beneficiul consumatorilor europeni. Una dintre priorităţile urmărite în mod special este simplificarea obligaţiilor aferente plăţii TVA în cazul activităţilor desfăşurate în interiorul Comunităţii.

            În privinţa nivelurilor de impozitare, miniştrii Uniunii Europene au agreat ca rata standard minimă a TVA de 15% să fie menţinută până în 2010.

            În materie de impunere indirectă, prin accize, arătăm că şi în acest domeniu Comisia acordă maximă importanţă păstrării integrităţii Pieţei Interne. Comisia nu intenţionează să intervină în domenii care sunt în responsabilitatea Statelor Membre, însă se susţine că un anumit grad de apropiere a ratelor accizelor este esenţial pentru a reduce distorsiunile legate de concurenţă şi de fraudă în cadrul Pieţei Interne a UE.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.