Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate”

studenti.jpg

Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate” instituita prin Proiectele:
1. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti si regiunea Sud Est”, ID 143357
2. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti si regiunea Centru Brasov”, ID 143358
3. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti si regiunea Sud”, ID 143464
4. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti si regiunea Sud Vest”, ID 143466
5. “Locuri de munca pentru TINEri in regiunile Bucuresti Ilfov si Nord Est”, ID 143637
6. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti Ilfov si Nord Vest”, ID 143639
7. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti Ilfov si Vest”, ID 143640
8. “Locuri de munca pentru TINEri in Bucuresti Ilfov si Centru – Targu Mures”, ID 143641

Status: INACTIV
Depunere continua
Buget total: 36.000.000 euro

Obiectivul prezentei scheme il constituie dezvoltarea aptitudinilor de munca ale tinerilor absolventi  ai unei institutii de invatamant secundar si tertiar in 2014, aflati in tranzitie de la scoala la viata activa, prin invatarea la locul de munca si subventionarea locurilor de munca in vederea cresterii ratei de ocupare in randul tinerilor integrati la primul loc de munca, dupa absolvire.

studentiDurata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finantare pentru proiectele aprobate in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”.

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1407/2013.

Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

Ajutorul de minimis se acorda angajatilor prin intermediul IMM-urilor:
– sub forma de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajatii noi in limita a 1575 lei /luna pentru studii medii si 2328 lei /luna pentru studii superioare, pe o perioada de minim 6 luni si maxim 12 luni. Valoarea maxima a subventiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/luna pentru studii medii si 1300 lei/luna pentru studii superioare.

Numarul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subventionarii, in functie de categoria in care se incadreaza beneficiarul schemei de minimis, este urmatorul:
• Pentru microintreprinderi – 3 locuri de munca nou create (posturi)
• Pentru intreprinderile mijlocii – 7 locuri de munca nou create (posturi)
• Pentru intreprinderile medii – 15 locuri de munca nou create (posturi)

Un IMM poate incheia un singur contract pe toata perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte aditionale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului conditii specifice. IMM are obligatia mentinerii posturilor subventionate dupa finalizarea perioadei de acordare a subventiei, pentru o durata cel putin egala cu perioada de acordare a subventiei.

Pot beneficia de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele conditii:
a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
c) nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
d) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata in ultimii 3 ani, de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
e) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru
frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
f) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
g) este direct responsabila de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
h) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
i) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;
j) sunt incadrate in categoria IMM conform legii nr 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) depune cererea de plata in numele absolventilor angajati, cu evidentierea cheltuielilor eligibile si documentatia aferenta fiecarui decont, respectiv copie certificata a contractului/contractelor de munca cu norma intreaga pe o durata de minim 12 luni  pentru noile locuri de munca create prin proiect, extras REVISAL, adeverinta care sa ateste calitatea de absolvent, copie dupa Cartea de Identitate a angajatului, fisa postului, statul de plata al salariilor si dovada platii contributiilor angajat-angajator.
m) prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor nou create, dupa finalizarea perioadei de acordare a subventiei pe o perioada de cel putin cu perioada pentru care s-a acordat subventia.
n) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Cererea de plata a ajutorului de minimis se depune dupa achitarea lunara a salariilor, conform contractului de finantare semnat intre Societate, Absolvent si Departament. Plata ajutorului de minimis se face prin intreprinderile angajatoare conform contractului de finantare semnat intre Societate, Absolvent si Departament; Contractul individual de munca cu absolventul trebuie sa fie incheiat pe o perioada de minim 1 an iar data semnarii trebuie sa fie ulterioara datei de semnare a contractului de finantare. Grupul tinta eligibil in cadrul acestor proiecte include numai cetateni ai statelor membre UE cu domiciliul sau resedinta legala in Romania.

Modalitatea de derulare:
Inscrierea in cadrul Proiectelor se va face prin completarea online sau prin tehnoredactarea / semnarea / stampilarea si trimiterea prin email a formularelor de inregistrare disponibile in format editabil si electronic pe site-ul www.aippimm.ro si pe site-ul www.imm.gov.ro cu inscriere continua pana la epuizarea bugetelor alocate.

Documentele necesare verificarii eligibilitatii se vor incarca in aplicatie scanate in cazul inscrierii online sau se vor atasa formularului printat, completat, semnat si stampilat in cazul trimiterii prin email, conform anuntului postat de catre Departament in ziua lansarii. Lista cu adresele de email aferente fiecarui proiect vor fi afisate pe site.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Metodologie si formulare tip inscriere
Anexa 1 declaratie incadrare in categoria IMM
Anexa 2 privind respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat
Anexa 3 Angajament privind mentinerea numarului de locuri de munca
Anexa 4 Declaratie calcul ajutoare de stat
Anexa 5 Model contract de finantare
Anunt pasi inscriere

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

3 thoughts on “Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate””

 1. alexandra spune:

  Bună! Am o întrebare.. avem formulare pentru absolvenți și formulare pentru IMMuri.. eu ca întreprindere, trebuie să trimit și formularele pentru IMMuri și formularele pentru absolvenți?

 2. Balici Mihai spune:

  Va rog redactorii de la https://www.finantare.ro , cand publica un material sa il citeasca si daca sunt nerconcordante sa ceara modificarile de rigoare
  Astfel
  in formularul de inscriere apar ca eligibile
  microintreprinderi (1-9 salariati) , intreprinderi mici (10-49 salariati ) si intreprinderi mijlocii (50-249 salariati
  In textul prezentat de http://www.finantare .ro
  apar
  microintreprinderi
  intreprinderi mijlocii si intreprinderi medii
  cum se clasifica acestea , pentru ca in legea 346 apr clasificarile sunt , micro,mici si mijlocii
  Acest program nu va avea sorti de izbanda , pentru ca
  -o data ca iti da banii pe salarii , numai dupa ce achita firma salariile si tu trebuie sa depui decontul si multe acte justificative
  -a doua este ca trebuie sa mentii aceste locuri de munca pe cheltuiala proprie inca pe o perioada similara cu durata in care ai primit subventia
  -a treia este ca undeva scrie si daca nu esti atent , se ia o mare plasa, declari cati salariati ai atunci cand te inscrii in program si trebuie sa ii mentii pana la finalizarea postimplementare program
  Pai daca firma are in august 50 de salariati cand se inscrie in program cu 12 salariati ,pe durata a 12 luni , trebuie sa mentina acesti 62 de salariati pe perioada de 12 luni cat dureaza programul de subventionare si inca 12 luni pe perioada in care esti obligat sa tii si pe cei 12 pe cheltuiala proprie
  Nu stiu care firma se va inhama la acest program
  Din tot acest program castiga statul care ia impozitele pe salariile subventionate si apoi impozitele pe salariile nesubventionate , adica tot firma sa iasa in pierdere si cu munca
  Ue acesta care ne mananca 2 miliarde de euro anual ca tribut la inalta poarta , acorda fonduri dupa ureche si total neinspirate pentru tara noastra
  Pacat de cei 40 de milioane de euro alocati in domenii virtuale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.