Schema de ajutor de minimis pentru IMM-urile care deruleaza investitii

fuga_finantare.jpg

Conditiile privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 274/2013, modificata si completata prin HG 848/2013.

Status: INACTIV
Depunere: 15.01.2014-24.01.2014
Bugetul programului: 500.000.000 lei
Suma maxima: 100.000 euro

fuga_finantare Obiective

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) prin alocari de la bugetul de stat (prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism), sub forma de sume nerambursabile, avand ca obiectiv stimularea realizarii de investitii de catre IMM si crearea de noi locuri de munca.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de ajutorul de minimis agentii economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. sunt inregistrate ca societati comerciale sau societati cooperative, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

 2. au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii on-line a formularului de inscriere;

 3. nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.
 4. prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

 5. prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Formularului de inscriere online, precum si crearea pana la finalizarea investittiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni;
 6. nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat si ale bugetelor locale;

 7. nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

 8. nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Sunt exceptate de la plata ajutoarelor de minimis IMM-urile care:

 1. isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii;
 2. isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole;
 3. isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole (cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza sau atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari);
 4. au activitati legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene;
 5. folosesc marfurilor autohtone in locul celor importate;
 6. fac achizitii de vehicule de transport rutier de marfuri;
 7. se afla in dificultate.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la:

 1. Realizarea/achizitia de constructii noi cu urmatoarele destinatii: industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, prestarea altor servicii,in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 2. Echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;

 3. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

 4. Mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii (mijloace de transport care nu necesita inmatriculare, conform prevederilor legale in vigoare);

 5. Echipamente IT (softurile aferente echipamentelor tehnologice si echipamentelor IT sunt considerate cheltuieli eligibile doar in situatia in care sunt incluse in valoarea echipamentelor si sunt absolut necesare functionarii acestora).

Pentru realizarea constructiilor, intreprinderea solicitanta trebuie sa detina un drept real principal sau un drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia/cladirii unde urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile aferente constructiilor realizate se determina in limita a 370 euro/mp arie desfasurata.

Nu sunt considerate cheltuieli eligibile lucrarile de modernizare, extindere, finalizare, reabilitare a cladirilor existente.

Nu sunt considerate eligibile achizitionarea de echipamente second-hand sau in regim de leasing.

Orice cheltuiala efectuata inaintea semnarii Acordului de finantare nu este considerata cheltuiala eligibila.

Criterii de evaluare

Evaluarea cererilor se va face cu ajutorul unei aplicatii informatice, care va puncta propunerile dupa o serie de criterii bine definite:

 • Incadrarea solicitantului:
 1. Microintreprinderi: 15 puncte;
 2. Intreprinderi mici: 10 puncte;
 3. Intreprinderi mijlocii: 5 puncte;
 • Sunt punctate mai bine proiectele care creeaza noi locuri de munca, dupa cum urmeaza:
 1. Pentru un loc de munca nou creat: 10 puncte;
 2. Pentru doua locuri de munca: 15 de puncte;
 3. Pentru 3 locuri de munca: 20 de puncte;
 4. Pentru 4 locuri de munca: 25 de puncte;
 5. Pentru 5 locuri de munca: 30 de puncte;
 • Se acorda 5 puncte suplimentare celor care angajeaza tineri absolventi (incepand cu promotia 2013);
 • In functie de mediul in care activeaza IMM-ul solicitant:
 1. Mediul urban: 5 puncte
 2. Zona defavorizata: 10 puncte
 3. Mediul rural: 15 puncte
 • La punctaj, conteaza si sectorul de activitate:
 1. IMM-urile cu activitati productive primesc 35 puncte;
 2. Cele din sectorul serviciilor/sanatate/asistenta sociala/cultura/arta primesc 20 puncte;
 3. Pentru sectorul invatamant/stiinta/cercetare se pot acorda 30 de puncte.

Punctajul minim pentru ca un proiect sa fie aprobat este de 60 de puncte. Proiectele care indeplinesc conditiile de punctaj, insa nu primesc finantare in aceasta sesiune, vor fi pastrate intr-o baza de date in perspectiva unei viitoare suplimentari a bugetului disponibil.

Conditii de finantare

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.

Ajutorul se acorda sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro.

La semnarea acordului de finantare beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare de 10% din valoarea proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile.

Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la sediul OTIMMC la momentul semnarii acordului de finantare de catre parti.

Plata ajutorului de minimis

Emiterea acordurilor pentru finantare se realizeaza de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei.

Plata ajutorului de minimis aprobat conform acordurilor pentru finantare emise in perioada de valabilitate a schemei se efectueaza pana cel tarziu 31 decembrie 2015, in limita bugetului anual alocat schemei.

Plata se face in maxim 3 transe, prima transa reprezentand minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.

Termene-limita

In vederea inscrierii, solicitantii trebuie sa se inregistreze cu user si parola pe site-ul AIPPIMM. Procedura de completare a Formularului de inscriere on-line se va desfasura in perioada 15.01.2014 (ora 10.00) – 24.01.2014 (ora 20.00).

Autoritatea de management face urmatoarele precizari:

 • Data si ora completarii formularului nu influenteaza ordinea punctajului!
 • Completati formularul cu atentie: odata transmis, acesta nu se mai poate modifica!
 • Un aplicant poate transmite formularul in baza de date a aplicatiei o singura data!

Calcularea punctajului se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a formularului de inscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

In termen de 10 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, solicitantii care au indeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligatia depunerii Cererii de acord pentru finantare, insotita de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritoriala unde se afla sediul social al solicitantului.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul Solicitantului (DOC)

Formularul de inscriere online

Formularul nr. 1: Cerere de acord pentru finantare

Formularul nr. 2: Declaratie de incadrare IMM

Formularul nr. 2A: Calcul intreprinderi partenere sau legate

Formularul nr. 3: Angajament

Formularul nr. 4: Cerere de plata a ajutorului de minimis

Formularul nr. 5: Lista documente justificative

Formularul nr. 6: Formular raportare efecte

Formularul nr. 7: Cerere de renuntare totala/partiala

Acordul de finantare (DOC)

Lista codurilor CAEN (DOC)

Lista OTIMMC (DOC)

Hotararea de Guvern 274/2013 (PDF)

Hotararea de Guvern 623/2013 (PDF)

Hotararea de Guvern 848/2013 (PDF)

Lista zonelor defavorizate din Romania

 

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: AIPPIMM

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

31 thoughts on “Schema de ajutor de minimis pentru IMM-urile care deruleaza investitii”

 1. livia spune:

  Va rog sa imi spuneti daca pot beneficia de aceste fonduri pentru dezvoltarea unei stupine. Nu gasesc mentionat nimic legat de apicultura sau orice legat de acest domeniu de activitate. Detin un PFA care ar fi eligibil. Multumesc!

 2. ana spune:

  Studiul tehnico ec trebuie sa contina CV admin, contabil, dir tehnic? multumesc

 3. Alexandru Hangu spune:

  Buna ziua!
  Referitor la crearea noilor locuri de munca, la data completarii cererii de acord pentru finantare se completeaza numarul total al salariatilor existenti incadrati pe perioada nedeterminata sau numarul total (perioada determinta si nedeterminata)?
  Va multumesc!

  1. Balici Mihai spune:

   Numarul de locuri de munca noi create pe perioada nedeterminata care se vor adauga la numarul existent de locuri de munca a firmei la data inscrierii on line existenti la REVISAL

 4. Emilia spune:

  Buna ziua,

  Doresc sa accesez fondul de minimis pentru achizitia unui utilaj iar contratul de inchiriere al spatiului in care functioneaza firma nu este legalizat la notariat. Poate fi acceptat si contractul nelegalizat?

  Va multumesc,
  Adina

  1. Balici Mihai spune:

   TREBUIE LEGALIZAT LA NOTARIAT SI INSCRIS -ACEST CONTRACT NU VA FI REZILIAT PE PERIOADA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SI PE DURATA A MINIM TREI ANI DE LA FINALIZAREA INVESTITIEI-

 5. Lillee spune:

  Buna ziua!

  Doresc sa aplic la programul MINIMIS, firma este in curs de infiintare, vreau sa stiu ce banci pot gasi pentru finantare pana la primirea fondurilor MINIMIS, in cazul in care dosarul imi va fi aprobat, bineinteles. Specific ca nu detin fonduri pentru achizitionarea nici unui aparat sau spatiu .
  Va multumesc anticipa,
  Liliana.

  1. Balici Mihai spune:

   Daca firma este in curs de infiintare ,nu este elogibila ,trebuie sa aiba minim un an vechime

 6. nina spune:

  Buna seara!

  Am si eu o intrebare: daca doresc sa intocmesc planul de investitii, cu evidenta cheltuielilor eligibile s.a.m.d, am un model tipic / standard de redactare in care trebuie sa completez sau Planul de investitii se face in word sau excel?

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua!

   La aceste programe documentele sunt formulare-standard, pe care le gasiti atasate la sfarsitul textului de prezentare.

   Mult succes!

  2. Balici Mihai spune:

   Daca faceti intaia oara un plan de investitii ,ma indoiesc ca veti reusi, mai bine adresati-va unui consultant , pentru a avea sanse de reusita

 7. Livia spune:

  O zi buna va doresc

  In cazul unei firme neplatitoare de TVA, cu cod CAEN cercetare, se doreste achizitionare de constructie noua cu teren (in scop de cercetare) de la persoana particulara, deci vanzarea nu se face cu TVA, daca valoarea constructiei este de 200.000 EU, toata suma este considerata eligibila??
  Tabelul care trebuie completat pentru transmiterea on line a cererii, cand putem sa accesam??

  cu respect astept raspunsul

  1. Terza Livia spune:

   Buna ziua

   Revin la intrebarea solicitata pe numele Livia, daca puteti sa-mi dati un raspuns

   cu respect

  2. Balici Mihai spune:

   Daca vanzatorul va vinde fara tva , atunci suma eligibila este de 100.000 de euro si daca va costa 200.000 de euro ,veti primi 100.000 de euro nerambursabili

 8. Gabriel spune:

  Buna ziua,

  Doresc sa stiu daca ma incadrez ptr a solicita ajutor de minimis, fiind in urmatoarea situatie :

  – firma este infintata in 2006 si a fost suspendata in 2010 iar incepand cu luna februarie 2013 am reluat activitatea ( nu a avut si nici nu are datori / intarzieri catre stat /terti etc ), iar la 4 luni dupa reactivare este pe profit ,

  – finantarea este ptr marirea capacitati de depozitare / sitem IT (WMS) si dezvoltarea businessului, inclusiv creearea de noi locuri de munca ( minim 5 )

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua!

   La o prima vedere, nu exista impedimente ca dvs. sa accesati ajutorul de minimis.

   Totusi, pentru a fi 100% sigur, va sugeram sa intrati in legatura cu un consultant specializat prin intermediul serviciului nostru cerere.finantare.ro si sa furnizati mai multe detalii despre situatia firmei dvs. si planurile dvs. de dezvoltare.

   Mult succes!

 9. Daniel P spune:

  Buna ziua,

  As dori sa va intreb daca in cadrul acestei scheme de ajutor de stat este permis ca o firma solicitanta sa solicite ajutor de stat pentru a achizitiona o cladire de la o persoana care este ruda de gradul 1 cu administratorul societatii. (de exemplu administrator este fiul iar vanzatorul cladirii este mama sa).

 10. virgil spune:

  Firma care solicita finantare pentru un proiect de investitie , ce presupune realizarea unei investitii imobiliare, desfasoara si activitate de constructii , in acest caz se pune problema daca firma poate realiza investitia in regie proprie ,fara a depasi valoarea maxima a cheltuielilor eligibile respectiv 370 euro pe metru patrat sau trebuie sa contracteze un alt constructor cu care sa realizeze proiectul respectiv ?

  1. Balici Mihai spune:

   trebuie sa liciteze lucrarea ,sa se execute cu alt constructor

 11. VALERIU STANEA spune:

  Buna ziua,
  Felicitari pentru publicarea la zi a informatiilor. Am urmatoarele intrebari:
  1. O firma cu cod CAEN in comert, poate fi eligibila pentru a achizitiona o cladire pentru sediul firmei? In 274 scrie ca sunt eligibile toate domeniile!
  2. O firma care are cod CAEN 9003 – si realizeaza heraldica pentru Primarii, poate sa achizitioneze sediu pentru firma? Sau poate sa inchirieze sediul si in ce conditii?
  3. Un SRL din domeniul textil poate sa cumpere cladirea in care functioneaza daca cladirea este sub sechestru?
  Va multumesc mult.
  Cu stima,
  Valeriu Stanea

 12. mihaela spune:

  pentru o firma nou infiintata care are ca obiect principal de activitate productie incaltaminte poate accesa ac.program in vederea achizitionarii de utilaje necesare productiei?

 13. gabriel spune:

  Buna ziua!
  La momentul depunerii dosarului pentru solicitarea acordului de ajutor de minimis, in cazul achizitionarii de echipamente, trebuie sa existe si cele trei oferte impreuna cu procesul verbal de desemnare a ofertei alese, ori procedura se realizeaza ulteror obtinerii acordului ?
  Va multumesc

 14. simion spune:

  Până aici toate bune şi frumoase. Condiţiile impuse sunt mult prea bune. Astfel va fi o măsură foarte accesată. În cazul în care trimit Cererea de acord pentru finanţare prin poştă şi soseşte la MFP cu o zi înainte de lansare a sesiunii, se respinge cererea. Dacă soseşte cu o zi după lansare expiră fondurile, iar dacă din noroc soseşte în ziua lansării sesiunii, atunci poştaşul decide cine câştigă şi cine nu( primul venit primul servit). Dacă stau în Satu Mare atunci ce să fac? Să-mi duc scăunelul în faţa MFP cu o zi înainte şi să aştept ca în vremea comunismului la uşa instituţiei să fiu printre cei primii o mie?

 15. Adrian spune:

  Buna ziua,

  Vreau sa va intreb care este suma minima care se poate solicita, 100.000 de euro, sau se poate de exemplu solicita 75.000 de euro, in ghid si HG nu am vazut specificat acest aspect.

 16. Diana spune:

  Buna ziua,
  Va rog sa precizati daca achizitiile simple de utilaje agricole specializate ( in vederea prestarii serviciilor de pregatire a terenului, intretinere a culturilor precum si recoltarea acestora) si neinmatriculabile pe drumurile publice sunt considerate ca fiind cheltuieli eligibile in cadrul acestei scheme.

 17. aura spune:

  Buna ziua!
  va rog sa ne clarificati daca este cheltuiala eligila achizitia unui apartamanet ptr desfasurarea activitatii de proiectare, avand in vedere ca in Ghidul solicitantului se enumera ca facand parte din achizitia de constructii cele industrial, ptr invatamant, etc.?
  de asemenea, este eligibil un proiect in care este cuprinsa achizitia unei constructii, cat si achizitia de echipamente?

  Multumesc!

 18. LIR spune:

  Ati facut o greseala in redactarea textului. Suma minima este de 100 000 euro si nu de 100.000.000 euro.

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua!

   Ne bucuram sa avem cititori atat de vigilenti ca dvs.!

   Intr-adevar, suma de 100.000.000 de euro este bugetul total al programului, nicidecum suma minima acordata.

   Va multumim!
   Echipa Finantare.ro

 19. Ana spune:

  Va rog sa clarificati urmatoarele:
  1 art 4 lit e “prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei”- cine trebuie sa intocmeasca aceasta analiza tehnico-economica, tebuie sa fie un expert, sau poate fi facuta si de o contabila?
  2. de la ce data se pot depune aceste proiecte?
  3. modul de depunere a proiectelor – personal, sau prin trimitere cu posta

 20. alex spune:

  va rog sa clarificati precizarea din articolul dvs.:”De asemenea, intreprinderea beneficiara a proiectului trebuie sa faca dovada – la data depunerii cererii de acord pentru finantare – ca detine unui drept real principal sau a un drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia, valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, sa faca dovada faptului ca terenul este liber de sarcini, prezentand si Certificatul de urbanism, in copie.”

  din procedura nu reiese acest lucru. se precizeaza doar ca este necesar ca terenul-constructia sa fie libere de sarcini in cazul in care se cumpara/modernizeaza/construieste o cladire si nu in cazul in care se achizitioneaza echipamente ce vor fi localizate intr-o cladire ce nu este libera de sarcini.
  va multumesc

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua!

   Va multumim pentru interesul dvs. fata de site-ul nostru!

   Paragraful la care dvs. faceti referire poate fi gasit la Capitolul III – Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis, Articolul 3 –
   Solicitarea acordului pentru finantare, paragraful 2), litera l si face referire strict la “realizarea de constructii noi”.

   Credem ca acest fapt reiese clar din descrierea pe care am facut-o, deoarece in text vorbim despre “terenul pe care urmeaza a se realiza investitia”. Oricum, in textul de prezentare a programului nu ne permitem sa intram prea mult in amanunte, din ratiuni practice.

   Pentru o lectura detaliata a conditiilor si prevederilor legale am atasat in partea de jos a paginii textul oficial, asa cum a fost acesta publicat in Monitorul Oficial.

   Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.