Se depun proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice si a gazelor naturale

infrastructura2.jpg

S-a deschis sesiunea de depunere de proiecte care fac posibila dezvoltarea cu fonduri europene a infrastructurii de transport a energiei electrice si a gazelor naturale.

Status: ACTIV
Depunere: 30.06.2018
Buget total: 373 milioane de euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii aferenta si Obiectivul specific

Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale prin Prioritatea de investitii 7e Imbunatatirea eficientei energetice si a securitatii aprovizionarii prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distributie, stocare si transport al energiei si prin integrarea descentralizarii productiei de energie din surse regenerabile si OS 8.1. Cresterea capacitatii SEN de preluare in siguranta a productiei de energie electrica din resurse regenerabile, si OS 8.2. Cresterea capacitatii de transport a SNT inclusiv prin dezvoltarea conexiunilor cu sisteme din tari vecine vizeaza promovarea investitiilor in cresterea capacitatii de transport a energiei electrice si gazelor.

Obiectivul specific 8.1 ”Cresterea capacitatii Sistemului Energetic National pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” urmareste consolidarea retelei electrice de transport in vederea preluarii energiei suplimentare produsa din resurse regenerabile, pe fondul cresterii capacitatilor de productie din resurse regenerabile sustinute prin sistemul certificatelor verzi si a altor programe de finantare nerambursabila.

Principalul rezultat asteptat al actiunii propuse in cadrul Obiectivului Specific 8.1 consta intr-o:
–    Capacitate crescuta a sistemului de a prelua productia de energie din resurse regenerabile in conditii de siguranta in SEN

Transportul energiei electrice in conditiile producerii concentrate din surse regenerabile (in special eolian si fotovoltaic), in regiunea de Sud si de Sud-Est a Romaniei intampina dificultati care pot pune in pericol atat siguranta functionarii Sistemului Energetic National, cat si, mai ales, integrarea productiei de energie electrica verde in consumul final de energie. In acest sens, exista o serie de linii electrice care inregistreaza incarcari peste puterea normata. Sunt necesare masuri de intarire a retelei electrice de transport, prin proiecte care sa reprezinte elemente ale unui sistem eficient si inteligent, parte a lantului de productie-transport-distributie-consum de energie electrica. Se va urmari realizarea de proiecte care sa permita decongestionarea zonelor in care se realizeaza transportul energiei electrice produse din concentrari mari de capacitati de valorificare a surselor regenerabile de energie, spre exemplu, fie proiecte de modernizare/realizare a unei statii vitale pentru transportul energiei, fie realizarea unei linii de transport a energiei electrice de importanta majora.

Obiectivul specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport al gazelor naturale cu alte state vecine urmareste securizarea si optimizarea transportului de gaze naturale pe conexiunile transfrontaliere, cresterea flexibilitatii echilibrarii SNT in vederea eficientizarii serviciilor furnizate si cresterea eficientei energetice a SNT si asigurarea protectiei mediului.

Principalul rezultat asteptat al actiunii propuse in cadrul Obiectivului Specific 8.2 consta intr-o:
–    Capacitate de transport a SNT crescuta, inclusiv prin dezvoltarea conexiunilor cu sisteme din tari vecine.

Aditional, rezultatul final al implementarii Obiectivul specific 8.2 va sprijini procesul de dezvoltare a unei piete comune a energiei in Europa si presupune asigurarea interconectarii retelelor de gaz, ceea ce presupune investitii in capacitatile de schimb transfrontalier si interoperabilitatea sistemelor. De asemenea, se urmareste dezvoltarea si optimizarea retelelor nationale de transport prin adaptarea cerintelor de debit in vederea asigurarii fluxului de gaze in ambele sensuri cu tarile vecine.

Actiunile sprijinite si activitati

1.3.1 Actiunile finantabile conform POIM

In cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea urmatoarelor actiuni:

A.    Realizarea si/sau modernizarea retelelor electrice de transport (linii electrice aeriene si statii)
B.    Dezvoltarea/modernizarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale prin constructia unor noi conducte si imbunatatirea parametrilor de functionare a interconectarilor cu sistemele de transport ale statelor vecine

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul Obiectivului Specific 8.1/8.2

Activitatile eligibile propuse in cadrul proiectelor aferente Obiectivul specific 8.1 si Obiectivul specific 8.2 trebuie sa vizeze investitii in:
•    realizarea si/sau modernizarea retelelor electrice de transport:

  • lucrarile aferente realizarii / modernizarii liniilor electrice aeriene cu tensiune de linie nominala mai mare de 110 kV;
  • lucrarile aferente realizarii / modernizarii statiilor electrice cu tensiuni de functionare mai mari de 110 kV.

•    dezvoltarea/modernizarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale:

  • constructia unor noi conducte de transport gaze naturale de inalta presiune (inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente pentru vehicularea gazelor naturale);
  • constructia statiilor de comprimare / recomprimare

Alte activitati / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii retelelor de transport de energie electrica, in conformitate cu Obiectivul specific 8.1. si a retelelor de transport de gaze naturale, in conformitate cu Obiectivul specific 8.2., cu respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat.

In cadrul fiecarui proiect de investitii vor fi cuprinse activitati cu caracter general:
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
•    Informare si publicitate (obligatoriu);
•    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul Obiectivul specific 8.1, actiunea A, sunt:

  • Operatorul de transport si de sistem pentru energie electrica, conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, TRANSELECTRICA S.A.

Solicitantii eligibili in cadrul Obiectivul specific 8.2., actiunea B, sunt:

  • Operatorul de transport si de sistem pentru gaze naturale, conform Legii nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A.

Tipul investitiilor promovate in cadrul OS 8.1. si OS 8.2. nu vizeaza un grup tinta definit.

Valoarea proiectelor

Pentru proiectele finantate prin Obiectivele specifice 8.1 si 8.2. se asigura finantarea integrala a cheltuielilor eligibile, astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% buget de stat.

Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile

100% (85% FEDR + 15% buget de stat)

Contributia eligibila minima a beneficiarului

0%

Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata

85%

 

Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat)

15% 

 

In conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, aceasta structura de finantare mentionata se aplica necesarului de finantare (funding gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenta (non-funding gap) pana la incidenta totalului de costuri eligibile urmand a fi suportata de catre beneficiar. Rezultatele calculului necesarului de finantare de regasesc in sectiunea C.3 din cererea de finantare (Anexa 1). Calculul necesarului de finantare se va face cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat stabilite in Art. 48 din Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Solicitarile se vor primi in perioada  15.06.2016 – 30.06.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmand ca transmiterea prin MySMIS sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3.

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020. Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.