Se depun proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare

retea-termoficare.jpg

S-a deschis sesiunea de depunere de proiecte care fac posibila dezvoltarea, cu fonduri europene, a infrastructurii de termoficare.

Status: ACTIV
Depunere: 31.12.2017
Buget total: 373 milioane de euro

Obiectivele acestei finantari sunt reducerea pierderilor de agent termic pe retea – estimate la o treime din energia produsa, in Bucuresti – si un cost mai redus al Gigacaloriei.

Axa prioritara

Axa Prioritara 7 Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate, prin prioritatea de investitii Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor si prin OS 7.1 Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate si OS 7.2 Cresterea eficientei energetice in sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti vizeaza promovarea investitiilor in eficienta energetica a sectorului de termoficare in vederea reducerii pierderilor in retelele de transport si distributie a agentului termic.

 Actiunile sprijinite si activitati

1.3.1 Actiunile finantabile conform POIM

Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A.    Proiecte integrate de termoficare (noi si fazate)
A1.  Proiecte integrate de termoficare in cele 7 orase selectate (Botosani, Oradea, Iasi, Ramnicu Valcea, Bacau, Timisoara, Focsani) pentru continuarea investitiilor incepute in perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, in vederea asigurarii sustenabilitatii investitiilor initiale orientate spre imbunatatirea calitatii aerului si luand in considerare evolutiile in domeniul eficientei energetice la nivelul centrelor urbane.

Proiectele integrate vor contine urmatoarele tipuri de actiuni (conform POIM):
•    Modernizarea/extinderea retelelor termice primare si secundare din sistemele de alimentare cu energie termica, inclusiv a punctelor termice; extinderea retelei de transport si distributia va fi finantabila doar in contextul in care reteaua existenta a fost reabilitata, iar extinderea este justificata pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
•    Achizitionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei functionari a sistemelor de pompare a agentului termic;
•    Implementarea de Sisteme de Management (masurare, control si automatizare a SACET).

A2.    Proiect integrat fazat de termoficare (Bacau), care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Mediu si nefinalizate pana la finalul anului 2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a Comisiei Europene.

B.    Proiectele de termoficare integrate ale altor autoritati locale pot fi propuse si selectate spre finantare in conditii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, in functie de resursele financiare disponibile, in vederea cresterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scaderea costurilor aferente producerii si consumului de energie si luand in considerare evolutiile in domeniul eficientei energetice la nivelul centrelor urbane.

Aceasta actiune nu face obiectul prezentului ghid de finantare. Un apel dedicat pentru actiunea B va fi deschis, dupa caz, in functie de alocarile financiare disponibile.

Prin Obiectivul Specific 7.2. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

C.    Proiectul major de termoficare in municipiul Bucuresti

Proiectul integrat poate contine urmatoarele actiuni (conform POIM):
•    Optimizarea / reabilitarea / extinderea retelelor de transport si distributie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzator debitelor de agent termic vehiculate, in stransa corelare cu programele de reabilitare termica a cladirilor si efectelor de reducere a consumului de energie termica;
•    Zonarea si reconfigurarea (trasee si lungimi) a retelelor de transport si distributie al agentului termic;
•    Implementarea solutiei de realizare a retelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare si localizare a pierderilor, in scopul reducerii acestora;
•    Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor si a elementelor constructive;
•    Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor in domeniul energiei si eficientei energetice urmaresc reducerea pierderilor in sistemele de transport si distributie a energiei termice si implicit atat cresterea eficientei energetice, cat si reducerea emisiilor de carbon actionand complementar la nivel teritorial, ambele interventii realizandu-se prin reabilitarea retelelor termice de transport / distributie a agentului termic.

Finantarea investitiilor se bazeaza pe o lista predefinita de proiecte, reflectand portofoliul de proiecte dezvoltate de catre municipalitati in cele 7 orase selectate si municipiul Bucuresti pe baza investitiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor si/ sau a altor documente strategice relevante (ex: Strategia locala de termoficare, etc.).

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul Axei Prioritare 7, OS 7.1 si 7.2

A.    Proiecte integrate de termoficare (noi si fazate)

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul OS 7.1 vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative, in cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

 • Modernizarea/extinderea retelelor termice primare si secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termica prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care sa indeplineasca toate cerintele actuale privind pierderile de caldura si de fluid si care sa conduca la reducerea emisiilor de CO2; extinderea retelelor de transport si distributie a energiei termice va fi finantabila doar in contextul in care reteaua existenta a fost reabilitata integral, iar extinderea este justificata pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
 • Achizitionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei functionari a sistemelor de pompare a agentului termic;
 • Implementarea de Sisteme de Management Energetic (masurare, control si automatizare a SACET).

C.    Proiectul major de termoficare al Municipiul Bucuresti

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul OS 7.2 vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative, in cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

 • Optimizarea / reabilitarea / extinderea retelelor de transport si distributie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzator debitelor de agent termic vehiculate, in stransa corelare cu programele de reabilitare termica a cladirilor si efectelor de reducere a consumului de energie termica;
 • Zonarea si reconfigurarea (trasee si lungimi) retelelor de transport si distributie a agentului termic;
 • Implementarea tehnologiilor moderne, performante, care sa indeplineasca toate cerintele actuale privind pierderile de caldura si de fluid si care sa conduca la reducerea emisiilor de CO2, acolo unde este necesar;
 • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor si a elementelor constructive;
 • Implementarea/Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Tipuri de solicitanti

Tipurile de solicitanti eligibili in cadrul OS 7.1 si 7.2, corespunzatori tipurilor de actiuni A si C finantate sunt:

 • unitati administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin autoritatile publice locale din localitatile selectate (care au implementat proiecte in cadrul POS Mediu 2007-2013 in cadrul AP 3);
 • Municipiul Bucuresti.

Grupul tinta este reprezentat de populatia aflata in aria proiectelor.

Eligibilitate solicitantului

Solicitantii eligibili in cadrul OS 7.1., pe categoriile de actiuni finantate sunt:

A.    Pentru proiectele integrate de termoficare in cele 7 orase selectate, noi si fazate

 • Unitatile administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Autoritatile publice locale din localitatile selectate (care au implementat proiecte in cadrul POS Mediu 2007-2013 in cadrul AP 3).

Solicitantii eligibili in cadrul OS 7.2. pe categoriile de actiuni finantate sunt:

C.    Pentru proiectul major de termoficare in Municipiul Bucuresti.

Eligibilitatea proiectului

2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi

A1.    Proiecte integrate de termoficare in cele 7 orase selectate noi (Botosani, Oradea, Iasi, Ramnicu Valcea, Bacau, Timisoara, Focsani);

C.    Proiectul major de termoficare in Municipiul Bucuresti.

Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor. Daca proiectele depasesc 50 milioane euro in valoarea costurilor totale, proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depasesc acest  prag sunt proiecte non-majore.

Pentru proiecte diferite depuse de aceeasi autoritate, daca valoarea cumulata a acestora depaseste 50 milioane euro, proiectul trebuie notificat Comisiei Europene ca proiect major.

Ca regula generala, valoarea proiectelor din cadrul OS 7.1 si 7.2 a fost determinata dupa cum urmeaza:

 • Pentru proiectele integrate noi de termoficare, valoarea a fost estimata pe baza informatiilor din proiectele de asistenta tehnica care pregatesc studiile de fezabilitate/cererile de finantare pentru proiectele ce vor fi promovate spre finantare in cadrul POIM;
 • Pentru proiectul fazat este reprezentata de valoarea fazei a II-a;
 • Pentru proiectul major de termoficare al Municipiului Bucuresti, valoarea a fost calculata/ estimata din proiectul propus de catre Primaria Municipiului Bucuresti.

Solicitarile se vor primi in perioada 15.06.2016 – 31.12.2017.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmand ca transmiterea prin MySMIS sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3.

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020. Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.