Se depun proiectele pentru POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane varstnice

Persoanelor-Varstnice.jpg

S-a aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane varstnice, din cadrul POR, Axa prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, in cadrul POR 2014-2020.

Status: Activ
Depunere pana la: 29.08.2017
Buget: 26,79 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii

Acest apel de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, prioritatea de investitii 8.1. – ”Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, si anume, Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil ” persoane varstnice”.

In cadrul acestei axe prioritare, se vor finanta prin apeluri separate, proiecte de infrastructura de servicii de sanatate si proiecte de infrastructura de servicii sociale. Pentru infrastructura de servicii sociale se vor lansa mai multe apeluri, fiecare apel va viza un tip de infrastructura dupa categoriile de beneficiari finali, copii, persoane cu dizabilitati si respectiv persoane varstnice.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al acestui apel il reprezinta Obiectivul Specific 8.3. – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat persoanelor varstnice.

In intelesul prezentului document persoanele varstnice sunt persoanele care au implinit varsta de 65 de ani (in conformitate cu art 6 lit. b1 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale).

Regiunile eligibile

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru centrele sociale care sunt localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii. Pentru teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii va fi lansat un apel dedicat.

Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte

Rata cofinantarii FEDR: maxim 85 % din total valoare eligibila
Rata cofinantarii Buget de Stat: maxim 13 % din total valoare eligibila
Rata cofinantarii beneficiar: minim 2 % din total valoare eligibila

Valoarea eligibila minima si maxima a unui proiect

Valoarea eligibila a proiectului variaza in functie de obiectul acestuia, astfel:

• Pentru unitati de ingrijire la domiciliu, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 50.000 euro si 150.000 euro cu TVA.
• Pentru centre de zi, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA.
• Pentru cantine sociale, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.
• Pentru cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi si cantina sociala in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 900 000 euro cu TVA.
• Pentru centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila va fi cuprinsa intre 100 000 euro si 950 000 euro cu TVA.

Cursul de schimb: 1 EUR = 4.5172 RON.

Alocarea apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 26,79 milioane euro, din care 23,24 milioane euro FEDR si 3,55 milioane euro cofinantare din bugetul de stat.

Aceasta alocare este detaliata pe regiunile de dezvoltare regionala, astfel la cursul de schimb 1 EUR = 4.5172 RON (la data de 15 dec 2016).

tabel

Criterii de eligibilitate si selectie

Solicitantii de finantare pot fi:
A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public.
B. Entitati de drept privat :
• asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania
• unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*actualizata*)(**republicata**) privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor*), si constituite conform statutului de organizare si functionare al cultului respectiv. Statutele de organizare si functionare ale cultelor recunoscute in Romania se pot accesa pornind de la urmatoarea adresa: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult in parte, la sectiunea documente atasate.

C. Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate la punctele A si B.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului, dupa caz trebuie sa aiba personalitate juridica.
Nu exista restrictii cu privire la numarul partenerilor.
Liderul parteneriatului se va identifica clar in toate documentele aferente proiectului.

Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si are o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de constructii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general, cu exceptia superficiei.

Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal, inclusiv partenerul si/sau reprezentantul sau legal, daca este cazul, respecta toate conditiile prezentate in Declaratia de eligibilitate.

Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

1. Proiectul precum si activitatile sale se incadreaza in obiectivul specific corespunzator prioritatii de investitii 8.1 a POR
2. Nu sunt eligibile proiectele pentru investitii care au fost incheiate din punct de vedere fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare,
3. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (reabilitare/ extindere/ modernizare/dotare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
4. Valoarea maxima eligibila, respectiv valoarea minima eligibila se incadreaza in limitele financiare stabilite pentru acest obiectiv specific al prioritatii de investitii 8.1.
5. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31 decembrie 2023
6. Proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, gen si nediscriminarea.

Eligibilitatea cheltuielilor

  • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
  • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
  • Cheltuieli pentru investitia de baza
  • Alte cheltuieli
  • Cheltuieli de informare si publicitate
  • Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect
  • Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport (daca este cazul)

Cheltuieli neeligibile:

– cheltuieli pentru achizitia de teren cu sau fara constructii
– cheltuieli pentru achizitionarea consumabilelor;
– cheltuielile privind costuri administrative;
– cheltuielile de personal;
– cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
– cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect;
– contributia in natura;
– amortizarea;
– cheltuielile cu leasingul
– achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
– taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul.
– amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
– cheltuielile aferente activitatilor prevazute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;
– cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de prezentul ghid al solicitantului.

Depunere

Data si ora incepere depunere de proiecte: 28 februarie 2017, ora 12.00.

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 29 august 2017, ora 12.00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat
mai devreme.

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEDR si bugetul de stat
Sursa: ADR Centru

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.