Simplificarea procedurilor operationale de atragere a fondurilor europene

 

 

După cum prea bine cunoaştem, în perioada 2007-2013, României i-au fost alocate, prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune, aproximativ 20 miliarde EURO, iar prin intermediul Fondurilor pentru Agricultura şi Pescuit, peste 10 miliarde EURO.

 

 

 Potrivit unui comunicat oficial al Departamentului de Afaceri Europene (DAE, 21 august a.c.), pe parcursul anului 2009 dinamica etapelor administrative de evaluare şi aprobare a proiectelor a fost una pozitivă, faţă de situaţia similară a anului anterior. Numărul proiectelor aprobate a fost de peste 5 ori mai mare, iar numărul contractelor de finanţare semnate cu beneficiarii – a întrecut de 10 ori nivelul anului precedent. Plăţile către beneficiari au evoluat de la aproximativ 1% din alocare la sfîrşitul anului 2008, la aproximativ 7%, în anul 2009. Toate acestea în contextul în care abia luna trecută ţara noastră a reuşit să finalizeze obţinerea acreditării conformităţii pentru sistemele de management ale celor 7 autorităţi care gestionează Programe Operaţionale, finanţate din fonduri europene (ultimul fiind AMPOS-Transporturi, 20 august a.c.). Evident, temporizarea acestei suite de operaţiuni pentru atestarea capacităţii de gestionare a fondurilor structurale (termenul iniţial fiind cel tîrziu la data aderării) a afectat nivelul ratei de absorbţie. Motivul a fost acela că autoritatile române nu prezentau garanţii suficiente cu privire la utilizarea fondurilor comunitare, prin intermediul programelor finanţate din fonduri structurale, iar eventuala continuare a situaţiei ar fi făcut să derulăm exclusiv avansuri, generînd, pe total, o capacitate modestă de absorbţie. Dar faptul că ne-a fost atestată de către CE capacitatea instituţională în materie de gestionare a fondurilor comunitare nu reprezintă decît o precondiţie pentru atragerea respectivelor resurse. Rămîne să rezovăm şi problemele legate de: simplificarea procedurilor operaţionale (nu oricum, ci în cadrul convenit cu UE), standardizarea la nivelul Programelor Operaţionale, o mai bună informare a companiilor şi autorităţilor publice, în special la nivel local, precum şi consolidarea capacităţii administrative şi perfectionarea resurselor umane. De fapt, în această direcţie, încă de la începutul lui 2009, Guvernul României a decis înfiinţarea Grupului interministerial pentru gestionarea absorbţiei fondurilor comunitare, sub conducerea premierului. Scopul viza stabilirea unor măsuri concrete privind simplificarea mecanismelor de implementare şi eliminare a blocajelor şi întîrzierilor în absorbţie.

Pînă în prezent putem vorbi de următoarele realizări ale Grupului:

Majorarea plafonului maxim de acordare a prefinanţării către beneficiary, de la 15% la 20% (prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 29/2007, prin Ordinul MFP nr. 469/2009) şi, ulterior, de la 20% la 30%, prin Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009, aprobate prin Ordin MFP.

Promovarea OUG nr. 64/2009, ce are ca obiectiv general fluidizarea fluxurilor financiare în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi, implicit, creşterea gradului de absorbţie a acestora în România.

S-a flexibilizat criteriul de eligibilitate privind lipsa datoriilor la bugetele publice, în sensul luării în considerare a datoriilor nete (diferenţa între obligaţiile de plată şi volumul cererilor de compensare ale statului faţă de persoana juridică, ex. rambursarea de TVA).

S-a renunţat la solicitarea depunerii unor documente (ex. rezumatul proiectului).

S-a făcut precizarea distinctă şi clară în Ghidurile solicitanţilor a documentelor ce trebuie prezentate de solicitanţi în faza de contractare.

Tot în scopul accelerării procedurii de atragere a fondurilor europene s-a decis şi modificarea legii achiziţiilor publice pentru flexibilizarea acestei proceduri.

 

 

 

     Circumscris acestui ultim punct, amintim că a fost elaborată şi aprobată OUG nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, avînd ca scop general fluidizarea fluxurilor financiare în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi, implicit, creşterea gradului de absorbţie a acestora în România. De asemenea, a fost publicată OUG nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.