Un nou criteriu de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor de minimis

In M.Of. nr. 697 din data de 16 octombrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.188/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor.

Hotararea Guvernului nr. 1.164/2007 instituie o schema de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii, in baza careia pot fi acordate alocari specifice individuale intreprinderilor beneficiare.

Modificarile si completarile vizeaza urmatoarele aspecte:

– criteriile de eligibilitate;

– cheltuielile eligibile;

– procedura de acordare a alocarilor specifice individuale.

Criteriile de eligibilitate

Beneficiarii trebuie sa prezinte la momentul solicitarii ajutorului de minimis, pe langa un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate, si un studiu tehnico-economic in care se face dovada eficientei economice a intreprinderii si a investitiei, prin incadrarea in anumite limite ale urmatorilor indicatori:

– rata de solvabilitate generala (active totale/datorii totale) > 1,66;

– rentabilitatea cifrei de afaceri (100 x (profit net/cifra de afaceri)) >= 1%;

– rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente) >= 1,00″.

Studiul tehnico – economic trebuie sa cuprinda:

– date generale: denumirea obiectului investitiei, locatia realizarii investitiei, beneficiarul investitiei;

– descrierea intreprinderii si evolutia activitatii acesteia, incadrarea in indicatorii mentionati mai sus;

– prezentarea activitatii pentru care se solicita finantare si precizarea ponderii acesteia in totalul activitatilor intreprinderii;

– descrierea activelor ce urmeaza a fi achizitionate si justificarea importantei acestora in dezvoltarea activitatii intreprinderii;

– specificarea regimului juridic al dreptului asupra terenului pe care se va realiza investitia in active corporale referitoare la constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care se solicita finantare;

– specificarea regimului juridic al dreptului asupra constructiei cu scop industrial sau turistic pentru care se solicita modernizare, reabilitare sau extindere;

– valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ;

– durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor;

– evolutia situatiei financiare si a indicatorilor de performanta dupa implementarea proiectului (elementele principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere), plecand de la situatia financiara aprobata a ultimului exercitiu financiar;

– estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;

– alte elemente din care ar putea sa reiasa viabilitatea proiectului.

Cheltuielile eligibile

De asemenea, s-a abrogat prevederea legala potrivit careia erau considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Procedura de acordare a alocarilor specifice individuale

Nu in ultimul rand, s-au modificat urmatoarele formulare:

– Sectiunea B2 din Formularul nr. 1 la Procedura – “Cererea de acord de principiu pentru finantare”;

– Formularul A din cadrul Formularului nr. 2 la Procedura – “Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii”;

– Formularul nr. 3 la Procedura “Acord de principiu pentru finantare”;

– Sectiunea B din Formularul nr. 8 la Procedura – “Cererea de anulare totala sau partiala a finantarii pentru care exista Acord de principiu pentru finantare”.

Sursa: Redactia Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.