APDRP: Lista de intrebari frecvente privind PNDR!

APDRP, intrebari frecvente

1. La ce categorii de agenti economici, altii decat cei cu profil agricol, se face referire in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 125?

Agentii economici la care se face referire in Ghidul Solicitantului pentru Masura 125, in cadrul capitolului “Criterii de selectie”, reprezinta orice societate, institutie etc., altele decat cele cu activitatea in domeniul agricol.

2. Scrisoarea de Confort emisa de banca trebuie sa acopere valoarea totala a proiectului sau doar partea de cofinantare? Pentru care valoare din bugetul indicativ trebuie prezentata Scrisoarea de confort?

Scrisoarea de confort trebuie sa acopere partea de cofinantare, asigurand astfel minim contravaloarea cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de catre beneficiar (solicitant).

3. In cadrul Masurii 123 este eligibila achizitionarea exclusiv de active necorporale, mai exact a unor sisteme informatice de analiza economica si suport decizional in cadrul unei fabrici de conserve legume si fructe, fara a avea ca prioritate si alte investitii de modernizare a productiei de tipul activelor corporale?

Prin Masura 123 poate fi eligibila achizitionarea de software (“programe de calculator pana la concurenta valorii de piata a bunurilor” – conform art. 55 Investitii punct b din Regulamentul (CE) nr. 1175/2008 de modificare si corectare a Regulamentului (CE) 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat prin FEADR), daca deserveste strict fluxul tehnologic de productie propus prin proiect si este identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ.

4. In cazul unui proiect depus in cadrul Masurii 322 se poate lansa procedura de achizitie a lucrarilor de executie daca Proiectul Tehnic nu a fost elaborat si aprobat de catre APDRP?

Pentru a lansa procedura de achizitie a lucrarilor de executie este nevoie mai intai sa fie elaborat Proiectul Tehnic si sa fie aprobat de catre APDRP. De asemenea, va informam ca beneficiarul poate opta si pentru licitatia “la pachet”, adica simultan proiectarea impreuna cu executia.

5. In ce conditii se obtine punctaj in cadrul Criteriului de Selectie nr. 3 “Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat” privind activitatile mestesugaresti?

Activitatea mestesugareasca poate fi scorata daca proiectul prezinta exclusiv acest tip de activitate sau daca este prezentata ca activitate complementara a activitatii prioritare din proiect. Activitatea complementara este activitatea care are cod CAEN eligibil si care se desfasoara in scopul completarii, dezvoltarii / optimizarii activitatii initiale (prioritare prin proiect) si nu activitatilor din domenii diferite, care ar putea largi paleta de activitati a solicitantului, fara a completa / intregi activitatea prioritara prin proiect.

6. Sunt beneficiarul unui proiect de finantare nerambursabila prin Masura 112 si as vrea sa mai depun inca o cerere de finantare si pentru Masura 141. Mai pot face acest lucru?

Beneficiarul care are contractat cu APDRP un proiect depus in cadrul Masurii 112 si a carui exploatatie cuprinde o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 8 UDE, poate depune o Cerere de Finantare si in cadrul Masurii 141.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.