Situatia proiectelor depuse pentru a primi finantare din Regio – 10 mai 2011

ADR Sud Muntenia

De asemenea au fost semnate 127 contracte de finantare cu o valoare nerambursabila solicitata de 1.524.895.544,08 lei.

Situatia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se afla in diferite etape ale procesului de evaluare, este urmatoarea:

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere (buget 194 milioane de euro)

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: “Poli de crestere” (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Ploiesti si cinci cereri de finantare, din care: o cerere de finantare se afla in etapa de evaluare a conformitatii si eligibilitatii, doua cereri se afla in evaluare tehnica, o cerere se afla in precontractare si un contract a fost semnat.

Valoarea totala a asistentei nerambursabile solicitate este de aproximativ 25,90 milioane de euro.

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul “Poli de dezvoltare urbana” (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) al Municipiului Pitesti – impreuna cu 13 cereri de finantare, din care: doua cereri au fost retrase, doua contracte de finantare au fost semnate, doua sunt in evaluare tehnica, sapte proiecte sunt in precontractare.

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul “Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana, continand 35 de cereri de finantare.

Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana au fost respinse (sapte cereri de finantare), trei cereri de finantare au fost respinse, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana sunt in precontractare (14 cereri de finantare), patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana (11 contracte semnate) au primit finantare.

Valoarea totala a asistentei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro.

Nota: Termenul limita pana la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbana, Sub-domeniul “Centre urbane”, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale (buget 124,76 mil. euro)

Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv constructia /reabilitarea soselelor de centura

Pana in prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse si doua proiecte retrase de aplicanti. Valoarea totala solicitata prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro. Din cele 27 de proiecte ramase, noua proiecte sunt in rezerva, iar pentru 18 s-au semnat contractele de finantare.

*Nota: Toate cele 10 proiecte respinse si proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind in prezent fie in diferite etape ale procesului de evaluare, selectie si contractare, fie semnandu-se deja contractul de finantare.

Depunerea proiectelor in cadrul acestei axe a fost suspendata incepand cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de interventie:

Domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate – alocare regionala 24,21 milioane de euro

Au fost depuse 12 proiecte, din care noua proiecte sunt in rezerva si trei contracte au fost semnate. Valoarea totala a asistentei nerambursabile solicitata este de aproximativ 48,72 milioane de euro.

*Nota: Depunerea proiectelor in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost suspendata incepand cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regionala 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, sapte proiecte au fost retrase de aplicanti, 11 proiecte au fost respinse, trei proiecte se afla in etapa de evaluare a conformitatii si eligibilitatii, 8 proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, iar 27 de proiecte se afla in etapa precontractuala, valoarea asistentei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,97 milioane de euro.

*Nota: Depunerea proiectelor in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost suspendata incepand cu data de 28.03.2011, ora 12:00.

Domeniul major de interventie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta – alocare regionala 13,88 milioane de euro
Un proiect depus si contractat.

Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua – alocare regionala 39,73 mil. euro

Pana la termenul limita au fost depuse 100 de proiecte, din care: 32 de contracte de finantare sunt semnate, 63 de proiecte sunt in rezerva, iar cinci proiecte au fost respinse, asistenta nerambursabila solicitata pentru toate acestea fiind de aproximativ 101,86 milioane de euro.

*Nota: Depunerea proiectelor in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost suspendata incepand cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Axa prioritara 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala – alocare regionala 38,27 milioane de euro

S-au depus 21 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de catre aplicant, patru proiecte au fost respinse, doua contracte de finantare au fost semnate, un proiect se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, zece proiecte se afla in etapa precontractuala si un proiect se afla in rezerva. Asistenta financiara nerambursabila solicitata este de aproximativ 52,59 milioane de euro.

Domeniul major de interventie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati – alocare regionala 33,50 mil. euro
NICIUN PROIECT DEPUS.

Domeniul major de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor – alocare regionala 28,47 milioane de euro

In cadrul primului apel de proiecte cu termen limita de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finantare, in valoare totala de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenta financiara nerambursabila solicitata aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanti au renuntat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finantare.

In data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” iar cererile de finantare au putut fi depuse continuu, in conditiile precizate in ghid, incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 27,28 mil. euro.

In cadrul apelului de proiecte cu depunere continua au fost depuse 466 de proiecte, din care: 32 de proiecte au fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanti. In momentul de fata au fost semnate 17 contracte, 87 de proiecte se afla in etapa de contractare, 186 proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, 128 de proiecte sunt in rezerva, cu o valoare totala a asistentei financiare nerambursabile de aproximativ 73,35 milioane de euro, din care 22,63 mil. euro reprezinta valoarea solicitata de proiectele in rezerva.

*Nota: Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul Domeniului major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. S-a suspendat etapa de verificare preliminara a cererilor de finantare depuse in perioada 11 octombrie – 1 noiembrie 2010. Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AM POR asupra disponibilitatii fondurilor alocate regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

Axa prioritara 5: Dezvoltarea si promovarea turismului

Domeniul major de interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regionala 32,83 mil. euro.

Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, noua contracte de finantare au fost semnate, trei proiecte se afla in etapa precontractuala, iar 13 proiecte se afla in rezerva. Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro.

*Nota: Depunerea proiectelor in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost suspendata incepand cu data de 28.05.2010, ora 12:00.

Domeniul major de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice – alocarea regionala orientativa din FEDR este de 32,87 mil. euro (doua sesiuni de depunere de proiecte)

Pe data de 23 noiembrie 2009 a fost reluata depunerea de proiecte in conditiile unei alocari financiare regionale de de 22,177 mil. euro.

*Nota: Pe data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost suspendata.

Pana la termenele limita au fost depuse 32 de proiecte (13 pana la termenul limita de 19.12.2008 si 19 incepand cu 23.11.2009 pana la 25.02.2010 inclusiv), din care: 13 proiecte au fost respinse, patru proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, sase se afla in etapa precontractuala, doua proiecte au fost retrase, unul se afla in rezerva, iar pentru sase proiecte s-au semnat contractele de finantare.

Proiectele aflate in diferite stadii de evaluare si contractele semnate au o valoare totala a asistentei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 63,36 milioane de euro.

Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica – 150.355.934 de euro.

Pentru acest domeniu, alocarea financiara este distribuita la nivel national. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, Bucuresti, 010873, Director: Gabriela Elena BOSTANESCU, e-mail: gabriela.bostanescu[email protected], site www.turism.gov.ro.

Explicatie *Nota: Pentru axele prioritare/domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continua, suspendarea depunerii de cereri de finantare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza in momentul in care valoarea solicitata a contractelor de finantare incheiate si a cererilor de finantare aflate in proces de evaluare si selectie depaseste cu cu 50% valoarea totala alocata pe regiunea respectiva (suma intre alocarea FEDR si alocarea de la bugetul de stat, mai putin contributia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de interventie, in perioada de programare 2007 – 2013.

Anuntul de suspendare a depunerii cererilor de finantare se va publica cu minim 15 zile lucratoare inainte de data limita pana la care mai pot fi depuse cereri de finantare in cadrul acelui domeniu major de interventie, pentru una sau mai multe regiuni, dupa caz. Anuntul va mentiona data si ora pana la care se mai pot depune cereri de finantare in cadrul acelui domeniu major de interventie.

Sursa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.