Anunt privind posibilitatea acordarii de avansuri catre beneficiarii POP 2007 – 2013

leiIn conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completarile ulterioare art. 222 “(1) MADR, prin Directia generala pescuit – Autoritate de management pentru POP, acorda un avans pentru realizarea de investitii prin POP, astfel:

a) de pana la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru solicitantii care sunt institutii publice, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de catre Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit (AM POP) a partii de avans nejustificat de beneficiarul public inainte de ultima transa de plata;

b) de pana la 40% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate, potrivit legii, intr-o singura transa si se justifica pana la ultima transa de plata;

c) de pana la 100% din valoarea totala eligibila nerambursabila a transei de plata.

Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente transei de plata. Avansul se justifica, in termen de 7 zile, de catre beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.

(2) Plata avansului la beneficiarii privati trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

a) sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare inregistrate in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privati ai masurilor finantate prin POP sunt beneficiari ai garantiilor acordate de catre fondurile de garantare in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala si Programul operational pentru pescuit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 332/2013;

b) beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa avizarea favorabila de catre AM POP a procedurii de achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia;

c) sumele reprezentand avansuri acordate si nejustificate pana la termenul prevazut la alin. (1) vor fi recuperate de AM POP prin executarea scrisorilor de garantie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la randul sau le va transfera in contul de venituri ale bugetului de stat;

d) este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.”

Aceste prevederi legale au fost transpuse in Manualul de procedura pentru verificarile de management si autorizarea platilor M 06 – 08 – rev. 3.

Sursa: AM POP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.