Cerere de propuneri de proiecte – Programul de cercetare si dezvoltare pentru o viata activa si asistata AAL

batran.jpg

Asociatia Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizatie internationala fara scop lucrativ, structura responsabila cu punerea in aplicare a programului «Active and Assisted Living» si cu alocarea si monitorizarea contributiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2016.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 26.05.2016
Buget: 30.713.000 euro

Obiectiv general al programului :

Obiectivul AAL este de a spori calitatea vieṭii persoanelor in varsta ṣi de a consolida baza industriala in Europa, prin utilizarea tehnologiei informaṭiei ṣi comunicaṭiilor (TIC). Motivaṭia finanṭarii activitaṭilor de cercetare in acest domeniu este susṭinuta de modificarile demografice ṣi imbatranirea populaṭiei in Europa, fapt ce implica provocari, dar ṣi oportunitaṭi pentru cetaṭeni, sisteme sociale ṣi de sanatate, precum ṣi pentru industria ṣi piaṭa europeana.

Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se urmareste finantarea proiectelor care propun solutii de dezvoltare a unor modele sustenabile de ingrijire a populatiei in curs de imbatranire.

Pentru perioada 2014-2020, programul AAL este complementar programului «Orizont 2020», componenta Societal Challenge 1 (SC1), axa “Health, Demografic Change, and Wellbeing”, masura “Active and Healthy Ageing”.

Obiective specifice:

Scopul acestui apel pentru propuneri de proiecte este de a sprijini iniṭiativele de colaborare inovatoare, transnationale si multidisciplinare orientate clar spre piata si cu valoare adaugata pentru diferitele tipuri de utilizatori finali. O prioritate-cheie care sta la baza acestei provocari va fi de a reuni tehnologii si servicii pentru a crea solutii bazate pe TIC care raspund aspiratiilor si provocarilor pentru bunastarea persoanelor cu demenṭa ṣi comunitaṭile lor (familie, ingrijitori, comunitate locala, furnizori de servicii, sisteme de ingrijire, etc.).

Context: demenṭa este strict legata de varsta, in lume, la ora actuala, existand circa 47,5 milioane de persoane atinse de aceasta boala. Se estimeaza ca, in 2050, numarul acesta se va tripla. 1,55% din populaṭia Europei este atinsa de acest flagel, cu un potenṭial de dublare in urmatorii 20 de ani (8,7 milioane de europeni cu demenṭa in prezent). Cercetarile arata ca 70% din cei cu demenṭa traiesc la domiciliu, 30% dintre aceṣtia fiind singuri.

Tehonolgiile TIC ofera un potenṭial enorm pentru a sprijini nu numai bolnavii, ci ṣi familiile lor, ingrijitorii ṣi comunitaṭile locale. TIC pot, de altfel, sa joace un rol important in prevenire, detectare, intervenṭie ṣi auto-gestionare.

Beneficiari pentru Romania: (fiecare stat participant iṣi defineṣte tipul de parteneri eligibili): intreprinderi (in special IMM-uri), instituṭii sociale, de sanatate ṣi ingrijire, sectorul TIC, cerntre de cercetare ṣi universiṭaṭi, asociaṭii, autoritaṭi publice.

Eligibilitate: Austria, Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Canada si Elveṭia.

Buget/suma acordata pe proiect

Suma totala este de 30.713.000 €. Comisia Europeana contribuie cu pana la 13.949.000€, restul reprezinta contribuṭii ale statelor participante la program. Ratele de cofinanṭare sunt stabilite de fiecare stat participant.

Data de depunere: 26 mai 2016; (orele 17:00 la Bruxelles).

Informatii suplimentare: 

  • 250.000 € maximum din bugetul public, daca partenerul roman este lider de proiect, ṣi 200.000€, daca este participant la proiect;
  • consortiul participant trebuie sa fie compus din cel putin 3 organizatii independente eligibile (persoane juridice) din cel putin 3 state partenere diferite din cadrul Programului AAL;
  • consortiul trebuie sa includa cel putin un partener de afaceri eligibil;
  • consortiul trebuie sa includa cel putin o IMM, care poate fi partenerul de afaceri;
  • consortiul trebuie sa includa cel puṭin un utilizator final eligibil;
  • dimensiunea consortiului: 3 – 10 parteneri;
  • durata proiectului: 12 – 36 de luni;
  • engleza este limba folosita pentru depunerea aplicaṭiilor;
  • Punctul National de Contact are un rol foarte important in gestionarea finanṭarilor AAL si stabilirea criterilor nationale de eligibilitate. Potentialii parteneri sunt sfatuiti sa solicite informatii detaliate inainte de depunerea aplicatiei;
  • Pentru cererea 2016, Romania s-a angajat cu un buget de 1.000.000€.

Pentru acest proiect se cauta parteneri. Mai multe detalii aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului

Sursa: UNCJR
Finantator: Comisia Europeana si Gurvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.