Erasmus +: Cerere de propuneri – Cooperare pentru inovare si schimb de bune practice; Aliantele competentelor sectoriale

Erasmus_tasta.jpg

Comisia europeana a lansat cererea de propuneri – EACEA/04/2017 in cadrul programului Erasmus+ AC 2 – Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici; Aliantele competentelor sectoriale.

Status: ACTIV
Depunere pana la: 02.05.2017
Buget: 28 milioane euro

Obiective si descriere

Aliantele competentelor sectoriale vizeaza abordarea deficitelor in materie de competente prezente la nivelul unuia sau a mai multor profiluri profesionale dintr-un anumit sector. Acest demers presupune identificarea necesitatilor existente sau emergente de pe piata muncii specifice unui sector (cererea) si cresterea gradului de receptivitate a sistemelor de VET initial si continuu, la toate nivelurile, la nevoile pietei muncii (oferta). Pornind de la date faptice privind necesitatile in materie de competente, aliantele competentelor sectoriale sprijina conceperea si livrarea de continut de formare profesionala transnationala, precum si metodologii didactice si de formare pentru profiluri profesionale europene esentiale.

Aliantele competentelor sectoriale pentru cooperare sectoriala strategica in materie de competente identifica si dezvolta actiuni concrete care sa coreleze cererea si oferta de competente, pentru a sprijini strategia globala de crestere sectoriala.

Proiectele pot realiza aceste obiective inscriindu-se intr-unul dintre urmatoarele „loturi”:

Lotul 1 – Aliantele competentelor sectoriale pentru identificarea necesitatilor in materie de competente

Au ca scop identificarea si furnizarea de dovezi detaliate cu privire la nevoile in materie de competente si la lacunele dintr-un anumit sector economic. Acest lucru ar face posibila abordarea acestor lacune prin furnizarea de formare, fie ca este bazata pe VET, fie in orice alt sector al educatiei si formarii profesionale.

Identificarea si definirea nevoilor viitoare in materie de competente ar trebui sprijinite de studii asupra necesitatilor pietei fortei de munca in sector. Necesitatile in materie de competente ar trebui identificate pentru profilurile profesionale relevante ale sectorului, bazandu-se, in functie de disponibilitate, pe clasificarea europeana a aptitudinilor, competentelor, calificarilor si ocupatiilor (ESCO). Dupa caz, acestea ar trebui sa recurga la informatiile referitoare la competente culese de „Consiliile europene pentru competente sectoriale” si la studiile deja existente in materie de competente sectoriale, inclusiv la rezultatele precedentelor aliante ale competentelor sectoriale. Panorama competentelor in UE ofera o multitudine de informatii privind competentele, analize si studii privind profesiile (ocupatiile) si sectoarele: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.

Ar trebui organizata o colaborare intre actorii publici si privati de pe piata muncii (cum ar fi ministerele muncii, partenerii sociali, furnizorii de educatie si formare, entitatile responsabile cu culegerea de informatii de pe piata fortei de munca, intreprinderi, inclusiv IMM-uri, camere de comert, servicii publice si private de ocupare a fortei de munca si institute nationale de statistica), care sa identifice si sa anticipeze lipsurile si neconcordantele persistente in materie de competente la nivel sectorial, pentru un set de profiluri ocupationale. Este importanta exploatarea la maximum a sinergiilor cu alte initiative sectoriale.

Lotul 2 – Aliantele competentelor sectoriale pentru proiectarea si implementarea VET

Scopul lor este sa raspunda lacunelor si necesitatilor in materie de competente identificate intr-un anumit sector economic, prin elaborarea de programe de invatamant, precum si prin metodologii de asigurare a invatarii si formarii. Programele de invatamant si metodologiile de formare ar trebui sa includa o componenta puternica de invatare la locul de munca si sa incurajeze mobilitatea transnationala a cursantilor.

La implementarea programelor de educatie si formare profesionala sau elaborarea standardelor in materie de calificari, partenerii vor trebui sa interpreteze rezultatele de cercetare existente privind necesitatile in materie de competente specifice anumitor profesii, pe baza profilurilor profesionale, bazandu-se pe clasificarea ESCO, in masura in care este disponibila. Dupa caz, acestea ar trebui sa se bazeze pe informatiile referitoare la competente culese de „Consiliile europene pentru competente sectoriale” si pe studiile deja existente in materie de competente sectoriale, inclusiv rezultatele precedentelor aliante ale competentelor sectoriale. Panorama competentelor in UE ofera o multitudine de informatii privind competentele, de analize si studii privind profesiile (ocupatiile) si sectoarele: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.

Elaborarea si aplicarea programelor de invatamant profesional ar trebui sa urmeze urmatoarele principii: (i) asigurarea calitatii, inclusiv sisteme eficace de urmarire a cursantilor si bucle de feedback; (ii) programe scolare si calificari care sa fie orientate catre rezultate; (iii) caracterul modular in toate fazele acestora; (iv) includerea de perioade semnificative de invatare la locul de munca; (v) integrarea experientei internationale (mobilitatea cursantilor, precum si a profesorilor si formatorilor).

Partenerii aliantei ar trebui sa demonstreze in cadrul propunerii ce masuri vor lua in tarile si in sectorul vizat pentru recunoasterea formala a programelor de invatamant si a calificarilor noi sau adaptate si sub ce forma vor continua rezultatele proiectelor dupa incetarea finantarii UE. Se preconizeaza ca aliantele competentelor sectoriale vor realiza activitatile propuse intr-o maniera care sa maximizeze impactul asupra uneia sau a mai multor meserii conexe dintr-un sector dat.

Lotul 3 – Aliantele competentelor sectoriale pentru implementarea unei noi abordari strategice („plan”) pentru cooperare sectoriala in materie de competente

Planul de cooperare sectoriala in materie de competente reprezinta una dintre cele zece actiuni ale Noii agende pentru competente in Europa ( 1 ). Acesta urmareste sa imbunatateasca informatiile in materie de competente si sa ofere o strategie clara si instrumente care sa abordeze deficitele de competente in sectoare economice specifice. A fost deja experimentat in sase sectoare: automobile, aparare, tehnologie maritima, informatii geospatiale, textile-imbracaminte-pielarie- incaltaminte si turism.

Aliantele din cadrul lotului 3 vor sprijini punerea sa in aplicare prin elaborarea unor strategii pentru competente sectoriale. O strategie sectoriala trebuie sa conduca la un impact sistemic si structural asupra reducerii deficitului de competente, precum si la asigurarea calitatii si a nivelurilor de competente adecvate pentru a sprijini cresterea, inovarea si competitivitatea in sector. Aceasta trebuie sa includa un set clar de activitati, repere si realizari bine definite, in scopul de a corela cererea si oferta de competente pentru a sprijini strategia globala de crestere sectoriala.

Strategia privind competentele sectoriale va contribui la consolidarea rezervei de talente si va sprijini adaptarea fortei de munca la cerintele evolutiilor industriale si ale pietei in sector, contribuind astfel la competitivitatea sa pe termen lung. O atentie deosebita va fi acordata noilor evolutii tehnologice (de exemplu, tehnologia digitala si tehnologia generica esentiala).

Obiectivele lotului 1 (previziuni asupra cererii de competente) si ale lotului 2 (solutii la necesitatile in materie de competente identificate prin proiectarea si implementarea VET) trebuie sa fie incluse in strategia privind competentele sectoriale.

Partenerii sunt obligati sa infiinteze o alianta la nivelul UE pentru un sector de cooperare in materie de competente si pentru punerea in aplicare de actiuni concrete bazate pe cerere. Alianta va fi promovata de sector si va include si alte parti interesate, cum ar fi furnizori de educatie si formare, parteneri sociali, clustere si retele, institute de cercetare, organisme statistice, servicii de ocupare a fortei de munca si autoritati responsabile in materie de calificari profesionale (ori de cate ori este posibil).

Criterii de eligibilitate

Lotul 1:

Alianta competentelor sectoriale trebuie sa acopere cel putin 12 tari participante la program si sa includa cel putin 2 organizatii, dintre care cel putin una sa reprezinte sectorul si cel putin una sa reprezinte furnizorii de educatie si formare.

Organizatiile participante eligibile sunt:

— parteneri sociali nationali si/sau europeni;
— ministere ale muncii sau organisme conexe (agentii sau consilii);
— servicii publice sau private de ocupare a fortei de munca;
— institute de cercetare privind piata muncii, institute nationale de statistica;
— intreprinderi mici, mijlocii sau mari, publice sau private (inclusiv intreprinderi sociale);
— agentii pentru dezvoltare economica;
— camere de comert, de industrie sau de munca;
— asociatii sectoriale sau profesionale ale angajatorilor si angajatilor; camere de meserii;
— organizatii-umbrela sectoriale nationale sau europene;
— furnizori de educatie si formare la nivel local, regional sau national;
— institute de cercetare sectoriala;
— organisme care ofera orientare si consiliere profesionala si servicii de informare;
— autoritati publice responsabile cu educatia si formarea la nivel regional sau national.

Lotul 2:

Alianta competentelor sectoriale trebuie sa acopere cel putin 4 tari participante la program si sa includa cel putin 8 organizatii, dintre care cel putin 3 sa fie intreprinderi, reprezentanti ai industriei sau sectorului (de exemplu, camere sau organisme profesionale) si cel putin 3 sa fie furnizori de educatie si formare.

Organizatiile participante eligibile sunt:

— intreprinderi publice sau private (inclusiv intreprinderi sociale), in special cele cu departament propriu de formare, cele care ofera ucenicii si cele care ofera formare comuna (formare in colaborare);
— organizatii nationale sau ale UE care reprezinta sectorul, intreprinderi mici si mijlocii, organizatii sectoriale relevante;
— furnizori de VET publici sau privati, inclusiv centre de formare intre companii si institutii de invatamant superior care ofera VET;
— retele de furnizori de VET si organizatii europene sau nationale care le reprezinta;
— autoritati din domeniul educatiei si formarii de la nivel regional sau national si ministere;
— organizatii sau retele – la nivel national sau al UE – care reprezinta parteneri sociali, sectorul, organizatii sectoriale, profesii si parti interesate din domeniul educatiei si formarii, inclusiv organizatii de tineret;
— camere de comert, de industrie, de meserii sau de munca, precum si alte organisme intermediare;
— consilii pentru competente sectoriale;
— agentii de dezvoltare economica, organisme statistice si institute de cercetare;
— organisme culturale si/sau creative;
— organisme care ofera orientare si consiliere profesionala si servicii de informare si servicii de ocupare a fortei de munca;
— organisme de acreditare, certificare, recunoastere sau calificare (organisme cu „functie de reglementare”).

Lotul 3:

Alianta competentelor sectoriale trebuie sa acopere cel putin 6 tari participante la program si sa includa cel putin 12 organizatii, dintre care cel putin 5 sa fie intreprinderi, reprezentanti ai industriei sau sectorului (de exemplu, camere sau organisme profesionale) si cel putin 5 sa fie furnizori de educatie si formare.

Organizatiile participante eligibile sunt:

— intreprinderi publice sau private active in sectoarele-pilot selectate, in special cele cu departament propriu de formare, cele care ofera ucenicii si cele care ofera formare comuna (formare in colaborare);
— organizatii nationale sau ale UE care reprezinta sectorul, intreprinderi mici si mijlocii, organizatii sectoriale relevante;
— furnizori de educatie sau formare publici sau privati, inclusiv centre de formare si institutii de invatamant superior (si academii militare din sectorul apararii);
— retele de furnizori de educatie si formare si organizatii europene sau nationale care le reprezinta;
— autoritati responsabile cu educatia si formarea profesionala sau ocuparea fortei de munca, la nivel regional sau national, si ministerele conexe;
— organizatii sau retele – la nivel national sau al UE – care reprezinta parteneri sociali, industria, organizatii sectoriale, profesii si parti interesate din domeniul educatiei si formarii, inclusiv organizatii de tineret;
— camere de comert, de industrie, de munca si alte organisme intermediare sectoriale relevante;
— consilii pentru competente sectoriale;
— agentii de dezvoltare economica, organisme statistice si institute de cercetare;
— organisme care ofera orientare si consiliere profesionala si servicii de informare si servicii de ocupare a fortei de munca;
— organisme de acreditare, certificare, recunoastere sau calificare (organisme cu „functie de reglementare”);
— organisme care reprezinta autoritati relevante de la nivel regional si national.

Tarile eligibile sunt:

Tarile participante la programul Erasmus+:

— cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
— tari participante la program din afara UE: fosta Republica iugoslava a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Turcia.

Activitati eligibile

Propunerea vizeaza un set coerent si cuprinzator de activitati si rezultate descrise mai jos pentru fiecare lot si relevante pentru sectorul in cauza.

Pentru toate cele trei loturi, o atentie deosebita trebuie acordata competentelor digitale, intrucat acestea sunt din ce in ce mai importante in toate profilurile profesionale la nivelul pietei muncii in ansamblul sau. Acest lucru ar trebui efectuat in sinergie cu noua coalitie pentru competente si locuri de munca digitale si cu eforturile de promovare a competentelor pentru tehnologii generice esentiale (TGE). In plus, tranzitia catre o economie circulara trebuie sprijinita prin modificari aduse calificarilor si programelor de invatamant nationale, in scopul de a raspunde necesitatilor profesionale emergente reprezentate de „competentele ecologice”.

Lotul 1 – Aliantele competentelor sectoriale pentru identificarea necesitatilor in materie de competente

Definirea necesitatilor in materie de competente si formare intr-un sector economic specific:

— colectarea si interpretarea datelor factuale privind necesitatile in materie de competente pe piata fortei de munca intr-un anumit sector economic, inclusiv pe baza Panoramei competentelor (de exemplu, previziuni ale Cedefop in domeniul competentelor, diverse date de ancheta, constatari analitice) si, daca este cazul, pe baza activitatii Consiliilor europene pentru competente sectoriale sau a precedentelor aliante ale competentelor sectoriale;
— analizarea tendintelor si provocarilor care modeleaza sectorul si piata muncii, cu accent pe vectorii schimbarii, care pot influenta cererea si oferta de competente in sector (de exemplu, automatizare, demografie);
— pe baza activitatilor de mai sus, efectuarea unei evaluari detaliate a deficitelor, decalajelor si neconcordantelor actuale si anticipate in materie de competente in sector (atat competente specializate, cat si non-tehnice), precum si a necesitatii revizuirii profilurilor profesionale, indicand prioritatea cu care ar trebui abordate acestea, pe baza, intre altele, a impactului acestora asupra potentialului de crestere si de competitivitate in sector si asupra ocuparii fortei de munca (de exemplu, posibile pierderi de locuri de munca, posturi vacante greu de ocupat);
— analizarea impactului potential al acestor necesitati in materie de competente asupra cresterii si a ocuparii fortei de munca in sector;
— analizarea tendintelor majore care afecteaza sectoare strans legate intre ele, pentru a limita potentiale efecte de propagare;
— identificarea nevoilor in ceea ce priveste furnizarea de formare, pe baza profilurilor profesionale ale clasificarii ESCO, daca sunt disponibile;
— furnizarea tuturor datelor calitative si cantitative relevante la nivelul UE si/sau la nivel de tara privind competentele, ocuparea fortei de munca si performanta economica a sectorului, in format electronic, in format de date deschise legate, astfel incat acestea sa poata alimenta Panorama competentelor (http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en).

Lotul 2 – Aliantele competentelor sectoriale pentru proiectarea si implementarea VET

Elaborarea de programe de invatamant profesional sectoriale transnationale:

— pe baza necesitatilor in materie de competente identificate pentru anumite profiluri profesionale intr-un sector economic dat, identificarea si elaborarea programelor de invatamant VET sau a standardelor in materie de calificari (in conformitate cu CEC si pe baza ESCO), pentru a raspunde acestor necesitati;
— transpunerea necesitatilor in materie de competente in programe si/sau calificari VET modulare, inovatoare, orientate catre rezultatele invatarii (aplicand SECEFP pentru conceperea de calificari compuse din unitati de rezultate ale invatarii), pentru a facilita transparenta si comparabilitatea, tinand seama si de necesitatea validarii invatarii anterioare (de exemplu, invatarea non-formala sau informala);
— aplicarea unui sistem de management al calitatii in cazul noului continut al formarii, fie prin aplicarea principiilor EQAVET de asigurare a calitatii, fie prin utilizarea sistemelor de asigurare a calitatii deja existente, care, totusi, ar trebui aliniate la EQAVET;
— integrarea perioadelor de invatare la locul de munca in noul continut al formarii, incluzand oportunitati de a aplica cunostintele in situatii practice, concrete la locul de munca, precum si integrarea experientei de invatare transnationala ori de cate ori este posibil;
— proiectarea furnizarii VET concentrata atat pe competente specifice postului, cat si pe competente-cheie, pe competente non-tehnice si pe discipline STIM (stiinta, tehnologie, inginerie si matematica), oferind totodata oportunitati efective de a dobandi sau dezvolta aceste competente, mai ales in contexte de formare la locul de munca;
— promovarea calificarilor VET sectoriale relevante (inclusiv prin programe transnationale comune atribuite de catre mai multi furnizori de VET) si a unui acord de sprijin pentru recunoasterea lor, prin implementarea principiilor SECEFP, si corelarea calificarilor cu CNC si CEC, precum si cu alte instrumente si mecanisme europene relevante pentru sectorul in cauza; 
— cresterea gradului de recunoastere a calificarilor la nivel european si national in cadrul unui sector, prin promovarea si stabilirea de comun acord a calificarilor sectoriale, prin facilitarea certificarii transfrontaliere si consolidarea increderii reciproce, contribuind la intensificarea mobilitatii profesionale a cursantilor in sector;
— identificarea, documentarea si promovarea bunelor practici si a proiectelor de succes asociate competentelor sau calificarilor, precum si a celor care stimuleaza parteneriate multipartite, inclusiv cu parti interesate din alte sectoare sau din afara Europei, si formularea de propuneri detaliate pentru reproducerea sau amplificarea acestora, dupa caz;
— daca este cazul, asigurarea faptului ca rezultatele proiectului sunt disponibile in format de date deschise, astfel incat acestea sa poata fi integrate in Panorama competentelor si in ESCO.

Implementarea programelor de invatamant profesional:

— identificarea celor mai adecvate metodologii de implementare pentru programele scolare, utilizand abordari inovatoare de predare si invatare, precum si o utilizare strategica si integrata a TIC (de exemplu, invatare mixta, simulatoare etc.) si resurse educationale deschise (de exemplu, MOOC si VOOC);
— identificarea modalitatilor de implementare a unor metode de invatare si predare VET inovatoare care sa raspunda nevoilor grupurilor-tinta specifice ale cursantilor; si prin furnizarea de invatare la locul de munca;
— derularea de actiuni care sa faciliteze transferul intre generatii a cunostintelor din cadrul VET;
— descrierea modalitatilor prin care metodologiile si procedurile de evaluare pot incorpora toate formele de invatare, inclusiv invatarea la locul de munca, facilitand validarea aptitudinilor si competentelor dobandite inainte de formare;
— identificarea masurilor adecvate pentru monitorizarea cursantilor dupa finalizarea formarii, in scopul de a oferi „bucle de feedback”. Aceste sisteme de monitorizare si de feedback se pot baza pe informatii provenite de la intreprinderi, cursanti/angajati, precum si pe resursele de informare a publicului si pe informatiile furnizate de partile interesate de pe piata muncii;
— propunerea de masuri adecvate pentru recunoasterea formala a programelor de invatamant profesional si a calificarilor noi sau adaptate in tarile participante si in sectorul/sectoarele vizat(e);
— planificarea aplicarii progresive a rezultatelor proiectului care conduc la un impact sistemic.

Lotul 3 – Aliantele competentelor sectoriale pentru implementarea unei noi abordari strategice („plan”) pentru cooperare sectoriala in materie de competente

Aliantele competentelor sectoriale in cadrul acestui lot instituie o cooperare durabila pentru dezvoltarea de competente intre actorii-cheie dintr-un anumit sector, furnizorii de educatie si formare si autoritatile publice.

Aliantele elaboreaza o strategie pentru competente sectoriale in scopul de a sprijini obiectivele strategiei de crestere stabilite pentru respectivul sector. Aceasta strategie ar trebui sa fie prima realizare-cheie a proiectului, care sa identifice actiuni concrete si sa indice un set clar de activitati, repere si rezultate bine definite, pentru a sugera modalitati de corelare a cererii si ofertei de competente.

Strategia ar trebui sa detalieze modul in care tendintele majore, cum ar fi evolutiile globale, societale si tehnologice din sector, sunt susceptibile sa afecteze necesitatile in materie de competente si locuri de munca. Aceasta ar trebui sa descrie calendarul preconizat si sa acorde o atentie deosebita impactului tehnologiilor digitale si generice esentiale.

Aliantele din acest lot acopera activitatile lotului 1 (daca sunt adecvate pentru sector) si ale lotului 2. Mai exact, acestea acopera urmatoarele activitati:

— efectuarea unei evaluari detaliate a deficitelor, decalajelor si neconcordantelor actuale si anticipate in materie de competente in sector, precum si a necesitatii revizuirii profilurilor profesionale, indicand prioritatea cu care ar trebui abordate acestea, pe baza, intre altele, a impactului acestora asupra potentialului de crestere si de competitivitate in sector si asupra ocuparii fortei de munca (de exemplu, posibile pierderi de locuri de munca, posturi vacante greu de ocupat);
— elaborarea unei metodologii comune pentru evaluarea situatiei actuale si anticiparea nevoilor viitoare, precum si monitorizarea (anuala) a progresului si evolutiei la nivelul cererii si ofertei de competente pe baza unor scenarii de previziune credibile;
— identificarea profilurilor profesionale, care trebuie revizuite sau create, si a necesitatilor corespunzatoare in materie de competente, precum si a nivelului de competenta necesar, bazandu-se pe profilurile ocupationale ale ESCO si pe cadrele existente in materie de competente, in masura in care sunt disponibile; daca este cazul, poate fi avuta in vedere elaborarea unor cadre pentru competente sectoriale;
— identificarea, descrierea si indicarea prioritatilor pentru revizuirea sau stabilirea unor noi calificari pe baza profilurilor profesionale relevante;
— promovarea elaborarii unor solutii concrete pentru furnizarea de VET (inclusiv VET superior), precum si incurajarea parteneriatelor intre actorii din invatamant, cercetare si mediul de afaceri;
— dezvoltarea de solutii concrete pentru promovarea in Europa a mobilitatii studentilor, a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a stagiarilor absolventi de invatamant profesional in sector, valorificand instrumentele UE existente (de exemplu, Erasmus+, EURES, Drop’Pin, Alianta europeana pentru ucenicii);
— derularea de actiuni pentru a promova atractivitatea sectorului ca alegere in cariera, mai ales in randul tinerilor, urmarind totodata realizarea unui echilibru de gen in sector;
— proiectarea unui plan de actiune pe termen lung promovat de industrie pentru implementarea progresiva a rezultatelor de proiect dupa finalizarea proiectului. Acest plan se va baza pe parteneriate sustinute intre furnizorii de educatie si formare si actorii-cheie din industrie, la nivelul corespunzator. Acesta ar trebui sa includa identificarea structurilor de guvernanta corespunzatoare, precum si a planurilor de scalabilitate si viabilitate financiara. El ar trebui sa asigure, de asemenea, vizibilitatea totala si diseminarea la scara larga a activitatii Aliantei, inclusiv la nivelul politic national si al UE, si sa includa detalii cu privire la modul in care vor fi implementate actiunile la nivel national si/sau regional impreuna cu autoritatile guvernamentale si sectoriale relevante;

Planul de actiune va trebui sa indice totodata modul in care oportunitatile de finantare ale UE (de exemplu, fondurile structurale europene, Fondul european pentru investitii strategice, Erasmus+, COSME, programele sectoriale), precum si fondurile nationale si regionale, pot sprijini strategii in materie de competente. Ar trebui incluse aici strategiile de specializare inteligenta de la nivel national si regional. Modelele pot fi dezvoltate pe baza unor exemple de succes pentru a promova utilizarea dedicata a acestor finantari, inclusiv pentru cresterea nivelului de calificare a angajatilor;

— furnizarea tuturor datelor calitative si cantitative relevante la nivelul UE si/sau la nivel de tara, in conformitate cu formatul de date deschise legate.

Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

1. Relevanta proiectului (maximum 25 de puncte – prag minim: 13 puncte);
2. Calitatea conceperii si implementarii proiectului (maximum 30 de puncte – prag minim: 16 puncte);
3. Calitatea echipei care propune proiectul si a acordurilor de cooperare (maximum 25 de puncte – prag minim: 13 puncte);
4. Impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte – prag minim: 11 puncte.

Pragul minim pentru propunerile care urmeaza sa fie prezentate comitetului de evaluare este de 70 de puncte (din totalul de 100 de puncte).

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la 28 de milioane EUR (1 milion EUR pentru lotul 1, 3 milioane EUR pentru lotul 2 si 24 de milioane EUR pentru lotul 3).

Pentru lotul 1, valoarea fiecarei finantari va fi intre 330 000 si 500 000 EUR. Agentia preconizeaza ca va finanta aproximativ 3 propuneri.

Pentru lotul 2, valoarea fiecarei finantari va fi intre 700 000 si 1 000 000 EUR. Agentia preconizeaza ca va finanta aproximativ 4 propuneri.

Pentru lotul 3, valoarea fiecarei finantari va de maximum 4 000 000 EUR. Agentia preconizeaza ca va finanta aproximativ 6 propuneri. Poate fi selectata numai 1 propunere per sector pilot. Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul pentru depunerea candidaturilor

Candidaturile trebuie depuse pana la data de 2 mai 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

 

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Jurnalul European al UE

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website

Ghidul programului

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.