Ministerul Finantelor Publice face precizari privind acordarea ajutoarelor de minimis

euro_fuga.jpg

euro_fugaLa cererea Asociatiei Consultantilor din Romania (ACRAFE), Ministerul Finantelor Publice a facut o serie de precizari privind Schema de ajutor de minimis instituita conform HG 274/2013:

 • Potrivit pozitiei 2.1.8. din Ghidul solicitantului – Revizia 1, pretul unitar al fiecarui activ prezentat in planul de investitii se fundamenteaza pe baza ofertei de pret indicative, anexate la Cererea de acord pentru finantare, in cazul achizitiei de echipamente, a devizului general pe obiective si devizului obiectului, in cazul realizarii unei constructii si a raportului de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., in cazul achizitionarii unei constructii.

In cazul ofertei de pret in valuta echivalentul in lei al valorii activului prevazut in planul de investitii se determina folosind cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data intocmirii ofertei.

 • In Ghidul solicitantului – Revizia 1 la pozitia 2.1.1., se mentioneaza ca potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, plata ajutorului de minimis se face in perioada 2014 – 2016. In loc de “An I, An II …” se completeaza anul, respectiv anii calendaristici in care se efectueaza cheltuiala eligibila, conform planului de investitii si anul, respectiv anii calendaristici in care se solicita plata ajutorul de minimis corespunzator cheltuielilor eligibile efectuate.
 • Potrivit prevederilor  Cap. I art. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, locatia realizarii investitiei reprezinta sediul social sau unul din punctele de lucru ale intreprinderii, inregistrate la oficiul registrului comertului, unde se realizeaza investitia.
 • In Ghidul solicitantului – Revizia 1 la pozitia 2.1.15., se mentioneaza ca in cazul achizitionarii de active astfel cum sunt prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) – f), destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare, dovada detinerii unui drept real principal asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui contract de vanzare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevocabil sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, iar dovada detinerii unui drept de creanta asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui a unui contract de cesiune, concesiune, comodat sau locatiune; acestea trebuie sa fie valabile la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare si pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.
 • In Ghidul solicitantului – Revizia 1 la pozitia 2.1.9., se mentioneaza ca la momentul depunerii Cererii de acord pentru finantare, se va prezenta o singura oferta de pret indicativa care sa justifice valoarea activelor din planul de investitii pentru care se solicita ajutor de minimis.
 • Potrivit pozitiei 2.1.10. din Ghidul solicitantului – Revizia 1, in Studiul tehnico – economic se va prezenta evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei pe baza elementelor principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere, plecand de la situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat.
 • Proiectiile se refera la intreaga activitate a intreprinderii si includ ajutorul de minimis solicitat; proiectiile pornesc de la datele inregistrate in ultimul exercitiu financiar incheiat si se realizeaza pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investitii si pe urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei; proiectiile realizate trebuie sa fie realiste, in concordanta cu evolutia intreprinderii pana in prezent si viziunea privind cresterea performantelor economice.

In cazul intreprinderilor infiintate in anul inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, intreprinderilor care au reluat desfasurarea activitatii suspendate in anul inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum si intreprinderilor inactive in anul anterior si care desfasoara activitate economica in anul inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, proiectiile se vor realiza avand in vedere obiectivele stabilite de intreprindere.

Se analizeaza evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei si se stabileste viabilitatea proiectului de investitii.

 • Potrivit H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la Cap. II art. 4.
 • Urmare consultarii mediului de afaceri si a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere si de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finantare, Ministerul Finantelor Publice a publicat pe site-ul sau modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare in baza H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Prima sesiune de depunere se va derula in perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, in limita bugetului anual alocat schemei.
 • Potrivit art. 3 Cap. II din H.G nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile acestei hotarari se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.
 • Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investitiile in active corporale asa cum sunt mentionate la alin. (1) art. 2 Cap. II din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Finantare.ro este membru ACRAFE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.