POSCCE: 70 contracte pentru sprijinirea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

ADR_Sud_Est.jpg

ADR_Sud_EstAgentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 (POSCCE), a semnat in luna septembrie 70 de contracte de finantare nerambursabila cu beneficiari din cele 6 judete ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Beneficiarii sunt intreprinderi mici si mijlocii ale caror proiecte au fost selectate spre finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, Axa Prioritara 1 – Domeniul Major de Interventie 1.1 – Operatiunea 1.1.1 – Schema de finantare A2 “Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii”.

Valoarea totala eligibila a contractelor de finantare semnate in cursul lunii septembrie este de 87.133.325,32 lei, echivalentul a 19.622.413 Euro, din care 59.433.813,25 lei, echivalent a 13.384.487 Euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile (la cursul Inforeuro 1 Euro = 4,4405 lei).

Conform Acordului Cadru de delegare de atributii privind implementarea POSCCE la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, incheiat intre ADR SE, in calitate de Organism Intermediar POSCCE si Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POSCCE, au fost delegate repsonsabilitati privind operatiunile finantate in cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, dupa cum urmeaza:

  • 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii;
  • 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale;
  • 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare;
  • 1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor.

Activitatea de monitorizare si verificare a proiectelor

ADR SE a preluat de la AM POSCCE un numar de 133 de proiecte implementate de beneficiari din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu o valoare totala eligibila de 220.495.286,25 lei, din care 142.769.878,61 lei reprezinta valoarea finantarii nerambursabile (FEDR si Bugetul de Stat).

Din totalul de 133 proiecte, 128 reprezinta proiecte finalizate, aflate in etapa de monitorizare ex-post si 5 proiecte sunt in implementare.

In perioada iulie – septembrie 2013, ADR SE a avizat cereri de rambursare depuse de 11 beneficiari de finantare nerambursabila, in valoare totala de 11.922.736,65 lei, din care 10.494.430,04 lei reprezinta contributia FEDR si 1.428.298,99 lei reprezinta contributia nationala.

Pana la 30 septembrie 2013, sumele aprobate la plata de catre AM POSCCE, pentru un numar de 6 beneficiari de finantare nerambursabila, au fost in valoare de 5.203.620,13 lei, din care 4.690.110,37 lei reprezinta contributia FEDR si 513.509,76 lei reprezinta contributia nationala.

Activitatea de evaluare si selectie a proiectelor

In perioada aprilie – august 2013, ADR SE a desfasurat activitatea de evaluare a 202 cereri de finantare repartizate de catre AM POSCCE, depuse in cadrul Axei Prioritare 1 – Schema de finantare A2 “Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”, Apelul de proiecte nr. 4.

Mentionam ca proiectele de investitii propuse in cadrul acestor cereri de finantare sunt localizate in celelate 7 regiuni de dezvoltare, iar ADR SE a realizat doar activitatea de evaluare a acestora, activitatile de contractare, monitorizare si verificare a cheltuielilor urmand a fi realizate de AM POSCCE si celelalte ADR – uri din regiunile in care se vor implementa proiectele.

Din totalul de 202 cereri de finantare evaluate, 183 au fost declarate conforme din punct de vedere administrativ si eligibile, iar dintre acestea, 158 au fost admise urmare a evaluarii tehnice si financiare si au fost propuse spre finantare. Valoarea totala a proiectelor propuse spre finantare este de 256.056.987,10 lei, din care 132.860.262,89 lei reprezinta valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat.

Detalii suplimentare se pot obtine de la Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, persoana de contact: Cosmin Antohi, specialist in relatii publice, Tel.: 0339.732.416, Fax: 0339. 732.417, e-mail: cosmin.ant[email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.