Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Programul urmareste, prin acordarea de alocatii financiare nerambursabile, stimularea practicarii mestesugurilor si a meseriilor tipice micii industrii, care presupun un grad important de prelucrare manuala ca mijloc important de realizare a unor servicii si produse obtinute apeland la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizand tehnologii traditionale.

Obiectivele programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, denumit in continuare “Program”, il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor sau a altor organizatii, in special in localitatile rurale dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor obtinute de acestia, in special al celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale, precum si cresterea numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor, in toate zonele tarii.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului, persoanele juridice sau persoanele fizice care se incadreaza la data solicitarii in una din urmatoarele categorii:

 • sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei si in baza Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;
 • sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor, a breslelor, a produselor si serviciilor cu specific traditional inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului;
 • sunt persoane fizice sau asociatii familiale autorizate sa desfasoare activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului, conform Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

Agentii economici mentionati mai sus, dupa caz, pot beneficia de prevederile Programului, daca indeplinesc cumulativ, la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • au capital social integral privat;
 • realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane Euro, echivalent in RON, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane Euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans;
 • au cel putin 1 an de la infiintare la data depunerii solicitarii acordului de principiu pentru finantare, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la pct. 3.1, lit. c);
 • au ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor care pastreaza specificul executiei manuale (hand-made) si artizanat, prestarea serviciilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor sau au ca scop promovarea mestesugurilor, a meseriilor, a produselor si serviciilor cu specific traditional;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetele locale;
 • au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior;
 • au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile “Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.

Activitati eligibile

Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele activitati eligibile:

 • participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;
 • participari la targuri si expozitii, organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;
 • elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic, redactate in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;
 • realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;
 • achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrala, monitor, imprimanta simpla sau multifunctionala, precum si licenta sistemului de operare;
 • achizitionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, masini, necesare pentru desfasurarea activitatii (exceptand liniile tehnologice care nu mai permit pastrarea specificului executiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).
Conditii de finantare

Bugetul Programului pentru anul 2007 este de 1.500 mii lei impartit astfel:

 • 1.499.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
 • 1.000 lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie constand in cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordata beneficiarilor selectati pentru activitatile eligibile este egala cu echivalentul a 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca suma de 20.000 lei, pentru fiecare beneficiar.

Termene limita

Data limita de depunere a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare

este
1 octombrie 2007, in conditiile neepuizarii pana la aceasta data a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar in curs.

Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate, prevazute la pct. 5.2, vor fi transmise prin reprezentant, in plic sigilat, la sediul ANIMMC din strada Poterasi, nr.11, cod postal 040263, sector 4, Bucuresti, sau la sediile Oficiilor Teritoriale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie – OTIMMC (Lista sediilor OTIMMC se gaseste in Anexa nr.11 la prezenta procedura ), in conformitate cu opisul ce constituie Anexa nr. 10 la prezenta Procedura si vor fi inregistrate in Registrul unic electronic al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare; documentele inregistrate electronic la sediile OTIMMC vor fi expediate la ANIMMC in termen de 48 de ore de la data inregistrarii.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.