Programul national multianual pentru sustinerea accesului IMM la servicii de instruire si consultanta

Introducere

Bugetul acestui program a fost epuizat.

Programul urmareste:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea
  optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate
  de globalizarea pietelor si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
 • imbunatatirea performantelor economice si tehnice ale intreprinderilor,
  prin cresterea gradului de pregatire a personalului acestora si utilizarea
  serviciilor
  specializate de instruire si consultanta;
 • promovarea investitiilor in productie si servicii prin cresterea
  potentialului de accesare a surselor de finantare.

Obiectivele programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2006 – 2009 pentru
sustinerea accesului microintreprinderilor si intreprinderilor mici la servicii
de instruire si consultanta denumit in continuare Program, il constituie afirmarea
si valorificarea potentialului de productie si de servicii al microintreprinderilor
si intreprinderilor mici, prin instruirea personalului lor cu functii de decizie
si/sau de executie si facilitarea accesului acestora la servicii de consultanta,
pentru integrarea cu succes in Uniunea Europeana.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului
societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc cumulativ
la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii
  si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata
  prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an de la data infiintarii, in momentul depunerii cererii
  de acord de principiu pentru finantare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale;
 • au o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale care nu depasesc
  echivalentul in lei a 10 milioane de euro, conform ultimei situatii
  financiare aprobate (prin active totale se intelege active imobilizate
  plus active circulante
  plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 49, inclusiv;
 • au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe
  teritoriul Romaniei;
 • desfasoara activitati de productie bunuri si/sau prestari
  servicii.

Activitati eligibile

Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele
categorii de servicii:

 • instruirea personalului microintreprinderilor si intreprinderilor mici
  avand functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare:
  management (inclusiv
  managementul calitatii si managementul financiar), marketing, strategie
  si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor si in alte domenii
  prioritare pentru
  desfasurarea activitatii intreprinderii;
 • consultanta acordata microintreprinderilor si intreprinderilor mici
  eligibile, pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, studiilor
  de piata
  si de fezabilitate, consultanta in domeniul sistemelor de standardizare,
  certificare a calitatii, sanatatii si securitatii in munca si a mediului
  conform normelor
  Uniunii Europene.

Conditii de finantare

Sunt excluse de la finantare:

 • societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile
  de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori
  mobiliare, intreprinderile cu activitate principala de comert (cod CAEN
  50,
  51, 521-526, exceptie facand 502,), activitati de intermedieri financiare
  (cod CAEN 65, 66), activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod
  CAEN 67), activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta
  in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta
  pentru afaceri si management (cod CAEN 741), selectia si plasarea fortei
  de munca (cod CAEN 745);
 • societatile care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor
  pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), in cazul solicitarii de
  finantare pentru activitatea de la pct. 4. subpct. 4.1. litera d);
 • intreprinderile care au beneficiat de ajutor de stat in valoare de
  400.000 RON cumulat in ultimii trei ani sau care vor atinge acest
  prag in urma obtinerii
  alocatiei financiare nerambursabile prin acest Program.

Nu se incadreaza in prevederile Programului finantarea cursurilor postunivesitare,
cursurilor master, studiilor aprofundate.

Elaborarea planului de afaceri, a celui de marketing, precum si a studiului
de piata si a celui de fezabilitate este admisa la finantare numai in cazul
in care se va face dovada depunerii acestora la banca in vederea obtinerii
unei finantari.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordata beneficiarilor selectati
insumeaza 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv
T.V.A.), dar nu mai mult de 15 mii lei, pentru un beneficiar, fara sa depaseasca
plafoanele maxime prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiara
nerambursabila totala de maximum 15 mii lei in cadrul Programului, in conformitate
cu anexa nr. 1 la prezenta procedura.

Furnizorii de servicii de instruire si consultanta eligibili in cadrul Programului
sunt numai agentii economici care sunt inregistrati, au inregistrate in codul
CAEN activitati de consultanta si isi desfasoara activitatea in Romania.

Termene limita

Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare, completata, insotita de
documentele justificative, va fi transmisa prin posta sau prin curier pana
la data de 15 octombrie 2006 (in
conditiile neepuizarii bugetului alocat Programului pentru anul bugetar in
curs) la urmatoarea adresa:

Unitatea de implementare a Programului (UIP)

Program pentru sustinerea
accesului microintreprinderilor si intreprinderilor mici la servicii de
instruire si consultanta din cadrul ANIMMC

strada Poterasi, nr.11

cod postal 040263

sector 4, Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.