Programul de Vecinatate Romania – Bulgaria 2004 – 2006

Introducere

Vineri, 7 aprilie 2006, Ministerul Integrarii Europene a lansat solicitarea pentru propunerile de proiecte ce vor fi finantate prin acordarea de granturi in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria prin Fondul Comun al Proiectelor Mici (FCPM).

Obiectivele programului

In termeni generali FCPM va urmari:

 • dezvoltarea unei cooperari culturale intre regiunile vecine de o parte si de alta a granitei;
 • sprijinirea si cresterea numarului de intâlniri transfrontaliere a diferitelor grupuri ale populatiei, in special a tinerilor;
 • sustinerea activitatilor educationale pentru institutii si persoane implicate in dezvoltarea locala/regionala, in administratia locala si in organizatiile de interes public;
 • cresterea nivelului de constientizare publica in domeniul legaturilor de cooperare transfrontaliera si in procesul de integrare europeana;
 • incurajarea implicarii locale in Programul Phare CBC si sprijinirea actiunilor de scara mica care ar putea constitui baza pentru proiecte mai mari de cooperare transfrontaliera;
 • formarea si dezvoltarea de resurse specializate in institutiile locale si regionale implicate in dezvoltarea regionala, fundamentarea si implementarea proiectelor transfrontaliere in conformitate cu reglementarile si practica Uniunii Europene;
 • stimularea si sprijinirea crearii de structuri permanente intre organizatii locale si regionale din regiunea de granita in chestiune, in special organizatii având membrii din ambele parti ale granitei;
 • cresterea posibilitatii de atragere a turismului transfrontalier si dezvoltarea legaturilor dintre infrastructurile de suport a turismului de ambele parti ale granitei;
 • dezvoltarea si imbunatatirea cooperarii dintre comunitatile de o parte si de alta a granitei in vederea imbinarii dezvoltarii economice imbunatatite cu conditiile de viata si a unei legaturi continue. ;
Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie:

 • Sa fie organizatii non-profit si
 • Sa fie autoritati locale si regionale, asociatii ale autoritatilor locale si regionale, Euroregiuni, organizatii de sprijin a afacerilor cum ar fi Camerele de Comert, Industrie si Agricultura, asociatii profesionale, asociatii sindicale, Agentii de dezvoltare economica, Centre de Afaceri, Incubatoare de Afaceri, alte organizatii non-guvernamentale2, institutii educationale cum ar fi scoli, licee, universitati, centre de instruire profesionale, institutii de cercetare, etc.;
 • Sa aiba sediul in zona transfrontaliera eligibila a României. Pentru România sunt incluse ariile urmatoarelor judete: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta;
 • Sa fie localizat in cadrul regiunilor eligibile din Bulgaria NUTS III ( Vidin, Vratza, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Rousse, Silistra si Dobrich) la granita dintre România si Bulgaria sau sa fie o filiala inregistrata in unele din districtele eligibile ;
 • Birourile locale ale filialelor apartinând organizatiilor nationale care au un rol bine definit in regiunea de granita. Documentele ce dovedesc statutul reprezentantei locale trebuie atasate aplicatiei (Statute si/sau contractele de asociere, sau regulamentele de ordine interioara);
 • Sa fie direct responsabil de pregatirea si managementul actiunii (proiectului)si sa nu actioneze ca un intermediar;
 • Sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a asigura continuitatea existentei organizatiei pe perioada derularii proiectului si, daca este cazul, sa participe la finantarea acestuia;
 • Sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea lor de a gestiona activitatile corespunzatoare marimii proiectului pentru care este cerut sprijin financiar nerambursabil.

Aplicantii eligibili trebuie sa aiba cel putin un partener de partea cealalta a frontierei, care trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantul. O declaratie de parteneriat trebuie furnizata impreuna cu aplicatia.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile trebuie sa se inscrie in categoria proiectelelor de scara mica non-investitii "people to people" – dezvoltarea si intensificarea cooperarii intre regiuni vecine de o parte si de alta a granitei cu scopul de a imbunatati dezvoltarea comuna culturala, educationala si socio-economica, privind conditiile de viata si pastrarea unor legaturi permanente. Activitatile trebuie sa fie asociate cu urmatoarele domenii prioritare:

 • Dezvoltarea economica si cooperare, inclusiv turismul;
 • Dezvoltarea si cooperarea institutionala, studii de dezvoltare si planificare;
 • Dezvoltarea resurselor umane, cooperare culturala, democratie locala;
 • Protectia mediului, managementul resurselor de apa;
 • Cooperare in domeniul sanatatii;
 • Fluidizarea informatiei si cresterea constientizarii publice in cooperarea transfrontaliera;
 • Sport si petrecerea timpului liber.

In concordanta cu fisa proiectului, FCPM va sprijini actiuni de scara mica “people to people” având urmatoarele arii prioritare:

 • Schimburi culturale: acele schimburi culturale care exista deja si cele care sunt nou stabilite intre grupurile locale de ambele parti ale regiunii de granita. intâlnirile si schimburile dintre tineri; activitatile artistice si de sprijin reciproc; evenimente folclorice si actiuni similare cu accent pe stabilirea traditiilor si a cooperarii pe termen lung.
 • Democratie locala: Schemele de finantare vor sprijini crearea si intensificarea abilitatilor structurilor organizatorice din administratia publica locala si regionala si a altor elemente din societatea democratica (autaritati locale si regionale; asociatii ale autoritatilor locale si regionale; Euroregiuni; camere de comert; asociatii profesionale; sindicate; ONG-uri; scoli; colegii; universitati). Schimbul de experienta, vizite de lucru, pregatirea proiectelor si aspectele procedurale conexe vor fi sprijinite prin cursuri de training si informatii relevante. Proiectele comune pot de asemenea include elaborarea materialelor pentru cursuri la distanta s.a.m.d. Schimbul de know-how si experienta in educatie si sanatate, la diferite nivele, vor fi de asemenea sustinute.
 • Studii de planificare si dezvoltare: Proiectele care ofera o baza pentru planificare in cadrul regiunii de frontiera. Vor fi sustinute acele proiecte care creeaza preconditii pentru planificarea comuna in regiunea de frontiera, pentru realizarea cadrului programelor de cercetare comuna, pentru elaborarea strategiilor comune de dezvoltare regionala in zona de frontiera cu scopul de a defini in comun prioritatile de dezvoltare si asa mai departe. De asemenea sunt incluse dezvoltarea proiectelor aplicate si studiile de fezabilitate.
 • Dezvoltarea economica: Sprijin pentru proiectele mici concentrate pe rentabilizarea activitatilor economice, care intensifica baza economica a regiunii de frontiera. De exemplu propunerile pentru dezvoltarea intreprinderilor la scara mica, initiative de marketing, studii de piata, expozitii si evenimente publicitare si asa mai departe; crearea structurilor de cooperare transfrontaliera si parteneriate intre organizatiile ce sustin cele de mai sus.
 • Mediu: Proiecte focalizate pe problemele specifice de mediu ale regiunii respective, cum ar fi elaborarea de studii, evaluarea problemelor, training in domeniul protectiei mediului, si actiuni ce au ca scop cresterea constientizarii publice in domeniul mediului si asa mai departe.
 • Turism: FCPM va asigura finantarea unui sir de actiuni “soft” pentru dezvoltarea turismului: studii, planificare, masuri de intarire a capacitatii institutionale, programe de training specifice pentru IMM-uri si programe de training referitoare la dezvoltarea resurselor umane.

Actiunile propuse trebuie sa demonstreze un impact transfrontalier important si evident.

Conditii de finantare

Orice suma nerambursabila acordata sub acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele sume minime si maxime:

 • Suma minima: 10,000 EURO;
 • Suma maxima: 50,000 EURO.

Mai mult, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale actiunii (proiectului) Рvezi de asemenea 2.1.4 mai jos. Diferenta trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor eligibili ai acestuia, sau din alte surse, altele dec̢t cele provenind din bugetul Comisiei Europene sau Fondul European de Dezvoltare.

Co-finantarea minima pe care beneficiarii de grant si /sau partenerii lor trebuie sa o asigure va fi de 10 % din totalul costurilor eligibile ale actiunii (proiectului). Aceasta este solicitata pentru dovedirea implicarii locale si nu poate fi in natura. Suma care reprezinta co-finantarea trebuie sa fie disponibila, necesara pentru a putea duce la bun sfârsit actiunea (proiectul), specificata distinct in bugetul actiunii (proiectului), utilizata efectiv in timpul implementarii actiunii (proiectului) si inregistrata si identificabila in documentele fiscale ori conturile solicitantului si / sau ale partenerilor. Alte finantari din partea Comisiei Europene nu pot fi luate in consideratie drept contributie proprie.

Solicitantii trebuie sa actioneze in parteneriat cu alte organizatii din regiunea de granita dupa cum urmeaza:

 • Organizatiile solicitantului trebuie sa aiba cel putin un partener de proiect de partea cealalta a granitei. (adica: Vidin, Vratza, Montana, Velico Tarnovo, Pleven, Rousse, Silistra si Dobrich pe malul bulgaresc).
 • Organizatiile fara parteneri de cealalta parte a granitei nu vor fi deasemeni eligibile.

Actiunile trebuie sa se desfasoare in regiunea bilaterala de frontiera dintre România si Bulgaria, si anume in urmatoarele regiuni de nivel NUTS III (judete): Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta pe malul românesc si urmatoarele regiuni de nivel NUTS III (districte) : Vidin, Vratza, Montana, Velico Tarnovo, Pleven, Rousse, Silistra si Dobrich pe malul bulgaresc. Investitiile trebuie sa fie localizate in România.

Termene limita

Propunerile de proiecte trebuie trimise spre evaluare pina la data limita 7 iunie 2006, orele 16.00. la Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Calarasi.

Aplicatiile trebuie primite intr-un plic sigilat, prin posta recomandata, serviciu de curierat privat sau inmânate personal (aducatorului i se va elibera o confirmare de primire semnata si datata) la adresa indicata mai jos:

Adresa postala, pentru serviciu de curierat privat sau pentru depunere personala in Romania:

Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera

Str.1 Decembrie 1918, Nr.1

910019 Calarasi

jud Calarasi

Tel:0242-313 091

Fax:0242-313 092

E-mail: [email protected]

Aplicatiile trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

Finantator: Comisia Europeana
Sursa: Ministerul Integrarii Europene
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.