Finantare nerambursabila pentru proiectele care privesc dezvoltarea sistemului de colectare si reciclare a deseurilor de ambalaje PET postconsum

Introducere

Administratia Fondului de Mediu organizeaza licitatie deschisa pentru finantarea nerambursabila a proiectelor privind dezvoltarea sistemului de colectare si reciclare a deseurilor de ambalare PET postconsum.

Solicitanti eligibili

Ofertantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie autorizati pentru desfasurarea activitatii de reciclare a deseurilor de mase plastice, respectiv de colectare, conform legislatiei in vigoare;
  • sa nu aiba datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, la Fondul pentru mediu;
  • sa nu fie in dificultate economico-financiara conform ultimilor 2 exercitii financiare;
  • sa nu sponsorizeze activitati cu impact negativ asupra mediului;
  • sa fie proprietari sau sa detina contracte valabile de concesionare/administrare/inchiriere a imobilului unde se desfasoara activitatea de prelucrare a deseurilor de ambalaje PET postconsum;
  • sa prezinte documentele ce fac dovada proprietatii instalatiei de prelucrare sau sa aiba contract valabil de concesionare/inchiriere a instalatiei.

Activitati eligibile

Administratia Fondului pentru Mediu acorda finantare solicitantului numai pentru cantitatile de deseuri de ambalaje PET postconsum achizitionate incepand cu data intrarii in vigoare a contractului, cantitati pentru care se face dovada prelucrarii, transformarii prin reciclare in materie prima secundara si desfacerii acesteia pe piata interna si externa.

Conditii de finantare

In urma licitatiei, vor fi selectati ofertantii in ordine descrescatoare a punctajului obtinut, pana la limita valorii aprobate cu aceasta destinatie in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2006, respectiv 3.000.000 lei RON.

Administratia Fondului pentru Mediu va deconta in baza cererilor de tragere numai 25% din cantitatea de deseuri de ambalaje PET postconsum introdusa in productie.

Reciclatorul are obligatia virarii sumei de 0,4 lei RON//kg deseu ambalaj PET postconsum, exclusiv TVA, colectorului de la care a achizitionat deseurile de ambalaje, in termenele stabilite prin contractul de finantare incheiat cu AFM.

Cantitatile de deseuri PET postconsum ce urmeaza a fi finantate vor fi achizitionate prin licitatie publica.

Valoarea de 0,4 lei RON/kg deseu ambalaj PET, postconsum, exclusiv TVA, este valabila pana la data de 31.12.2006.

Termene limita

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunere: 10 iulie 2006, ora 14.00.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa:

Administratia Fondului pentru Mediu

Splaiul Independentei, nr. 294

Corp A, Sector 6

Bucuresti

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Website-ul programului [RO]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.