Invata o meserie

Bani pentru sprijinirea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi si studenti
“Invata o meserie”

Obiectivele programului

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:
• Sprijinirea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi si studenti;
• Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre scoli, universitati si intreprinderi;
• Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa;
• Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii;
• Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:
• Unitati de invatamant si institutii de invatamant superior din sistemul national de invatamant;
• Furnizori autorizati de FPC, publici si privati, care asigura pregatirea pentru personalul din intreprinderi cu atributii de tutori;
• Angajatori;
• Asociatii profesionale;
• Camere de comert si industrie;
• Organizatii sindicale;
• Organizatii patronale;
• ONG-uri cu activitate relevanta pentru domeniul in care se implementeaza proiectul;
• Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si structuri/ agentii/ organisme relevante, subordonate/ coordonate de catre acesta;
• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si structuri/ agentii/ organisme relevante, subordonate/coordonate de catre acesta;
• Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala;
• Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
• Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale;
• Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
• Institute de cercetare cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii (institutii sau ONG-uri care au in obiectul de activitate/ statutul propriu derularea unor activitati de cercetare/ investigare in educatiei si formarii profesionale si pietei muncii).

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:
A.1. Activitatile de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru elevi, prevazute in curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele si profilurile din sistemul national de educatie, care vor cuprinde interventii precum:
A.1.1. organizarea stagiilor de pregatire practica (identificarea agentilor economici/altor tipuri de institutii si organizatii care pot avea rol de parteneri de practica, negociere conditiilor de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de elevi,
repartizarea elevilor in grupe de practica, incheierea conventiilor de practica, etc.)
A.1.2. participarea elevilor la stagii de pregatire practica, desfasurate in Romania sau intr-un alt stat Membru al Uniunii Europene;
A.1.3. crearea/ tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a elevilor (fise de observare, caiete de practica, etc.);
A.1.4. achizitionarea de materiale suport pentru invatarea la locul de munca (carti, reviste de specialitate, brosuri, etc.), in limita a maxim 430 lei/elev/stagiu de pregatire practica pentru fiecare an scolar;
A.1.5. achizitionarea de materiale consumabile necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica;
A.1.6. achizitionarea de echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica in conditii adecvate de securitate;
A.1.7. evaluarea rezultatelor obtinute de elevi in cadrul stagiilor de pregatire practica;
A.1.8. formarea personalului din intreprinderi care este desemnat a indeplini atributiile de tutore pentru pregatirea practica a elevilor (activitatea se poate implementa numai ca masura de sprijin pentru derularea eficienta a stagiilor de pregatire practica a
elevilor);
A.1.9. parteneriat pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a elevilor;
A.1.10. schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a elevilor;
A.1.11. campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite elevilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;
A.1.12. campanii de constientizare avand drept scop promovarea unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru elevi.

A.2. Activitatile de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute ca obligatorii in planul de invatamant, care vor cuprinde interventii precum:
A.2.1. organizarea stagiilor de pregatire practica (identificarea agentilor economici/altor tipuri de institutii si organizatii care pot avea rol de parteneri de practica, negociere conditiilor de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, repartizarea studentilor in grupe de practica, incheierea conventiilor de practica, etc.);
A.2.2. participarea studentilor la stagii de pregatire practica (inclusiv stagii de practica pedagogica din cadrul programelor de formare initiala a viitoarelor cadre didactice), desfasurate in Romania sau intr-un alt stat Membru al Uniunii Europene;
A.2.3. crearea/ tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor (fise de observare, caiete de practica, etc.);
A.2.4. achizitionarea de materiale suport (carti, reviste de specialitate, brosuri, etc.) pentru invatarea la locul de munca, in limita a 1000 lei/student/stagiu pregatire practica pentru fiecare an academic;
A.2.5. achizitionarea de materiale consumabile necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica; achizitionarea de echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica in conditii adecvate de securitate;
A.2.6. evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica
A.2.7. formarea personalului din intreprinderi cu rol de tutori pentru pregatirea practica a studentilor (activitatea se poate implementa numai ca masura de sprijin pentru derularea eficienta a stagiilor de pregatire practica a studentilor);
A.2.8. parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti;
A.2.9. schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a studentilor;
A.2.10. campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;
A.2.11. campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru studenti.

A.3. Activitatile de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor si studentilor, care vor cuprinde interventii precum:
A.3.1. elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a elevilor si/sau studentilor;
A.3.2. activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in cadrul orelor din planul obligatoriu de invatamant, de catre alte persoane decat cele incadrate de sistemul de invatamant in acest scop;
A.3.3. activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, care permit o decizie informata a elevilor si studentilor privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca.

A.4. Monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor de invatamant preuniversitar si universitar, pe baza metodologiilor-cadru recomandate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar si, respectiv, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior.
A.4.1. constituirea bazei de date cu informatii privind absolventii;
A.4.2. realizarea anchetei de teren pe baza de chestionar in randul absolventilor;
A.4.3. colectarea si prelucrarea datelor privind insertia socio-profesionala a absolventilor;
A.4.4. realizarea raportului de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor;
A.4.5. valorificarea rezultatelor analizei insertiei socio-profesionale a absolventilor.

A.5. Activitatile de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare si revizuire a componentei locale a curriculum-ului (curriculum in dezvoltare locala – CDL), care vor cuprinde interventii precum:
A.5.1. investigarea nevoilor pietei locale a muncii, destinata exclusiv elaborarii/ revizuirii CDL;
A.5.2. elaborarea/ revizuirea CDL;
A.5.3. avizarea CDL in cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social;
A.5.4. elaborarea materialelor de predare/ invatare/ evaluare necesare implementarii CDL.

A.6. Campanii de informare/constientizare/ mediatizare care vizeaza:
A.6.1. popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev/student la acela de angajat;
A.6.2. constientizarea nevoii de pregatire practica la locul de munca in vederea adaptarii viitorilor absolventi de invatamant preuniversitar si superior la cerintele pietei muncii.

A.7. Activitatile inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa, cuprinzand interventii, ca de exemplu:
A.7.1. dezvoltarea si implementarea metodelor interactive de invatare firma de exercitiu/ intreprinderea simulata:
A.7.1.1. elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la firmele de exercitiu/ intreprinderile simulate;
A.7.1.2. organizarea si functionarea firmelor de exercitiu, in special pentru acele domenii de pregatire profesionala in care curriculum-ul obligatoriu nu prevede aceasta activitate;
A.7.1.3. organizarea si functionarea intreprinderilor simulate;
A.7.1.4. participarea elevilor si studentilor la activitati ale firmelor de exercitiu/ intreprinderilor simulate organizate la nivel local, (multi)regional, national si european;
A.7.1.5. parteneriate pentru promovarea firmelor de exercitiu si a intreprinderilor simulate;
A.7.1.6. campanii de promovare a metodelor de invatare firma de exercitiu/ intreprinderea simulata.
A.7.2. alte tipuri de activitati inovatoare.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este echivalentul in lei a 2.228.845 euro, respectiv 9.437.819 lei.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:
• minim 211.720,00 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
• maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Termene limita

Termenul-limita de transmitere on-line a cererilor de finantare prin sistemul informatic ActionWeb, prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, este 10/12/2010, ora 17.00!

IMPORTANT: Fondurile alocate acestei linii de finantare au fost epuizate.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: CNDIPT
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.