Programul national de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a IMM

Introducere

ANIMMC este administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizeaza prin intermediul Bancii Comerciale Carpatica.

Obiectivele programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002 – 2006 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Program, il constituie sustinerea investitiilor realizate de intreprinderile nou-infiintate, precum si de intreprinderile mici si mijlocii (IMM) in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • isi desfasoara activitatea in Romania;
 • au capital social integral privat;
 • si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
 • nu au credite restante;
 • nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege;
 • nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. anterioara;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in RON, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate (prin active totale se inteleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati de pana la 249, inclusiv;
 • indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute de normele specifice de creditare ale bancii, pentru a obtine creditul asociat.
Activitati eligibile

AFN poate fi utilizata pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport de marfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru constructia, reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii. Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri care sunt noi (nu second-hand).

Conditii de finantare

AFN poate fi acordata unui beneficiar eligibil dupa cum urmeaza:

 • nu poate depasi echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, conform subpct. 4.2 si 4.3, exclusiv taxa pe valoarea adaugata si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;
 • nu poate depasi echivalentul în RON a 50.000 euro, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, conform subpct. 4.4 si 4.5, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii.

Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investitii.

Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minim 15% din valoarea proiectului de investitii, in natura sau in numerar.

Termene limita

Dosarelor se vor depune in perioada 31.07.2006 – 25.08.2006, intre orele 8.30-16.30

Solicitantul va depune plicul, personal sau prin posta, (cu cele doua plicuri: ACTE SOLICITATE DE ANIMMC si ACTE SOLICITATE DE BANCA COMERCIALA CARPATICA SA), pe care este specificat:

PENTRU COMITETUL DE EVALUARE AL PROGRAMULUI DE INVESTITII, la sediul ANIMMC

Str. Poterasi nr. 11, sector 4

Cod postal 040263

Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.