Programul de stimulare a cercetarii, dezvoltarii si inovarii – IMPACT

Introducere

Programul IMPACT destinat pregatirii proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare care vor fi propuse spre finantare din fondurile structurale, in scopul intaririi capacitatii de absorbtie a acestor fonduri.

Programul stimuleaza dezvoltarea de propuneri de proiecte viabile de cercetare-dezvoltare si inovare, care vor raspunde obiectivelor Strategiei Lisabona a Uniunii Europene si vor contribui la intarirea procesului de convergenta si la reducerea disparitatilor regionale, in scopul asigurarii absorbtiei fondurilor structurale alocate componentelor de cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare.

Obiectivele programului

Obiectivele generale ale acestui program sunt:

 • asigurarea conditiilor necesare pentru implementarea Programului Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice prin cercetare-dezvoltare si inovare, pentru care Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica a fost desemnata organism intermediar;
 • consolidarea si extinderea parteneriatelor in procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru Programul Operational Sectorial destinat Cresterii Competitivitatii Economice prin cercetare-dezvoltare si inovare, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.

Obiective specifice ale acestuia sunt:

 • identificarea perspectivelor de dezvoltare economica, tehnologica si de inovare a agentilor economici si/sau a domeniilor lor de activitate economico-sociala, la nivel local/regional si national pentru a deveni competitivi pe plan international;
 • identificarea de noi oportunitati de afaceri, de beneficiari si de piete pentru produsele si serviciile rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • identificarea si dezvoltarea de clustere, definite ca grupari intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii competitivitatii economice a agentilor economici;
 • identificarea perspectivelor de dezvoltare a domeniilor stiintifice, a unitatilor si institutiilor de drept public si privat, in contextul integrarii cercetarii stiintifice romanesti in Aria Europeana a Cercetarii;
 • evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor care se vor realiza prin cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul Programului Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice.
Solicitanti eligibili

La programul Impact pot depune solicitari de finantare toate persoanele juridice romane, legal constituite, care indeplinesc conditiile de eligibilitate in conformitate cu prevederile OG57/2002, aprobata prin Legea 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la programul IMPACT unitati si institutii din urmatoarele categorii:

1. Unitati de drept public, cu personalitate juridica, cuprinse in sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national:

 • institute nationale de cercetare-dezvoltare;
 • institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
 • institutii de invatamant superior acreditate sau structuri ale acestora.

2. Unitati si institutii de drept public:

 • institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale;
 • centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
 • alte institutii publice sau structuri ale acestora care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

3. Unitati si institutii de drept privat:

 • unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale;
 • societati comerciale, precum si structuri ale acestora, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;
 • institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora;
 • organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate si cercetarea- dezvoltarea.

4. Agenti economici pentru proiecte de valorificare, transfer tehnologic si inovare, in conditiile legii.

Activitati eligibile

Programul IMPACT cuprinde urmatoarele tipuri de proiecte:

 • proiecte prin care se vor finanta studii de fezabilitate sau componente ale acestora destinate pregatirii unor aplicatii tip proiect de investitii pentru infrastructura de cercetare-dezvoltare si infrastructura de inovare si transfer tehnologic;
 • proiecte prin care se va oferi consultanta de specialitate pentru realizarea unor documente necesare pregatirii aplicatiilor tip proiecte de cercetare-dezvoltare si de inovare in scopul fundamentarii contributiei acestor proiecte la cresterea competitivitatii economice. Aceste documente pot fi: plan de afaceri, studii de piata, studii de impact, etc.

Categoriile de activitati care pot fi finantate in cadrul programului sunt urmatoarele:

 • Activitati de consultanta de specialitate oferite de consultanti selectionati de autoritatea contractanta pentru expertizarea si evaluarea independenta a aspectelor tehnice si economice cat si a evaluarii impactului stiintific la nivel national si/sau european pentru sustinerea unor proiecte de lucrari de investitii in cercetare si inovare sau/si a procurarii unor echipamente de inalt nivel stiintific;
 • Activitati de consultanta de specialitate oferite de consultanti selectionati de autoritatea contractanta in sprijinul fundamentarii finantarii unor proiecte de cercetare dezvoltare realizate cu echipe comune formate din institutii de CDI si agenti economici ale caror rezultate se vor aplica in economie;
 • Activitati de consultanta de specialitate, oferite de consultanti selectionati de autoritatea contractanta, pentru fundamentarea finantarii unor proiecte de inovare propuse din partea agentilor economici care aplica sau achizitioneaza rezultatele si activitatilor de cercetare – dezvoltare, reprezentand proiecte de valorificare si transferul tehnologic al acestora catre economie;
 • Activitati de asistenta tehnica oferite de echipele de consultanta pentru completarea intr-un mod profesional a anumitor sectiuni din aplicatia pentru POS-CCE/CDI.
Conditii de finantare

Programul IMPACT se deruleaza in perioada 2006 – 2010.

Bugetul Programului IMPACT se repartizeaza astfel:

 • minimum 95% din bugetul programului se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru proiectele selectate pentru realizarea obiectivelor;
 • maximum 5% din bugetul programului se aloca pentru conducerea programului.

Durata unui proiect este de la 1 luna la maximum 3 luni. Durata contractelor ce se vor incheia cu furnizorii de servicii nu poate depasi 4 luni.

Sprijinul financiar acordat de la bugetul programului pentru un proiect din categoria A va fi de maximum 100.000 lei, iar pentru proiectele din categoria B de maximum 40.000 lei. in mod exceptional, in cazul unor proiecte de infrastructura de dimensiuni mari pentru institutiile publice sau al unor proiecte de mare anvergura, plafoanele mentionate pot fi depasite.

Indicativ, bugetul unui proiect de categoria A nu poate depasi 1% din valoarea investitiei avute in vedere pentru finantare din fonduri structurale.

Proiectele pot fi finantate de la bugetul de stat, pana la o cota maxima de 100% pentru toate activitatile.

Conducerea Programului IMPACT se exercita de Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, organizat la nivel de directie generala. prin OI pentru POS “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Bugetul programului este aprobat anual, cu aceasta destinatie, prin legea bugetului de stat.

Propunerile de proiecte vor fi listate si vor fi finantate in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

Termene limita

Termenul limita de depunere a ofertelor pentru beneficiarii de proiecte este 31.08.2006.

Cererea de finantare IMPACT va fi transmisa electronic, prin inregistrare pe pagina http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=28 INREGISTRARE PROPUNERI BENEFICIARI. Inregistrarea electronica este permisa incepand cu data de 15 august 2006.

Numai daca inregistrarea electronica a propunerii esueaza in mod repetat, cererea de finantare IMPACT in format electronic (fisier doc sau pdf) poate fi transmisa si pe e-mail pe adresa [email protected].

Documentele insotitoare se depun pe suport hartie, conform unei programari ce se va comunica ulterior inregistrarii cererii de finantare, prin curier la:

Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica

Str. Mendeleev nr.21-25, CP 010362, sector 1

Bucuresti

Documentele insotitoare ce se vor transmite pe suport hartie trebuie sa fie ambalate intr-un singur exemplar intr-un pachet inchis si sigiliat. Pe pachet se vor scrie:

In atentia Directiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

“Programul IMPACT”;

“Competitia pentru selectarea beneficiarilor de proiecte”;

Tipul proiectului (A sau B)

Numarul de inregistrare electronica a cererii de finantare IMPACT.

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
• Website-ul programului: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/c_184/c_18420070807ro00090010.pdf [RO]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.