Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe
profitul reinvestit, denumit in continuare Programul, il constituie cresterea
competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii prin alocarea
de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit,
realizandu-se astfel o mai buna consolidare a capitalului autohton in perspectiva
integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a competitiei la care vor fi supuse
aceste societati pe piata unica.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului agentii economici, astfel cum sunt
definiti in art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Agentii economici pot beneficia de prevederile Programului, daca indeplinesc
cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social integral privat;

b) indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004 , de Regulamentul
privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare
prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, si de Instructiunile privind incadrarea unei intreprinderi
in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, puse in aplicare prin Ordinul
presedintelui Consiliului Concurentei nr. 57/2005, pentru a fi intreprinderi
mici si mijlocii;

c) si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor,
impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru accidente de
munca si boli profesionale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;

d) nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate
de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se
afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege;

e) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre
situatiile prevazute la lit. d);

f) au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilant pozitiv si au
reinvestit in tot sau in parte profitul;

g) nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activul respectiv.

Activitati eligibile

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc fonduri in limita impozitului
aferent profitului pe care societatea l-a investit ( de exemplu: profitul unei
societati la sfarsitul anului 2004 este de 10 milioane lei. Din acest profit
societatea investeste 5 milioane lei. Valoarea ajutorului de stat este in acest
caz 5.000.000 lei x 25% = 1.250.000 lei. Daca societatea ar fi investit intregul
profit realizat, de 10 milioane lei, atunci ar fi putut beneficia de un ajutor
de stat in valoare maxima de 10.000.000 lei x 25% = 2.500.000 lei), dar nu
mai mult de 2 miliarde lei pentru fiecare beneficiar.

Conditii de finantare
Nu beneficiaza de prevederile Programului agentii economici care desfasoara
activitati legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevazute
in anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile
mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei
nr. 55/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul alocat Programului, pentru anul bugetar 2005 este de 245 miliarde
de lei.

Beneficiarii fondurilor alocate prin Program sunt obligati sa asigure din surse
proprii, care nu sunt atinse de ajutor de stat, minimum 25% din costurile eligibile
aferente investitiei.

Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de
investitii in active corporale (echipamente tehnologice, respectiv masini,
unelte si instalatii, precum si pentru computerele si echipamentele periferice
ale acestora) si necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de
comert sau de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea ori
producerea programelor informatice) prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b)
si alin. (10) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finantare
decat profitul brut, cum sunt: credite, imprumuturi nerambursabile sau civile.

Fondurile vor fi alocate in anul 2005 in limita sumelor platite pentru impozitul
aferent profitului pe care societatea l-a reinvestit in activele mentionate
achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004 si puse in functiune pana la sfarsitul
anului 2004 .

In cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si
instalatiilor, precum si al computerelor si echipamentelor periferice ale acestora,
ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi, introduse pe
piata si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile
si pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr.
571/2003.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele corporale si necorporale achizitionate
in sistem de leasing si pentru activele corporale second hand.

Agentii economici beneficiari ai fondurilor alocate conform acestui Program
se angajeaza sa mentina investitia pentru care au primit fonduri pentru o perioada
de minimum 5 ani, in caz contrar fiind obligati sa restituie fondurile alocate.

Intensitatea bruta a ajutorului de stat nu poate depasi pragul pentru ajutor
de stat regional cu mai mult de 15% procentul brut, cu conditia ca intensitatea neta a ajutorului de stat sa nu depaseasca 75% .

Termene limita

Data limita
de depunere a Formularului 31 decembrie 2005,
la finele anului bugetar in curs.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.