POR – Programul Operational Regional

actualizat februarie 2015

POR finanteaza:

– reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;
– dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);
– reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.

CINE poate obtine finantare prin POR:

– intreprinderi mici si mijlocii;
– autoritatile publice locale;
– unitatile sanitare si de asistenta sociala;
– organizatiile neguvernamentale;
– comunitatea locala.

Bugetul total POR:

2012 – 663.832.914 Euro
2013 – 806.269.201 Euro

Total 2.991.727.376 Euro

Axe prioritare POR:

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere

Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana

Centre Urbane

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Poli de dezvoltare urbana
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Poli de crestere
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 1.2 – Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a cladirilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

Domeniul major de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

Domeniul major de interventie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 3.2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 3.3 – Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 4.3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea – Promovarea brandului turistic national
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie 6.1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional

Domeniul major de interventie 6.2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel: 0 37 – 211 14 09
E-mail: [email protected]
Website: www.mdrt.ro

2. Organisme intermediare POR

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est)
Adresa: Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, judet Neamt
Tel: 0233 – 218071
Fax: 0233 – 218072
E-mail: [email protected]
Website: www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est)
Adresa: P-ta Independentei nr.1, etaj 5, camera 513, Braila, judet Braila, cod postal 810210
Tel: 0339 – 401018
Fax: 0339 – 401017
E-mail: [email protected]
Website: www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi, judet Calarasi, cod postal 910019
Tel: 0242 – 331769
Fax: 0242 – 313167
E-mail: [email protected]
Website: www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Adresa: Str. Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Craiova, judet Dolj, cod postal 200585
Tel: 0251 – 418240
Fax: 0251 – 412780
E-mail: [email protected]
Website: www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)
Adresa: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, Timisoara, judet Timis, cod postal 300054
Tel: 0256 – 491923
Fax: 0256 – 491981
E-mail: [email protected]
Website: www.adrvest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Adresa: Str. Sextil Puscariu nr. 2, Cluj-Napoca, judet Cluj, cod postal 400111
Tel: 0264 – 431550
Fax: 0264 – 439222
E-mail: [email protected]
Website: www.nord-vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru)
Adresa: P-ta Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judet Alba, cod postal 510096
Tel: 0258 – 818616/int. 110
Fax: 0258 – 818613
E-mail: [email protected]
Website: www.adrcentru.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)
Adresa: Calea Victoriei nr. 16-20, sc. A, et. 2, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021 – 315 9659
Fax: 021 – 315 9665
E-mail: [email protected]
Website: www.adrbi.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucuresti
Tel: 021 – 307 87 20
Fax: 021 – 307 88 25
E-mail: [email protected]
Web: www.rcc.ro

4. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti
Tel. centrala: 021 319 97 59
Fax general: 021 312 25 09
E-mail: [email protected]
Web: www.minind.ro