S-a deschis apelul pentru proiecte din Fondul de Relatii Bilaterale al Programului “Cercetare in Sectoare Prioritare” finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

proiecte-europene.jpg

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, in calitate de Operator de Program, deschide Apelul pentru proiecte din Fondul de Relatii Bilaterale al Programului RO14 “Cercetare in Sectoare Prioritare”.

Status: ACTIV
Depunere pana la: 28.04.2017
Suma maxima: 200.000 euro

Obiectivul apelului si instrumentele de finantare

Acest apel de propuneri se inscrie in Masura B „activitati in retea, schimb, comunicare si transfer de cunostinte, tehnologie, experienta si bune practici intre statele donatoare si statul beneficiar” al „Fondului de Relatii Bilaterale” din cadrul Programului.

Principalul obiectiv al apelului este de consolidare a relatiilor bilaterale in domeniul cercetarii, indiferent de aria tematica, prin stabilirea de retele, schimb, comunicare si transfer de cunostinte, tehnologie, experienta si bune practici. Sprijinul financiar va fi furnizat proiectelor de sprijin elaborate in parteneriat intre entitati din Romania, Norvegia, Islanda si Liechtenstein, in acord cu prevederile art. 7.7. din Regulamentul SEE.

In cadrul acestui apel sunt doua instrumente de finantare, dupa cum urmeaza:

  • B1. Participarea la evenimente/reuniuni/vizite/pregatire/cursuri;
    B2. Organizarea de evenimente/reuniuni/vizite/pregatire/cursuri.

In mod special sunt incurajate ambele tipuri de instrumente de finantare ce vor fi realizate in legatura cu Programul Cadru al U.E. pentru Cercetare si Inovare Orizont 2020 si alte programe si initiative europene (cum ar fi Eureka, initiative in baza art. 185 din Tratatul de Functionare al U.E. precum Eurostars si altele, Initiative de Programare in comun- JPIs, Initiative Tehnologice Comune – JTIs, Comunitati ale Cunoasterii si Inovarii – KICs, etc.) cu scopul identificarii de parteneri si pregatirii de propuneri de proiecte.

O propunere de proiect se poate adresa unuia din instrumentele de finantare, dar este posibila si o combinatie a ambelor instrumente de finantare.

Aplicantii eligibili

Aplicantii eligibili sunt organizatiile de cercetare1 care pot fi calificati ca atare conform art. 1.3. Definitii, pct. 15 (ee) din Cadrul Comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01).

Tipuri de activitati

Tipurile eligibile de activitati in cadrul acestui apel, cu conditia ca acestea sa aiba caracter bilateral, adica sa fie implementate impreuna de organizatiile de cercetare din Romania cu organizatiile de cercetare din statele donatoare sau organizatiile internationale sunt urmatoarele:

– Participarea la evenimente (cum ar fi conferinte, ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt;
– Organizarea de evenimente (cum ar fi conferinte, ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt.

Buget

Suma totala a apelului deschis este de 200.000 de euro.

OP poate suplimenta bugetul apelului, in functie de suma disponibila rezultata ca urmare a celorlalte activitati prevazute in „Planul de Actiune pentru utilizarea Fondului de relatii bilaterale” din cadrul Masurii B.

Rata grantului si valoarea minima a grantului

Rata grantului din fondurile nerambursabile este 100% din costurile eligibile. In mod normal, valoarea minima a grantului nu va fi mai mica de 1.600 de euro.

Calendar

Data lansarii apelului: 10 mai 2016
Data de inchidere a apelului: 28 aprilie, 2017 (16:00 CET) sau mai devreme daca se cheltuieste in intregime bugetul alocat.

Plati

Aplicantii pot opta fie pentru un sistem de plata in avans, fie pentru un sistem de plata prin rambursare, in functie de nevoile proiectului propus, dupa cum este prezentat in detaliu mai jos.

Sistemul de plata in avans presupune efectuarea unei plati in avans in baza unei cereri de plata in avans pentru derularea activitatilor planificate in suma de:

– maxim 100% din suma eligibila a proiectului pentru organizatiile de cercetare care se califica si ca institutii publice;
– maxim 70% din suma eligibila a proiectului in cazul celorlalte organizatii de cercetare si o plata finala in baza unei cereri de plata finala. Suma pentru plata in avans solicitata va fi transferata la o data in corelare cu data de incepere a activitatilor din proiect.

Sistemul de plata prin rambursare presupune plata cheltuielilor eligibile deja suportate de aplicant, in baza unei cereri de rambursare.

Cheltuieli

Perioada de eligibilitate

Cheltuielile suportate pe proiecte sunt eligibile de la data de incepere a contractului de finantare pana la data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, asa cum a fost stabilit prin contractul de finantare.

Cheltuielile sunt considerate a fi suportate atunci cand costul a fost facturat, platit iar obiectul platii a fost livrat (in cazul bunurilor) sau prestat (in cazul serviciilor si al lucrarilor). Cu privire la costurile pentru care a fost emisa o factura in ultima luna de eligibilitate a cheltuielilor, acestea sunt de asemenea considerate a fi suportate in perioada de eligibilitate numai in cazul in care costurile sunt platite in termen de 30 de zile de la data finala de eligibilitate.

Categorii de cheltuieli eligibile

– Costurile de deplasare pentru participantii la proiect si pentru expertii care sustin prezentari, daca este cazul, care cuprind urmatoarele:

I. Costurile cu deplasarea internationala (bilet dus-intors), clasa economie;
II. Cheltuieli de subzistenta: cazare, asigurare de calatorie (daca este cazul) si diurna (in limitele maxime prevazute de legislatia aplicabila);
III. Costul transportului local in Romania sau in tara unde va calatori persoana respectiva;

– Taxa de participare, daca este cazul;
– TVA, cu conditia ca ea sa nu poata fi recuperata de aplicant;
– Costuri cu evenimente/reuniuni/vizite/pregatire/cursuri;
– Costuri pentru activitati de informare si publicitate efectuate in legatura cu evenimentele/reuniunile/vizitele/pregatirile/cursurile organizate in cadrul proiectului;
– Costuri cu certificatul de audit2 , daca este cazul;
– Costuri de traducere;
– Costurile serviciilor financiare impuse de contractul de finantate al proiectului.

Costurile cu deplasarea vor fi acordate dupa cum urmeaza:

A) metoda sumei forfetare, conform prevederilor Ordinului nr. 1055/2014 al Ministrului Fondurilor Europene privind utilizarea sumei forfetare in cazul cheltuielilor de deplasare finantate prin fondul de relatii bilaterale la nivel national ti la nivel de program in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014;
B) metoda costurilor reale, conform legislatiei nationale aplicabile din tara de origine a persoanei care se deplaseaza.

Metoda sumei forfetare*, stabilita pentru deplasarile finantate din fondul de relatii bilaterale la nivel de program, indiferent de tara de origine a beneficiarului, se aplica dupa cum urmeaza:

– in cazul deplasarilor intre 3 si 4 zile (2-3 nopti de cazare): 1.600 euro/persoana;
– in cazul deplasarilor intre 5 si 6 zile (4 – 5 nopti de cazare): 2.000 euro/persoana (cu justificare pentru prelungirea perioadei de deplasare).

Metoda costurilor reale**, pe baza documentelor doveditoare, se aplica in cazul deplasarilor cu durate diferite de cele mentionate mai sus. Aceasta metoda se aplica si de fiecare data cand costurile cu deplasarea si/sau de cazare sunt acoperite din alte surse (de ex. de organizatorii evenimentului).

Alte reguli aplicabile

Dovada cheltuielilor suportate in cadrul proiectelor finantate in cadrul acestui apel vor respecta prevederile art. 7.13 al Regulamentului SEE. Costurile neeligibile sunt cele specificate la art. 7.6 „Costuri excluse” ale Regulamentului SEE. Exceptia privind pierderile de schimb valutar mentionate in acest articol nu se aplica in cazul acestui apel.

Data de final pentru implementarea proiectului va fi stabilita prin contractul de finantare, dar nu mai tarziu de 15 august, 2017. Evaluarea aplicatiilor se va face continuu in ordinea depunerii lor la Operatorul de Program pana cand intregul buget este cheltuit.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: SEE
Sursa: research.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.