S-au lansat 8 apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu actiunile CDI ale programului ORIZONT 2020

proiecte-europene.jpg

Organismul Intermediar pentru Cercetare a anuntat lansarea apelurilor – “Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale”.

Status: ACTIV
Depunere pana la: 13.01.2017/29.12.2023
Suma maxima: 154 milioane lei

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific
 
Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Prioritatea de investitii PI1a – Consolidarea cercetarii si inovarii (C&I), a infrastructurii si a capacitatilor de dezvoltare a excelentei in domeniul C&I, precum si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes european
Obiectivul specific 1.2 – Cresterea participarii romanesti in cercetarea la nivelul UE.

Actiunile sprijinite si activitati

Actiunea 1.1.3 ”Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale” are ca scop sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la competitiile programului-cadru Orizont 2020, care sunt complementare prin activitatile propuse unor proiecte finantate prin Orizont 2020 sau care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din Romania de a realiza aplicatii pentru proiecte pentru competitii organizate la nivel European si mondial.

Aceasta actiune se adreseaza entitatilor din Romania cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, care pot fi de tip organizatie de cercetare sau intreprindere conform definitiilor din capitolul 2.1 al sectiunii prezente si care doresc sa aplice si/sau au o participare constanta la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe CDI cu finantare internationala.

Descrierea tipurilor de proiecte:

Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi

1. RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor CD si de inovare eligibile ale participantilor din Romania pe proiectele selectate la finantare de catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking in cadrul apelurilor pentru programul-cadru Orizont 2020.

Initiativele Tehnologice Comune (JTI) sunt parteneriate public-privat in cercetare, pe domenii de interes pentru industrie. Industria pune in comun cu sectorul public si cu alte parti interesate resurse financiare si umane substantiale pentru a se indrepta spre scopuri comune de cercetare. Forma de organizare a unui JTI este de intreprindere comuna (joint undertaking) in baza art. 187 al Tratatului privind functionarea Uniunii Europene.

Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking a fost infiintata prin Regulamentul Consiliului (UE) nr 561/2014. Spre deosebire de celelalte JTI finantate de Orizont 2020, in cazul ECSEL finantarea activitatilor si costurilor eligibile ale proiectelor selectate la finantare de ECSEL se face impreuna de catre ECSEL (prin fonduri ale Orizont 2020) si de statele participante la ECSEL (prin fonduri nationale). In cazul in care in locul fondurilor nationale se solicita finantare din fondurile structurale de catre partenerii romani, atunci nu se accepta si finantare de la Orizont 2020 (de catre ECSEL).

Participantul/participantii din Romania la acelasi proiect acceptat la finantare de Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking  pot depune un singur proiect tip RO-ECSEL. Daca la un proiect acceptat la finantare de ECSEL participa mai multe entitati din Romania, proiectul se va depune de catre coordonatorul de consortiu, in numele partenerilor sai cu care va incheia un acord de colaborare.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate din partea Romaniei pe un proiect ECSEL nu va depasi 6.000.000 lei.

Durata unui proiect este in principiu durata propunerii de proiect finantata de ECSEL, dar fara sa se depaseasca data de 30 iunie 2023.

2. COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare aditionale proiectelor finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara planului de lucru al JTI (deci ne-eligibile pentru finantare din fondurile programului-cadru Orizont 2020), dar sunt complementare activitatilor din planul de lucru si contribuie la atingerea obiectivelor JTI. Pentru a fi eligibil la finantare prin prezenta actiune, pachetul de activitati CDI aditionale complementare trebuie sa primeasca din partea evaluatorilor JTI o eticheta de sinergie de tipul „Synergy Label” (CLEANSKY2) sau echivalent.

Participantii din Romania la CLEANSKY2, precum si participantii din Romania la celelalte Initiative Tehnologice Comune (JTI) finantate de Orizont 2020, pot aplica pentru acest tip de proiect cu conditia ca pachetul de activitati CDI aditionale sa fie complementare unui proiect evaluat si finantat de JTI, sa fi fost evaluat pozitiv de evaluatorii JTI si sa fi primit un certificat de conformitate cu obiectivele JTI din partea acestora (a se vedea modelul CLEANSKY2 in documentul „Guidance Note How to Include in the Proposal Complementary Activities Supported by ESIF”).

Activitatile CDI aditionale, care sunt complementare aceluiasi proiect evaluat si finantat de JTI, trebuie sa fie continute intr-un singur proiect tip COMPLEMENT. Participantul/participantii din Romania la acelasi proiect finantat de JTI pot depune un singur proiect tip COMPLEMENT. Daca la un proiect finantat de JTI participa mai multe entitati din Romania proiectul se va depune de catre coordonatorul de consortiu, in numele partenerilor sai cu care va incheia un acord de colaborare.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 9.000.000 lei.

Durata unui proiect este in principiu durata propunerii de proiect finantata de Initiativa Tehnologica Comuna careia proiectul finantat prin aceasta actiune ii este complementar, dar fara sa depaseasca data de 30 iunie 2023.

3. RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania la activitatile finantate de Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (EIT). Orice entitate din Romania care este partener al unei Comunitati pentru Cunoastere si Inovare (EIT KIC) sau al unei scheme regionale de inovare a EIT (EIT RIS) finantate prin Orizont 2020 poate aplica pentru acest tip de proiect.

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi  2.000.000 lei.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fara a depasi data de 30 iunie 2023.

4. RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania ca parteneri in infrastructuri pan-europene de cercetare de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC) sau mentionate ca proiecte active sau ”landmark” (proiecte implementate sau care au inceput implementarea) in Roadmap-ul 2016 al European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Prin Orizont 2020 sunt sustinute infrastructurile de cercetare listate in Roadmap-ul ESFRI (faze pregatitoare pentru proiectele noi ESFRI, respectiv fazele de implementare si operare pentru proiectele prioritizate ESFRI).
Orice entitate din Romania care reprezinta Romania intr-o infrastructura pan-europeana organizata legal ca ERIC prin Regulamentul Consiliului (EC) 723/2009 sau intr-un proiect activ sau ”landmark” al ESFRI, poate aplica in cadrul acestei actiuni pentru finantarea unor activitati CDI care au ca scop dezvoltarea facilitatilor si laboratoarelor de cercetare cu care participa la ERIC/ESFRI. Solicitantii trebuie sa demonstreze in cererile de finantare ca facilitatile cu care contribuie la infrastructura ERIC/ESFRI sunt operationale si deservesc deja comunitatea de utilizatori carora li se adreseaza.

Participantul/participantii din Romania la aceeasi infrastructura ERIC/ESFRI pot depune un singur proiect tip RO-ESFRI-ERIC. Daca la o infrastructura ERIC/ESFRI participa mai multe entitati din Romania proiectul se va depune de catre coordonatorul de consortiu, in numele partenerilor sai cu care va incheia un acord de colaborare.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4.500.000 lei pe proiect pe infrastructura ERIC/ESFRI. Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fara a depasi data de 30 iunie 2023.

–    Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii

5. FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor care au participat individual la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument – phase 2”) si care au obtinut din partea Comisiei Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of Excellence”), dar care nu au fost selectate la finantare din fondurile programului-cadru.

IMM-urile din Romania finaliste la competitiile Orizont 2020 de tip „H2020-SMEINST”, faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi valoarea finantarii solicitata programului-cadru Orizont 2020 in cadrul propunerii de proiect care a primit „Pecetea Excelentei”, dar pana la 11.000.000 lei (aproximativ echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro).

Durata unui proiect este in principiu durata propunerii de proiect care a primit „Pecetea Excelentei”, dar fara sa depaseasca 24 de luni si nici data de 30 iunie 2023.

–    Proiecte suport pentru organizatii de cercetare

6. CENTRE-SUPORT: Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale cu rol de a creste capacitatea de participare la competitiile europene a tuturor entitatilor care solicita sprijinul, nu numai a organizatiilor gazda.

Solicitantii sunt organizatii de cercetare care pot demonstra o participare constanta cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP6, FP7 si Orizont 2020) pentru a creste rata de participare si de success a acestora. Rolul principal al Centrelor Suport astfel infiintate va fi sa sustina potentialii participanti,  inclusiv intreprinderi, care vor dori sa pregateasca aplicatii la competitiile finantate prin programul Orizont 2020. Aceste centre trebuie sa dispuna de personal dedicat.

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Se va finanta un singur proiect tip CENTRE-SUPORT pentru aceeasi organizatie de cercetare pe toata durata acestei actiuni. Pentru acest tip de proiect se va organiza o sesiune de evaluare cu tip de depunere la termen. O organizatie de cercetare poate sa depuna o singura propunere de proiect tip CENTRE-SUPORT la aceasta competitie.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 3.000.000 lei.

Durata proiectelor este de maximum 60 de luni fara a depasi data de 30 iunie 2023.

–    Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare

7. CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeana a Cercetarii) cu scopul de a atrage cadre universitare si cercetatori de renume in institutii care prezinta potential de cercetare de excelenta, pentru a sprijini aceste institutii sa-si deblocheze potentialul, creand in felul acesta o baza pentru CDI in ERA. Proiectele CATEDRE-ERA din cadrul acestei actiuni vor finanta investitii pentru dezvoltarea infrastructurii CD in departamentele organizatiilor de cercetare care au castigat finantare pe proiecte „ERA Chairs” la competitiile Orizont 2020, in timp ce Orizont 2020 va finanta costuri de personal si administrative.

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 20 milioane lei. Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fara a depasi data de 30 iunie 2023.

8. TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din Romania, care vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din tara noastra. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt Stat Membru. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii CD in institutia din Romania.

Organizatiile de cercetare din Romania care au castigat finantare la programul-cadru Orizont 2020 pentru faza pregatitoare a proiectului de Teaming pot depune o propunere TEAMING in cadrul acestei actiuni pentru dezvoltarea infrastructurii CD in vederea consolidarii parteneriatului cu institutiile mai puternice si a asigura o participare de succes la faza a doua a Orizont 2020 – Teaming.

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 20 milioane lei. Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fara a depasi data de 30 iunie 2023.

Valoarea totala a oricarui tip de proiect din cadrul acestei actiuni (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane euro.

tabel

Cercetare fundamentala inseamna activitatea experimentala sau teoretica intreprinsa, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi despre bazele fenomenelor si faptelor observabile, fara a fi avuta in vedere nicio aplicare sau utilizare comerciala directa.

Cercetare industriala inseamna cercetare sau investigatie critica planificata in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parti componente pentru sisteme complexe si poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii pilot, atunci cand acest lucru este necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice.

Dezvoltare experimentala inseamna dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce noi imbunatatiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod substantial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este in mod obligatoriu produsul comercial final si a carui productie este prea costisitoare pentru ca acesta sa fie utilizat exclusiv in scopuri demonstrative si de validare. Dezvoltarea experimentala nu include modificarile de rutina sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de fabricatie, serviciilor existente si altor operatiuni in curs, chiar daca modificarile respective ar putea reprezenta ameliorari.

Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat numai de catre persoane angajate (sau care urmeaza a fi angajate) in cadrul institutiei solicitante.

In cazul proiectelor CATEDRE-ERA si TEAMING nu pot fi prevazute exclusiv activitati de constructie/modernizare/modificare/extindere/consolidare/ schimbare destinatie cladiri. Se urmareste dotarea departamentelor CD, cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Activitatea de audit final a proiectului nu este eligibila pentru finantare in cadrul prezentei actiuni dar este obligatorie pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finantata din fondurile solicitantului fara a se lua in consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile).

Tipuri de solicitanti

Pentru aceasta actiune pot solicita finantare:

a) Organizatii de cercetare
Organizatie de cercetare inseamna o entitate (cum ar fi universitatile sau institutele de cercetare, agentiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitatile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul sau juridic (organizatie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finantare, al carei obiectiv principal este de a efectua in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte. In cazul in care entitatea desfasoara si activitati economice, finantarea, costurile si veniturile activitatilor economice respective trebuie sa fie contabilizate separat. Intreprinderile care pot exercita o influenta decisiva asupra unei astfel de entitati, de exemplu, in calitate de actionari sau asociati, nu pot beneficia de acces preferential la rezultatele generate de aceasta.

Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatiile de cercetare pot fi:
– institutii de invatamânt superior (inclusiv spitalele clinice cu sectii clinice universitare definite in Legea nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Sectiile clinice universitare sunt sectiile de spital in care se desfasoara activitati de asistenta medicala, invatamânt medical, cercetare stiintifica medicala si de educatie medicala continua. Institutele, centrele medicale si spitalele de specialitate, care au in componenta o sectie clinica universitara sunt spitale clinice.);
– institutii cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), asa cum reiese din statut sau din actul juridic de infiintare;
– institutii cu activitate principala diseminarea la scara larga a rezultatelor unor activitati CD prin predare, publicare sau transfer de cunostinte.

b) Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica si de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare). Conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, microintreprinderile reprezinta o categorie din intreprinderile mici si mijlocii

Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant.

Pentru proiectele RO-ECSEL, COMPLEMENT si RO-ESFRI-ERIC, in cazuri justificate de forma de participare la proiectul european, se accepta si participare in consortiu. In cazul unui consortiu, atât coordonatorul de consortiu cât si partenerii sai trebuie sa indeplineasca conditiile impuse solicitantilor la aceasta actiune si sa aduca documentele insotitoare cerute. Propunerea de proiect se va depune de catre coordonatorul de consortiu, in numele partenerilor sai cu care va incheia un acord de colaborare.

tabel1

Buget

Valoarea globala a acestui apel este de 154 milioane lei.

Alocarea defalcata pe grup/tip de proiecte este urmatoarea:

Tip de proiect

Alocare stabilita (lei)

RO-ECSEL

50.000.000

COMPLEMENT

FINALIST-IMM

RO-EIT

34.000.000

RO-ESFRI-ERIC

CENTRE-SUPORT

30.000.000

CATEDRE-ERA

40.000.000

TEAMING

Valoarea minima si maxims a proiectului, rata de cofinantare (pe categorii de regiuni, daca este cazul)

 

Tip de proiect

Valoare maxima proiect (lei)

Durata maxima proiect (luni)

1

RO-ECSEL

6.000.000

(*)

2

COMPLEMENT

9.000.000

(*)

3

RO-EIT

2.000.000

36

4

RO-ESFRI-ERIC

4.500.000

36

5

FINALIST-IMM

11.000.000

24

6

CENTRE-SUPORT

3.000.000

60

7

CATEDRE-ERA

20.000.000

36

8

TEAMING

20.000.000

36

(*) durata proiectului Orizont 2020 asociat

Pentru niciunul dintre proiecte durata nu poate depasi data de 30 iunie 2023.

Valoarea totala a oricarui tip de proiect din cadrul acestei actiuni (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Acest tip de proiect acopera intreg teritoriul Romaniei, care include categorii diferite de regiuni de dezvoltare, avand un impact national prin rezultatele CDI obtinute ca urmare a sprijinirii proiectelor de CD si Inovare care participa direct la competitiile programului-cadru Orizont 2020 sau care sunt complementare (prin activitatile propuse) unor proiecte finantate prin Orizont 2020 sau care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din Romania de a realiza propuneri de proiecte pentru competitii organizate la nivel European si mondial.

Ajutor de stat/de minimis
 
a) Activitatile realizate de organizatii de cercetare se finanteaza cu 100% din costurile eligibile.

b) Finantarea activitatilor realizate de intreprinderi constituie ajutor de stat de CDI si se face in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat “Finantarea activitatilor cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor CDI prin Programul Operational Competitivitate”, elaborata in conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piata comuna in aplicarea art.107 si 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii).

Pentru intreprinderi, cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica).

Cotele de baza de finantare publica a activitatilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzatoare, sunt urmatoarele:

 • 100% pentru cercetarea fundamentala;
 • 50% pentru cercetarea industriala;
 • 25% pentru dezvoltarea experimentala.

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda la cotele de baza un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici.

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda la cotele de baza un bonus de 15%, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80 % din costurile eligibile, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) proiectul implica o colaborare efectiva:
— intre intreprinderi dintre care cel putin una este IMM si niciuna dintre intreprinderi nu suporta singura mai mult de 70 % din costurile eligibile; sau
— intre o intreprindere si una sau mai multe organizatii de cercetare, in cazul in care aceste organizatii suporta cel putin 10 % din costurile eligibile si au dreptul de a publica rezultatele cercetarilor proprii;

(ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scara larga prin conferinte, prin publicari, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

Pentru realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile de cercetare-dezvoltare intensitatea ajutorului nu va depasi, per beneficiar, 50% din costurile eligibile pentru intreprinderile mari, 60% din costurile eligibile pentru intreprinderile mijlocii si 70% din costurile eligibile pentru intreprinderile mici.

Pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru IMM-uri, intensitatea ajutorului nu poate depasi 50% din costurile eligibile aferente.

In tabelul de mai jos se prezinta o sinteza a cotelor maxime de finantare, pe categorii de activitati si de beneficiari, care se aplica tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice.

Activitate

Întreprindere

Mare

Mijlocie

Mică

Cercetare fundamentală

100%

100%

100%

Cercetare industriala

50%

60%

70%

Cercetare industriala in colaborare efectiva sau cu diseminarea rezultatelor

65%

75%

80%

Dezvoltare experimentala

25%

35%

45%

Dezvoltare experimentala in colaborare efectiva sau cu diseminarea rezultatelor

40%

50%

60%

Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD

50%

60%

70%

Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala

50%

50%

Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare realizarii proiectului. In cazul in care solicitantul a optat pentru a da o declaratie pe propria raspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitatile maxime de finantare ale ajutorului de stat se aplica cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile va rezulta dupa aplicarea cotelor de finantare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitatile si costurile eligibile acceptate.

Eligibilitatea solicitantului/partenerilor

1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor de tip intreprindere

a) Solicitantul este entitate cu personalitate juridica inregistrata si care desfasoara activitati in Romania.
b) Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este in obiectul de activitate principal/secundar al intreprinderii.
c) Intreprinderea solicitanta nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
d) Intreprinderea solicitanta nu este o intreprindere aflata in dificultate in sensul definitiei din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
e) Intreprinderea solicitanta nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.
f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.   
g) Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
h) Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau pentru savarsirea altor infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
i) Solicitantul se incadreaza intr-una dintre categoriile: intreprindere mica/ intreprindere mijlocie/intreprindere mare.

2. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor de tip organizatie de cercetare

a) Solicitantul este entitate cu personalitate juridica inregistrata si care desfasoara activitati CD in Romania.
b) Solicitantul este o organizatie de cercetare

In plus pentru solicitantii la proiecte de investitii CATEDRE-ERA si TEAMING:
c) Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in administrare sau de concesiune a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau inchirierea cladirii unde se face investitia, chiar si atunci cand propunerea de proiect implica numai achizitionarea de echipamente, fara lucrari de constructie.

Eligibilitatea proiectului

Domeniu de aplicare

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa 3 (LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE) la prezentul ghid:

 • Specializare inteligenta
  •    Bioeconomia
  •    Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  •    Energie, mediu si schimbari climatice
  •    Eco-nano-tehnologii si  materiale avansate
 • Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

In cadrul prezentei actiuni nu se acorda sprijin financiar pentru:

 • activitatile de export catre terte tari sau catre State Membre, legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate;
 • activitatile de prelucrare si comercializare a produselor agricole, in cazurile in care:
  o    valoarea finantarii este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza;
  o    acordarea finantarii este conditionata de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, catre producatorii primari.
  (In cazul in care solicitantul isi desfasoara activitatea, principala sau secundara, si in acest sector, dar si in sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acorda pentru sectoarele sau activitatile care nu sunt excluse, cu conditia separarii clare a activitatilor sau a asigurarii unei distinctii intre costuri, care sa asigure ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de finantare in cadrul contractului.)
 • activitati privind facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

Criterii generale de eligibilitate pentru proiecte
a)    Scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum si cu obiectivele actiunii si tipului de proiect, asa cum sunt descrise in ghid (punctul1.1 si 1.3).
b)    Activitatile proiectului sa nu fi fost sau sa nu fie finantate din alte surse publice (cu exceptia studiilor preliminare, de exemplu studiu de prefezabilitate, studiu geotehnic, studiu geologic, studiu topografic, studiu de fezabilitate, dupa caz).
c)    Proiectul sa fie derulat in Romania.
d)    Activitatile proiectului sa inceapa dupa 1 ianuarie 2014.
e)    Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate la punctele 1.3 si 1.8 din prezentul ghid.
f)    Domeniul de cercetare al proiectului sa se incadreze in unul din domeniile si subdomeniile prioritare conform Anexei 3 “Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate”.
g)    Valoarea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate la punctele 1.3 si 1.8 din prezentul ghid.
h)    Propunerile de proiecte depuse de intreprinderi sa demonstreze existenta efectului stimulativ al finantarii prin depunerea unei declaratii scrise pe proprie raspundere ca activitatile proiectului nu au demarat inainte de inregistrarea cererii de finantare (cu exceptia documentatiilor pregatitoare care atesta fezabilitatea proiectului). Pentru proiectele/activitatile de CDI inceperea lucrarilor inseamna fie inceperea activitatilor de CDI, fie primul acord dintre beneficiar si contractanti privind desfasurarea proiectului, in functie de evenimentul care survine mai intai. Lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea permiselor si efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate inceperea lucrarilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabiliate pregatitoare pentru activitati de CD in cazul in care aceste studii au fost realizate inainte de inregistrarea cererii de finantare.
i)    Pentru CATEDRE-ERA si TEAMING: Proiectul sa contina cel putin activitatea eligibila de achizitie de echipamente CD.

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru toate tipurile de proiecte sunt eligibile:

Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru obtinerea certificatului digital pentru accesarea MySMIS (categoria 11/ subcategoria 32)

Pentru proiectele de cercetare – inovare (RO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ESFRI-ERIC, FINALIST-IMM) sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

tabel2

tabel3

tabel4

Pentru proiectele CENTRE-SUPORT  sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare in scopul realizarii proiectului)
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru dotarea centrului suport, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca acestea au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile suport). Acestea pot fi: echipamente IT si pentru comunicatii, mobilier, obiecte de inventar;
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale necesare pentru derularea ;
4. Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pe perioada derularii proiectului;
5. Cheltuieli pentru achizitia de servicii necesare pentru derularea proiectului;
6. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli aferente managementului de proiect (eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile directe ale proiectului)
– cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului (salariale si de deplasare);
– transport bunuri;
– birotica.
8. Cheltuieli generale de administratie (regie) – sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

Pentru proiectele de investitii (CATEDRE-ERA si TEAMING) sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD.
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri
3. Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare
4. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
5. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
5.1 Aplicatii informatice
5.2 Licente
6. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri
7. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
8. Cheltuieli generale de administratie
9. Cheltuieli aferente managementului de proiect.

Perioada de depunere a proiectelor pentru cele 8 apeluri:

RO-ECSEL – POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
COMPLEMENT – POC/76/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
RO-EIT – POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
RO-ESFRI-ERIC – POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
FINALIST – IMM – POC/79/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
CENTRE-SUPORT – POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 15.11.2016 – 13.01.2017;
CATEDRE-ERA – POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
TEAMING – POC/83/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023.

Detaliile se regasesc in ghidul anexat.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

 

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: ANCSI

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.